Adresa: Trg Marnjiva 23, 23272 Kali, HR

Uredovno vrijeme: 7:00 - 15:00 sati

Telefon: 023 281 800; Telefax: 023 281 801

<< <  1 2 3 4 5 6 7 …  > >>

Odluka o nužnoj mjeri obveznog korištenja maski za lice i druge odluke Stožera civilne zaštite RH od 12.10.2020.

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: 13. Listopad 2020.
civilna_zastita_MUP-540px.jpg
12. listopada 2020. Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, donio je 3 odluke kojima je propisao znatno više slučajeva kada je obvezno korištenje maski za lice ili medicinskih maski u zatvorenim prostorima te dodatno postrožio uvjete za prijavljivanje i organiziranje društvenih i javnih okupljanja.
 
PREUZMI/PREGLEDAJ .PDF DOKUMENT:
 

U tijeku radovi na izgradnji rotora u uvali Batalaža u Kalima

Kategorija: Projekti
Objavljeno: 9. Listopad 2020.
batalaza-dk65-540px.jpg
IZGRADNJA ROTORA U UVALI BATALAŽA U KALIMA
PROJEKT PROMETNICE, VODOVODA I OBORINSKE ODVODNJE
LOKACIJA ZAHVATA U PROSTORU: DIO K.Č. 12149, 12152, 12124/1, I CIJELE 12113/4 I 12114/1, SVE K.O. KALI
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: 31/18
PROJEKTANT I GLAVNI PROJEKTANT: DAMIR MANDRA, dipl.ing.građ., G 4224
 
Radovi će se izvoditi sukladno sljedećim aktima o gradnji:
- Građevinska dozvola, KLASA: UP/I-361-03/19-01/1112, URBROJ: 2198/1-07/11-20-11, od 23.03.2020. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije, Sjedište Zadar, pravomoćna dana 23.03.2020. godine
- na katastarskim česticama broj 12114/1 i dr. k.o. Kali
- Radovi započeli: rujan, 2020. godine
- Izvođač radova: Kali gradnja d.o.o., Put Vele Luke 71, 23272 Kali
- Ugovorena vrijednost radova: 4.195.876,09 kn s PDV-om
- Nadzorni inženjer: Damir Mandra, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 756
 
Predmet ovog projekta je rotora (kružnog raskrižja) u uvali Batalaža u mjestu Kali na otoku Ugljanu. Postojeće dvostruko-trokrako raskrižje će se ovim projektom rekonstruirati, na način da će se izgraditi četverokrako raskrižje u obliku kružnog toka - mini kružno raskrižje Rv=9.5 metara.

Prema projektu predviđeno je uređenje rotora vanjskih dimenzija RV=9.5 metara. Spojne ulice priključene su radijusima koje dozvoljavaju rubni uvjeti. Na spojnim cestama će se izvesti trokutni otoci kompletno upuštenih rubnjaka sa uzvišenjem u kamenoj kocki, koji će služiti za kanaliziranje vozila u zoni raskrižja. Pješački prijelazi će također biti uzdignuti i označeni adekvatnim prometnim oznakama.
 
Osim prometnice, predmet ovog projekta je oborinska odvodnja i javna rasvjeta te manji obuhvat izmještanja vodovodne mreže. Oborinska odvodnja će se kolektorima odvesti prema obalnom zidu u more.
 
Preuzmi/pregledaj PDF dokument:
SITUACIJA NA ORTO-FOTO KARTI, MJ. 1:1000
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Obrada primjedbi zaprimljenih tijekom javne rasprave na prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Kali

Kategorija: Izvješća
Objavljeno: 7. Listopad 2020.
prostorni-plan-2020.jpg
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Izvješće o provedenom postupku Strateške procjene utjecaja na okoliš Strateškog razvojnog programa

Kategorija: Izvješća
Objavljeno: 7. Listopad 2020.
strategija_2018-2023.jpg
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Prve izmjene i dopune proračuna Općine Kali za 2020. godinu

Poziv nezaposlenim ženama na informativni sastanak radi zaposlenja na pomoći starijim osobama u Kalima

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: 29. Rujan 2020.
zazeli-u-kalima-540.jpg
Općina Kali poziva zainteresirane nezaposlene žene na informativni sastanak vezano za zapošljavanje na vrijeme od 12 mjeseci radi pomoći starijim i nemoćnim osobama s područja Općine Kali kroz projekt „Zaželi u Kalima", Kodni broj: UP.02.1.1.13.0204. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.
 
Mogu se javiti nezaposlene žene s najmanje završenom osnovnom školom, a najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem, starije od 50 godina koje su zainteresirane za pružanje svakodnevne pomoći starijim osobama s područja Općine Kali.
 
Predviđeno trajanje radnog odnosa je 12 mjeseci, a predviđena plaća je 3250 kuna neto uz plaćene troškove prijevoza i mobitela.
 
Kroz projekt je planirana i edukacija žena za deficitarno zanimanje na tržištu rada, npr. gerontodomaćica, njegovateljica, slastičarka, kuhar i slično.
 

Informativni sastanak održat će se u općinskoj vijećnici u Kalima u PONEDJELJAK, 5. listopada 2020. godine u 10 sati.

Potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt zapošljavanja žena "Zaželi u Kalima"

Kategorija: Projekti
Objavljeno: 18. Rujan 2020.