Adresa: Trg Marnjiva 23, 23272 Kali, HR

Uredovno vrijeme: 7:00 - 15:00 sati

Telefon: 023 281 800; Telefax: 023 281 801

Uređenje obalne prometnice po Detaljnom planu uređenja obalnog pojasa mjesta Kali

Objavljeno: 21. Studeni 2018.
obalna-prometnica-EU-540px.jpg
NAZIV PROJEKTA: UREĐENJE OBALNE PROMETNICE PO DETALJNOM PLANU UREĐENJA OBALNOG POJASA MJESTA KALI
NAZIV KORISNIKA: Općina Kali
ADRESA KORISNIKA: Trg Marnjiva 23, 23272 Kali
 
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Mjera 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima"
Podmjera 7.2. »Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije«
Tip operacije 7.2.2. »Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta«
MJESTO PROVEDBE
Zadarska županija
Općina Kali
Naselje: Kali
 
CILJEVI PROJEKTA
Provedbom projekta koji obuhvaća rekonstrukciju i uređenje prometnih površina, zelenih površina i površinske oborinske odvodnje, ostvarit će se sljedeći ciljevi:
- veća kvaliteta življenja za sve stanovnike naselja Kali s obzirom da je obalna prometnica glavna komunikacija unutar gusto naseljene jezgre
- ublažavanje učinka klimatskih promjena
- veća sigurnost u prometu vozila i pješaka, pošto je postojeća prometnica izgrađena van tehničkih standarda, bez prometne signalizacije i nogostupa
- jednake mogućnosti za osobe s invaliditetom
- kvalitetnija prometna komunikacija tijekom ljetnih turističkih gužvi
- unaprjeđenje komunalnih usluga, servisa, te usluga dostave i opskrbe robom i namirnicama