Adresa: Trg Marnjiva 23, 23272 Kali, HR

Uredovno vrijeme: 7:00 - 15:00 sati

Telefon: 023 281 800; Telefax: 023 281 801

<< <  … 13 14 15 16 17 18 19 …  > >>

Dječji vrtić "Srdelica": Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (intervju)

Kategorija: NATJEČAJI
Objavljeno: 22. Studeni 2019.
Povjerenstvo za provedbu natječaja u Dječji vrtić „Srdelica" Kali na radno mjesto odgajatelj/ica predškolske djece na neodređeno vrijeme (1 izvršitelj/ica) objavljuje:
 
Pozivaju se kandidati koji su se prijavili na oglas za prijam na radno mjesto odgojitelja u Dječjem vrtiću Srdelica Kali na neodređeno vrijeme (1 izvršitelj/ica), objavljen dana 07. 11. 2019. godine kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – područne službe Zadar, a koji udovoljavaju formalnim uvjetima oglasa da pristupe u utorak, dana 26.11.2019. godine u 16:30 sati na intervju koji će se održati u Dječjem vrtiću „Srdelica"Kali , ul. Sv. Lovre 16, 23272 Kali.
 
Popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja, te vrijeme održavanja testiranja objavljen je na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Srdelica" Kali i na web stranici Općine Kali.
 
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Zahtjev za novčanu pomoć Zadarske županije za opremu novorođenog djeteta za 2019. godinu

Kategorija: e-Obrasci
Objavljeno: 18. Studeni 2019.
Pravo na novčanu pomoć Zadarske županije ostvaruju roditelji koji žive na području Zadarske županije za svako dijete koje je rođeno između 1. siječnja i 31. prosinca 2019. godine.

Visina novčane pomoći Zadarske županije za opremu novorođenog djeteta u 2019. godini iznosi:
- za prvorođeno dijete - 1.000,00 kuna (slovima jednu tisuću kuna)
- za drugorođeno dijete - 1.000,00 kuna (slovima jednu tisuću kuna)
- za treće i svako sljedeće rođeno dijete - 5.000,00 kuna (slovima pet tisuća kuna)

Uz Zahtjev za pomoć za opremu novorođenog djeteta za 2019. godinu potrebno je priložiti:
- presliku rodnog lista novorođenog djeteta,
- preslike rodnih listova za ostalu djecu,
- preslike osobnih iskaznica oba roditelja,
- presliku kartice bankovnog računa u kunama na kojem je vidljivo ime roditelja/ podnositelja zahtjeva i broj računa.

Rok za dostavu Zahtjeva za novčanu pomoć za dijete rođeno u 2019. godini je 15. siječnja 2020. godine.
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

pdf icon

(dokument možete preuzeti na Vaše računalo)

Javni poziv za sufinanciranje korištenja fotonaponskih sustava u turizmu - za iznajmljivače i OPG-ove

Kategorija: Javni pozivi
Objavljeno: 18. Studeni 2019.
solar-540x276.jpg
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će 20. studenog 2019. godine u Narodnim novinama i na svojoj mrežnoj stranici www.fzoeu.hr objaviti Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije (fotonaponskih sustava, u tekstu: FNE) u turizmu fizičkim osobama – registriranim iznajmljivačima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (u tekstu: OPG).
 
Raspoloživa sredstva po pozivu iznose 18 milijuna kuna, a ovisno o lokaciji nekretnine iznajmljivača i OPG-a, za sustave će moći dobiti 40, 60 ili 80% bespovratnih sredstava, i to do 70.000 kuna s PDV-om iznajmljivači i do 200.000 kuna s PDV-om OPG-ovi.
 

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o pristupanju izrade UPU-a obalnog pojasa Mala Lamjana

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: 8. Studeni 2019.
Na temelju članka 87.stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (Narodne Novine br.: 153/13, 65/17), članka 32. Statuta Općine Kali (Službeni Glasnik Općine Kali br 2/13,6/14, 1/18) na svojoj 18. sjednici održane dana 5.11.2019. godine, donosi:
 
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Javno savjetovanje: Nacrt prijedloga proračuna Općine Kali za 2020. godinu

Kategorija: E-savjetovanja
Objavljeno: 6. Studeni 2019.
Općinski načelnik je utvrdio konačni tekst nacrta prijedloga Proračuna Općine Kali za 2020. godinu i projekcija proračuna za 2021. i 2022. godinu i upućuje iste na javno savjetovanje u trajanju od 24 dana.
 
Javno savjetovanje provest će se od 6. do 29. studenoga 2019. godine
 
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

pdf icon

(dokument možete preuzeti na Vaše računalo)

Informacija o provedbi postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Strateškog razvojnog programa Općine Kali za 2018.-2023.

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: 4. Studeni 2019.
Općina Kali, Jedinstveni upravni odjel, sukladno čl. 67. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine" broj 80/13, 153/13, 78/15,12/18 i 118/18), članka 5. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine" 3/17) i čl. 6. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine" broj 64/08) daje slijedeću:
 
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Strateškog razvojnog programa Općine Kali 2018.-2023.

Kategorija: Odluke
Objavljeno: 4. Studeni 2019.
Općinski načelnik Općine Kali dana 30. listopada 2019. godine donosi:
 
 
I.
Donošenjem ove Odluke započinje postupak strateške procjene utjecaja na okoliš Strateškog razvojnog programa Općine Kali 2018.-2023. (dalje u tekstu Strateški razvojni program Općine Kali).
 
Postupak strateške procjene utjecaja na okoliš (u daljnjem tekstu: SPUO) iz stavka 1. ove Odluke provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Kali u suradnji sa Upravnim odjelom za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije.
 
Nacrt Strateškog razvojnog programa Općine Kali izradila je tvrtka MICRO PROJEKT d.o.o. iz Splita...
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

<< <  … 13 14 15 16 17 18 19 …  > >>