Adresa: Trg Marnjiva 23, 23272 Kali, HR

Uredovno vrijeme: 7:00 - 15:00 sati

Telefon: 023 281 800; Telefax: 023 281 801

Uređenje obalne prometnice po Detaljnom planu uređenja obalnog pojasa mjesta Kali

Objavljeno: 21. Studeni 2018.
obalna-prometnica-EU-540px.jpg
OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Naziv projekta: Uređenje obalne prometnice po Detaljnom planu uređenja obalnog pojasa mjesta Kali
PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014. - 2020.
Iznos dodijeljene potpore: 2.367.152,63 kn
Udio u sufinanciranom dijelu: 85% EU, 15% RH
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja
Naziv korisnika: Općina Kali
Adresa korisnika: Trg Marnjiva 23, 23272 Kali
 
MJESTO PROVEDBE
Zadarska županija
Općina Kali
Naselje: Kali, k.č. 12149 k.o. Kali
 
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Mjera 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima"
Podmjera 7.2. »Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije«
Tip operacije 7.2.2. »Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta«
CILJEVI PROJEKTA
Provedbom projekta koji obuhvaća rekonstrukciju i uređenje prometnih površina, zelenih površina i površinske oborinske odvodnje, ostvarit će se sljedeći ciljevi:
- veća kvaliteta življenja za sve stanovnike naselja Kali s obzirom da je obalna prometnica glavna komunikacija unutar gusto naseljene jezgre
- ublažavanje učinka klimatskih promjena
- veća sigurnost u prometu vozila i pješaka, pošto je postojeća prometnica izgrađena van tehničkih standarda, bez prometne signalizacije i nogostupa
- jednake mogućnosti za osobe s invaliditetom
- kvalitetnija prometna komunikacija tijekom ljetnih turističkih gužvi
- unaprjeđenje komunalnih usluga, servisa, te usluga dostave i opskrbe robom i namirnicama
 
REZULTATI
Rekonstruirana dionica nerazvrstane ceste, dvosmjerne obalne prometnice u duljini od 219 m, s dva nova prometna traka širine 2,5m (2x2,5m)
219 m2 zelenih površina
219 m nogostupa-šetnice širine 2,5 m
219 m obalnog potpornog zida prosječne visine 1-2m, s kamenom obrambenom "školjerom" za zaštitu od udara valova po cijeloj dužini potpornog zida
Novih sedam (7) prometnih znakova
Nova tri (3) obilježena pješačka prijelaza
Po dvije (2) prilagođene rampe na 3 pješačka prijelaza