Adresa: Trg Marnjiva 23, 23272 Kali, HR

Uredovno vrijeme: 7:00 - 15:00 sati

Telefon: 023 281 800; Telefax: 023 281 801

Idejni projekt uređenja Parka branitelja domovine u Kalima

Objavljeno: 15. Ožujak 2019.
park-branitelja-domovine-540px.jpg
Krajobrazno uređenje odnosi se na park u neposrednoj blizini župne crkve Sv. Lovre u Kali na otoku Ugljanu. Projektna dokumentacija izrađena je temeljem dostavljenih podloga i vlastitih izmjera.
 
 
OPIS KRAJOBRAZNOG UREĐENJA
Zelena površina obuhvaćena ovim projektom nalazi se u mjestu Kali uz crkvu Sv. Lovre. Park je uređen kao dječje igralište sa stablima starosti cca 30 godina. U skopu parka je i spomenik na popločenom dijelu i terasa kafića. Površina parka je 500 kvadrata.
Objekt se nalazi u neposrednoj blizini prometnice i služi kao mjesto okupljanja djece i odraslih. Uređenjem bi se zadržao dio postojećeg zelenila koje je vrlo dragocjeno za buduću planiranu namjenu parka kao velikog igrališta za mlađi i stariji uzrast djece.
 
Inventarizacijom postojećeg stanja utvrđeni su poslovi koje treba učiniti prije samog uređenja. Ti poslovi podrazumijevaju: uklanjanje postojećih dječijih sprava, čišćenje i sanaciju krošnji postojećeg zelenila, vađenje stare živice prema cesti te uklanjanje panjeva.
 
Nakon ovih pripremnih radova dovozi se novi plodni sloj zemlje u sloju 20 cm kako bi se nivelirao teren i stvorila plodna podloga za novi travnjak i novo bilje.
 
Velika ploha gdje je trenutno igralište zadržala bi funkciju i dalje ali sa novim igralištem Igralište bi bilo
postavljeno na gumiranoj podlozi koja bi bila okružena novim travnjakom i zelenilom.
 
Nova sadnja odnosi se na živicu uz cestu i stabla murvi bez ploda radi hlada.
 
Sprave koje su ovdje u planu su penjalice, tobogani i ljuljačke. Ovo igralište namjenjeno je djeci starije dobi. Uz igralište bi bile dvije klupe.
 
Igralište uz kafić bilo bi ograđeno malom niskom ogradicom kako bi mala djeca bila zaštićena Također je podloga gumirana a uz zid bi se posadila živica i čempresi radi hlada ljeti.
 
Sprave na malom igralištu su mala kućica, njihalice te vrtuljak.
 
Ulaz u park nalazi se uz terasu kafića i načinjen je od betonskih ploča kvadratastog oblika postavljenih u dekorativni oblutak. Cvjetne gredice nalaze se uz taj popločani prilaz.
 
Nova drvena ograda bi se postavila uz rub parcele u dužini 30 metara.
 
Sadnja biljaka obavlja se nakon svih građevinskih radova.
 
Troškovnikom se predviđa dovoz plodne zemlje 10% više radi slijeganja.
 
Sav biljni materijal mora biti kontejniran te imati ateste o zdravstvenom stanju te garanciju o vrsti i sorti. Sjetva travnjaka vrši se na prethodno pripremljen teren, mješavinom sjemena za mediteranska podneblja.