Adresa: Trg Marnjiva 23, 23272 Kali, HR

Uredovno vrijeme: 7:00 - 15:00 sati

Telefon: 023 281 800; Telefax: 023 281 801

<< <   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    > >>

Poziv na 9. sjednicu Općinskog vijeća

Objavljeno: 14. Travanj 2014.

Predsjednik Općinskog vijeća
Kali, dana 8.04. 2014.godine

POZIV


Na osnovi članka 34. Statuta Općine Kali (Službeni Glasnik Općine Kali br. 02/13) sazivam 9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Kali, koja će se održati dana

14. 04. 2014. godine (PONEDJELJAK) s početkom u 17,00 sati, u Općinskom domu, Trg Marnjive 23, Kali (vijećnica II. KAT), sa slijedećim prijedlogom

DNEVNOG REDA: ...

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Poziv na 8. sjednicu Općinskog vijeća

Objavljeno: 20. Ožujak 2014.
Predsjednik Općinskog vijeća

Kali, dana 14. 02. 2014.godine

POZIV


Na osnovi članka 34. Statuta Općine Kali (Službeni Glasnik Općine Kali br. 02/13) sazivam 8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Kali, koja će se održati dana

21. 03 2014. godine (petak) s početkom u 17,30 sati, u Općinskom domu, Trg Marnjive 23, Kali (vijećnica II. KAT), sa slijedećim prijedlogom


DNEVNOG REDA: ...

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

U ožujku i travnju novi IPARD natječaji

Objavljeno: 17. Ožujak 2014.
Kako je ranije i najavljivano, novi natječaji za mjere IPARD programa raspisat će se u sljedećim terminima:

Mjera 101: 4. travnja – 18. travnja
Mjera 103: 24. ožujka – 7. travnja
 
Iako je u tijeku finalizacija novog Programa ruralnog razvoja, čija bi provedba trebala krenuti u drugoj polovici ove godine, Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja odlučili su se na raspisivanje još jednog IPARD natječaja.

Budući su na prošlogodišnji poziv za dostavu projektnih prijedloga pristigli brojni projekti kompatibilni s IPARD pravilima, očekujemo veliki interes potencijalnih korisnika.
 
Važno je naglasiti kako će se svi projekti koji se ugovore po ovom natječaju, financirati iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD)
Dakle, već sada započinjemo s trošenjem izdašne financijske omotnice koja nam je na raspolaganju.
 
Svi kriteriji provedbe, korisnici, prihvatljiva ulaganja ostaju isti kao i do sada. Jedine izmjene su u smanjenoj mogućnosti dopune dokumentacije, sve s ciljem ubrzanja obrade prijava.
Novi Pravilnik će biti objavljen u tjednu između 17. i 21. ožujka, a moći će se preuzeti na stranicama Ministarstva poljoprivrede.


Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju 
Ministarstva poljoprivrede

Poziv na 7. sjednicu Općinskog vijeća

Objavljeno: 14. Ožujak 2014.
Predsjednik Općinskog vijeća

Kali, dana 12.03. 2014.godine

POZIV


Na osnovi članka 34. Statuta Općine Kali (Službeni Glasnik Općine Kali br. 02/13) sazivam 7. sjednicu Općinskog vijeća Općine Kali, koja će se održati dana

18.03. 2014. godine (UTORAK) s početkom u 17,30 sati, u Općinskom domu, Trg Marnjive 23, Kali (vijećnica II. KAT), sa slijedećim prijedlogom

DNEVNOG REDA: ...

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Javna rasprava o planu gospodarenja otpadom

Objavljeno: 12. Ožujak 2014.
Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ( „Narodne Novine" br. 94/13) Jedinstveni upravni odjel Općine Kali, dana 20. 02. 2014. godine, objavljuje slijedeću:
 
OBAVIJEST
 
Svi zainteresirani građani i tvrtke pozvani su da se upoznaju s nacrtom Plana gospodarenja otpadom Općine Kali za razdoblje od 2014. do 2019.godine, izrađen od tvrtke DLS d.o.o. Rijeka.
 
Nacrt Plana gospodarenja otpadom dostupan je svakim radnim danom od 26. veljače do 28. ožujka 2014. godine u prostorijama Općinskog doma Kali (vijećnica II. kat), Trg Marnjive 23, 23272 Kali, kao i na web stranici Općine.
 
Svoje pisane prijedloge, mišljenja ili primjedbe na nacrt Plana gospodarenja otpadom, građani, pravne i fizičke osobe, mogu dostaviti zaključno s danom 28. ožujka 2014. godine u knjigu primjedbi ili poštom na adresu: Općina Kali, Trg Marnjive 23, 23272 Kali; Faxom: 023/281-801 ili Elektroničkom poštom: opcina.kali@zd.t-com.hr

Poziv na 6. sjednicu Općinskog vijeća

Objavljeno: 11. Veljača 2014.
POZIV


Na osnovi članka 34. Statuta Općine Kali (Službeni Glasnik Općine Kali br. 02/13) sazivam 6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Kali, koja će se održati dana 


12. 02. 2014. godine (SRIJEDA) s početkom u 17,00 sati, u Općinskom domu, Trg Marnjive 23,Kali (vijećnica II. KAT), sa slijedećim prijedlogom

DNEVNOG REDA: ...

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Ishođenje vodopravne dozvole za korištenje podzemnih voda za navodnjavanje

Objavljeno: 4. Veljača 2014.

