Adresa: Trg Marnjiva 23, 23272 Kali, HR

Uredovno vrijeme: 7:00 - 15:00 sati

Telefon: 023 281 800; Telefax: 023 281 801

EK prihvatila Operativni program za pomorstvo i ribarstvo RH 2014.-2020.

Objavljeno: 9. Studeni 2015.
OP-PR-2014-2020_boja-002.jpg
Europska komisija dana 6. studenog prihvatila je Operativni program za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. godine. Ukupna financijska alokacija kroz Operativni program iznosi oko 350 mil. eura, od čega je udio EU 252 mil eura. Na samom odobravanju Operativnoga programa Republici Hrvatskoj čestitao je i povjerenik za ribarstvo Karmenu Vella naglasivši važnost ovoga dokumenta prvenstveno za same dionike.
Odobrenje Operativnoga programa rezultat je intenzivnog stručnog rada i napora Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva i velike podrške sektora ribarstva koji su svojim učešćem kroz komentare i prijedloge uvelike doprinijele kvaliteti samoga dokumenta, tako da je isti izrađen za manje od godinu dana. Također, i sama EK pružila je veliku stručnu pomoć, a sve u cilju pomoći sektoru ribarstva RH.
 
Ovo je do sada jedan od najznačajnijih dokumenata za sektor ribarstva do sada, kojim je obuhvaćeno preko 36 mjera i cjelokupni sektor ribarstva, od slatkovodnog i morskog uzgoja, slatkovodnog i morskog ulova, ribarske infrastrukture pa do razvoja zajednica i područja ovisnih o ribarstvu.

Cilj je iskoristiti ova sredstva u maksimalnim iznosima i uložiti ih u projekte i aktivnosti kojima će se pomoći prvenstveno ribarima, uzgajivačima i prerađivačima. Ovim će se financijskim sredstvima također omogućiti i rješavanje problema koji se nisu riješili dugi niz godina, prvenstveno ribarska infrastruktura (ribarske luke i iskrcajna mjesta) i ulaganja i modernizacija uzgajališta te omogućavanje boljeg i ekonomičnijeg poslovanja naših ribara.