Adresa: Trg Marnjiva 23, 23272 Kali, HR

Uredovno vrijeme: 7:00 - 15:00 sati

Telefon: 023 281 800; Telefax: 023 281 801

<< <  … 128 129 130 131 132 133 134  > >>

Poziv za provjeru znanja i sposobnosti: radno mjesto - komunalni redar

Kategorija: Javni pozivi
Objavljeno: 27. Studeni 2013.

Povjerenstvo za provedbu natječaja u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kali na radno mjesto referent – komunalni redar na neodređeno vrijeme (1 izvršitelj/ica) objavljuje: POZIV ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE I INTERVJU).

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Hripa d.o.o.: Objava donacija i sponzorstva u 2013. godini

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: 21. Studeni 2013.

HRIPA d.o.o. Kali
Trg Marnjive 23
23272 Kali

OBJAVA DONACIJA I SPONZORSTVA U 2013. GODINI

Sukladno dopisu Ministarstva pravosuđa RH (KLASA: 740-02/13-01/37;URBROJ:514-09-13-01) od 3. listopada 2013. godine, trgovačko društvo Hripa d.o.o. Kali (OIB: 43860246569) je u 2013. godini dodjelila donacije slijedećim pravnim osobama u iznosima kako slijedi:

1. Udruga DIH u iznosu od 100,00 kn,

2. Benediktinke samostana Sv. Marije u Zadru u iznosu od 1.000,00 kn,

3. Športsko ribolovno društvo «TADIJA» Kali u iznosu od 700,00 kn.

Direktor:
Ivan Ricov, dipl. ing.

Obavijesti i upute za radno mjesto komunalnog redara

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: 18. Studeni 2013.

Slijedom odredbi članka 19. stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne Novine « br. 86/08, 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto komunalnog redara u Jedinstveni upravni odjel Općine Kali, objavljuje OBAVIJESTI I UPUTE za radno mjesto KOMUNALNOG REDARA u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kali.

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Poziv na uključenje u Program društveno poticane stanogradnje (POS)

Kategorija: Javni pozivi
Objavljeno: 7. Listopad 2013.

Pozivaju se stanovnici Općine Kali da se ispunjavanjem ankete uključe u Program društveno poticane stanogradnje.

Sukladno zakonu o društveno poticanoj stanogradnji ( NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12 i 7/13) uređuje se sustavno organizirana stanogradnja poticana javnim sredstvima, radi zadovoljavanja stambenih potreba i poboljšanja kvalitete stanovanja. Program su do sada prepoznali mnogi gradovi i općine Republike Hrvatske, a izgrađeno je ukupno 5185 stanova u 177 objekata.

Sukladno članku 23. Zakona, upravno tijelo jedinice lokalne samouprave nadležno za poslove stanovanja dužno je voditi evidenciju pristiglih zahtjeva za kupnju stana i o tome izvješćivati Agenciju za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) najmanje jednom godišnje.

U cilju prikupljanja podataka zainteresiranosti građana za jedan od Programa POS-a, mole se zainteresirani mještani da isprintaju i ispune anketu (MS Word dokument u prilogu članka).
Anketni list također se može podignuti u uredu Općine, Trg Marnjiva.

Popunjene ankete potrebno je dostaviti u Općinu Kali najkasnije do 25. listopada 2013. godine kako bi se prikupljeni podaci mogli u roku dostaviti  Agenciji.

Nakon što se iskaže interes i podaci dostave APN-u, APN i Općina Kali će zajednički ustvrditi nastavak i rokove daljnjih aktivnosti na realizaciji programa POS-a kako stoji u pozivu APN-a od 16.rujna 2013.

Više informacija o programu POS možete pronaći na stranicama APN-a www.apn.hr ili putem kontakt telefona 01/6331-611.

pdf icon

(dokument možete preuzeti na Vaše računalo)

Odluka o obustavi postupka

Kategorija: Odluke
Objavljeno: 2. Listopad 2013.
Obustavlja se  postupak po raspisanom  javnom natječaju za prijam  u službu u Općinu Kali  na radno mjesto komunalnog redara, na određeno vrijeme od 12 mjeseci za obavljanje vježbeničke prakse, koji je objavljen u «Narodnim Novinama»RH br.: 105/13 od 21. 08. 2013. godine.

Poziv za predlaganje programa

Kategorija: Javni pozivi
Objavljeno: 11. Rujan 2013.

Na temelju članka 20. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,  članka  1. i 9a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi i članka 76. Zakona o športu Općina Kali , objavljuje: POZIV ZA PREDLAGANJE  PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI, SPORTU OPĆINE KALI ZA 2014. GODINU.

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Izviješće o visini troškova lokalnih izbora

Kategorija: Izvješća
Objavljeno: 1. Rujan 2013.

Na temelju članka 126. stavka 7. Zakona o lokalnim izborima («Narodne Novine» broj 144/12), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Kali, objavljuje IZVJEŠĆE o visini troškova lokalnih izbora održanih dana 19. svibnja 2013. godine i dana 02. 06. 2013. godine.

<< <  … 128 129 130 131 132 133 134  > >>