OPĆINA KALI
SLUŽBENE STRANICE
Pristup informacijama
O Općini Kali

Kali je naselje i općina u Republici Hrvatskoj, na otoku Ugljanu, u sastavu Zadarske županije...

Pročitaj više

Gospodarstvo
Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama

21. listopada 2022.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13 i 85/15).

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti, odnosno javnopravno tijelo mora posjedovati U MATERIJALIZIRANOM OBLIKU.

Ne smatra se zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.

Pristup informaciji omogućuje se:
1) objavljivanjem informacija na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku, na službenim internetskim stranicama tijela javne vlasti, u Službenom glasniku Općine Kali.
2) objavljivanjem dokumenata u svrhu savjetovanja s javnošću preko internetske stranice ili preko središnjeg državnog internetskog portala za savjetovanje s javnošću
3) davanjem informacije korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina:
- neposrednim davanjem informacije,
- davanjem informacije pisanim putem,
- uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
- dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju,
- na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

Korisnik može u zahtjevu za pristup informaciji naznačiti prikladan način dobivanja informacije, a ako ne naznači informacija će se dostaviti na način na koji je podnesen zahtjev, odnosno na najekonomičniji način.

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu. Ako se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati službeniku za informiranje.

Službenik za informiranje Općine Kali
MARIJA GRBIĆ
Trg Marnjiva 23, 23232 Kali
Tel: 023/281 802, Mail: procelnica@opcina-kali.hr
Preuzmi: Odluka o odredjivanju službenika za informiranje - PDF

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti:
- telefonom na broj: 023/281 800
- telefaksom na broj: 023/281 801
- elektroničkom poštom na adresu: opcina.kali@zd.t-com.hr
- poštom na adresu: Općina Kali, Trg Marnjiva 23, 23272 Kali
- usmeno u sjedištu Općine Kali. 
Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 7:00 do 15:00 sati. 

Općina Kali ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije korisniku prava na informaciju sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine 12/14 i 15/14).
 
Molimo Vas da svoje zahtjeve upućujete putem predviđenog obrasca. 
1. Zahtjev za pristup informacijama
2. Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
3. Zahtjev za ponovnu uporabu informacije 

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija objavljeni su u Narodnim novinama 12/14, 15/14, a stupili su na snagu 08.02.2014. 

Više na: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html 

IZVJEŠĆA - DOKUMENTI ZA PREGLED/PREUZIMANJE
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html

DOKUMENTI

Odluka sluzbenik-info mg2024

PREUZMI:

Ako na području Općine Kali primijetite neki komunalni problem ili kvar na infrastrukturi u domeni Općine, javite nam to preko aplikacije Popravi.to.

Klikni ovdje

Općina Kali objavljuje javno sve isplate iz proračuna. Ovdje možete naći pomoću tražilice sve što Vas zanima o javnoj potrošnji naše općine.

Klikni ovdje

E-usluge

Za mještane Općine Kali - uključite se u ankete o pitanjima bitnim za našu općinu. Sudjelujte u savjetodavnim e-referendumima.

Klikni ovdje

Urbanistički planovi
O Općini Kali

Kali je naselje i općina u Republici Hrvatskoj, na otoku Ugljanu, u sastavu Zadarske županije...

Pročitaj više

Gospodarstvo
Javite nam problem!

Ako na području Općine Kali primijetite neki komunalni problem ili kvar na infrastrukturi u domeni Općine, javite nam to preko aplikacije Popravi.to.

Klikni ovdje

Općina Kali transparentno

Općina Kali objavljuje javno sve isplate iz proračuna. Ovdje možete naći pomoću tražilice sve što Vas zanima o javnoj potrošnji naše općine.

Klikni ovdje

EU projekti
E-usluge
E-demokracija

Za mještane Općine Kali - uključite se u ankete o pitanjima bitnim za našu općinu. Sudjelujte u savjetodavnim e-referendumima. Osim toga, na ovoj aplikaciji možete ocijeniti rad općinskog načelnika, vijeća i uprave.

Klikni ovdje

Općina Kali
Trg Marnjiva 23
23272 Kali, HR

Uredovno vrijeme:
7:00 - 15:00 sati
Kontakt:
☎ 023 281 800
🖷 023 281 801
✉ opcina.kali@zd.t-com.hr
Izjava o pristupačnosti
Kolačići

Zaprati na Facebooku