Adresa: Trg Marnjiva 23, 23272 Kali, HR

Uredovno vrijeme: 7:00 - 15:00 sati

Telefon: 023 281 800; Telefax: 023 281 801

Izviješće o visini troškova lokalnih izbora

Objavljeno: 1. Rujan 2013.

Na temelju članka 126. stavka 7. Zakona o lokalnim izborima («Narodne Novine» broj 144/12), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Kali, objavljuje IZVJEŠĆE o visini troškova lokalnih izbora održanih dana 19. svibnja 2013. godine i dana 02. 06. 2013. godine.

REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO 
OPĆINE KALI 

KLASA: 013-01/13-01/2
URBROJ: 2198/14-06-13-1
Kali, dana  1.09. 2013. godine 


Na temelju članka 126. stavka 7. Zakona o lokalnim izborima («Narodne Novine» broj 144/12), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Kali, objavljuje:

I Z V J E Š Ć E

o visini troškova lokalnih izbora održanih dana 19. svibnja 2013. godine i dana 02. 06. 2013. godineIzborno povjerenstvo- stalni sastav :……....32.777,52 kn
Izborno povjerenstvo- prošireni sastav:……18.928,03 kn

2. Birački odbor:    ……………………........……  10.640,00 kn

3.  Tehničko i pomoćno osoblje………………   1.506,67 kn

4. Materijalni rashodi (uredski i ostali potrošni materijal, glasački    
listići, glasačke kutije, zapisnici i dr., Objava lista u «Zadarskom   
listu», tisak plakata  i ostalo)………………..12.307,53 kn.

Ovo izvješće objaviti će se na internetskoj stranici Općine Kali , uz napomenu da ovo Izvješće nije konačno, jer su u tijeku kontrole  dostavljenih podataka te su po obračunu  moguća manja odstupanja u odnosu na isto.


OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO 
OPĆINE KALI


Nedjeljko Kolega, v.r.