U Narodnim novinama broj 9/14 od 24. siječnja 2014. god. objavljen je Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata kojim je produžen rok za ishođenje vodopravne dozvole za korištenje podzemnih voda za navodnjavanje poljoprivrednih površina do 5 hektara. Radi velikog interesa poljoprivrednih proizvođača, predmetnim Pravilnikom rok za podnošenje zahtjeva za izdavanje vodopravne dozvole, produžen je do 30. lipnja 2014. godine.

 

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz zahtjev za izdavanjem vodopravne dozvole za korištenje podzemnih voda za navodnjavanje poljoprivrednih površina do 5 hektara je sljedeća:

 

1. Podaci o nazivu i sjedištu korisnika vodopravne dozvole
2. Osnovni podaci o djelatnosti korisnika i lokaciji za koju se vodopravna dozvola izdaje
3. Dokaz da je podnositelj zahtjeva vlasnik ili zakoniti posjednik nekretnine na kojoj se nalazi zdenac
4. Zemljopisna duljina i širina lokacije bunara
5. Dubina bušenja bunara u metrima
6. Način bušenja zdenca (kopani, bušeni)
7. Promjer ugradnje u mm
8. Statička razina podzemne vode (m.n.m)
9. Podaci o ugrađenoj pumpi koji obuhvaćaju tip, snagu (kW) i kapacitet (l/s)
10. Maksimalna količina crpljenja u eksploataciji (l/s)
11. Maksimalna godišnja potreba za vodom (m3/godišnje) i
12. Dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi (70 kn državnih biljega)

Zahtjevi za izdavanje vodopravne dozvole podnose se na adresu:
Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana
Vukovarska 35, p.p. 475
21001 Split
tel: 021/309-400
fax: 021/309-491

Javna rasprava o prijedlogu projekta regulacije prometa u Općini Kali

Objavljeno: 30. Siječanj 2014.

Temeljem članka 46. Statuta Općine Kali (Službeni Glasnik Općine Kali br. 2/14) Općinski načelnik, objavljuje:

 

JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU PROJEKTA REGULACIJE PROMETA ZA OPĆINU KALI


1. Javni uvid u prijedlog Projekta regulacije prometa za Općinu Kali, kojeg je izradila tvrtka Via Factum d.o.o. Biograd na moru (Glavni projektant: Silvio Panović, dipl. ing.građ.) organizira se u vremenu od 30. 01. 2014. godine (četvrtak) do zaključno 14. 02. 2014. godine u Općinskom domu Općine Kali, Trg Marnjive 23, 23272 Kali, II. kat (vijećnica) svakog radnog dana od 8,00 sati do 14,00 sati.


2. Javno izlaganje održati će se U Općinskom domu Općine Kali dana 04. 02. 2014. godine (utorak) s početkom u 17,30 sati.


3. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog Projekta regulacije prometa u Općini Kali mogu se upisati u knjigu primjedbi za vrijeme trajanja javnog uvida, a zaključno do 14. 02. 2014. godine.

 

Načelnik:
Duško Vidov, dipl. ing.


Prilozi :

Tehnički opis - PDF

Grafički dio s kartografskim prikazima 1. dio - PDF

Grafički dio s kartografskim prikazima 2. dio - PDF

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Objava ugovora i dodataka ugovora o poslovima koje je Općina Kali sklopila s fizičkim i pravnim osobama tijekom 2013. godine

Objavljeno: 29. Siječanj 2014.
Akcijskim planom uz Strategiju suzbijanja korupcije iz 2012. godine predviđena je mjera "Stvaranje preduvjeta za objavu svih ugovora i dodataka ugovora o poslovima koje su tijela javne vlasti sklopila s fizičkim i pravnim osobama" (mjera broj 69.), kao oblik jačanja integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu tijela javne vlasti te, s tim u vezi, jačanja povjerenja građana u iste.

Slijedom navedenog Općina Kali u prilogu objavljuje tablicu s podacima o svim sklopljenim ugovorima i dodacima ugovora koje je Općina sklapala s fizičkim i pravnim osobama tijekom 2013. godine, uključujući i ugovore kojima jedinica stječe prihode i primitke, osim ugovora koji su evidentirani u registru ugovora o javnoj nabavi.
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Obavijest o prijemu u službu na radno mjesto komunalnog redara

Objavljeno: 8. Siječanj 2014.
Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto komunalnog redara u Jedinstveni upravni odjel Općine Kali, objavljuje

Obavijest
o prijemu u službu na radno mjesto komunalnog redara
u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kali


Na raspisani javni natječaj (objavljen u Narodnim Novinama broj 136/13 od 13. studenog 2013. godine i kod HZZ – Zadar) pristigle su 2 pravovremene prijave, te su oba kandidata pozvana da dana 3. prosinca 2013. godine pristupe na provjeru znanja i sposobnosti. Članovi povjerenstva u sastavu: Milan Pažek – predsjednik, Ines Maštruko i Zdravko Kraljević prema bodovnoj listi testiranja donijeli su preporuku za odabir kandidata, po kojoj je pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kali, 10. prosinca 2013. izdala rješenje o prijemu u službu.

Rješenjem pročelnice Jedinstvenog Upravnog odjela Općine Kali od 10.12.2013. godine, Tino Kurtin (SSS) iz Kali, Šetalište Brgačelj 25, primljen je u službu na neodređeno vrijeme u Općinu Kali na radno mjesto Komunalnog redara.

 

Kali, 8. siječnja, 2014.

Predsjednik Povjerenstva
 za provedbu natječaja:
Milan Pažek

 

<< <   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    > >>