Adresa: Trg Marnjiva 23, 23272 Kali, HR

Uredovno vrijeme: 7:00 - 15:00 sati

Telefon: 023 281 800; Telefax: 023 281 801

Posada ribarice neozlijeđena u požaru

Objavljeno: 7. Rujan 2018.
Sažetak:
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture:
 
Požar na ribarici izbio je 05.09.2018. tijekom plovidbe kanalom između otoka Ugljan i otoka Iža, a posada ribarice je srećom neozlijeđena, zahvaljujući pravovremenoj evakuaciji. Prema ribarici u požaru poduzete su spasilačke aktivnosti u kojima su u samome početku sudjelovale i posade putničkog trajekta te privatne ribarice.

 

Unatoč dužem trajanju požara, ribarica 'Arkaj' nije pretrpjela oštećenja zbog kojih bi postojala opasnost od potonuća, a na pozicijama gašenja požara za sada nije uočeno onečišćenje mora i morskog okoliša.


Detaljno:
Službenici Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka) zaprimili su danas, 5 rujna u 12.58h, posredstvom Županijskog dojavnog centra ŽC 112 Zadar dojavu o požaru na ribarici 'Arkaj', hrvatske zastave sa 8 članova posade, koji su neozlijeđeni evakuirani na privatne ribarice 'Fulija', 'Drvenik', 'Tuna' i 'Neptun', sve tri Hrvatske zastave, koje su plovile neposredno uz poziciju ove pomorske nesreće. Srećom, u trenutku izbijanja požara na ribarici u blizini je plovio i motorni trajekt 'Mate Balota', čija posada je odmah započela gašenje požara brodskim vatrogasnim topovima.
 
Slijedom zaprimljene dojave službenici MRCC Rijeka u koordinaciji sa nadležnom Lučkom kapetanijom Zadar pokrenuli su spasilačku akciju prema posadi i ribarici. U akciju su angažirani i pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Zadar, koji su isplovili vatrogasnim plovilom na poziciju nesreće, sjeveroistočno od otoka Ugljana, neposredno od ulaza u luku Lamljana, nakon čega se trajekt 'Mate Balota' povukao iz spasilačke akcije i nastavio daljnju plovidbu.
 
Dolaskom na poziciju nesreće službenici LK Zadar u dogovoru sa pripadnicima JVP Zadar u cilju osiguravanja boljih uvjeta za gašenje požara, uzeli su evakuiranu ribaricu 'Arkaj' u tegalj do mjesne luke Vela Lamjana, u mjestu Kali, gdje su pristali u 13.35h, kada su se gašenju pridružili i angažirani timovi DVD-ova sa otoka Ugljana.
 
LK Zadar je u 17.10h izdala nalog tvrtki specijaliziranoj za pružanje komercijalnih usluga uklanjanja onečišćenja iz mora i morskog okoliša, u slučaju da se dogodi eventualno onečišćenje, a u 17.45h zapovjedništvo JVP Zadar obavjestilo je LK Zadar i MRCC Rijeka da je požar na ribarici lokaliziran u prostor potpalublja, ali nije u potpunosti ugašen, stoga su pripadnici JVP Zadar nastavili sa gašenjem te su organizirani u dežurstvo za slučaj predostrožnosti nakon gašenja požara.
 
Unatoč dužem trajanju požara, ribarica 'Arkaj' nije pretrpjela oštećenja zbog kojih bi postojala opasnost od potonuća, a na pozicijama gašenja požara za sada nije uočeno onečišćenje mora i morskog okoliša.
 
Očevid o uzrocima ove pomorske nesreće provest će službenici Lučke kapetanije Zadar, po okončanju spasilačko – vatrogasnih aktivnosti, a o događaju je obaviještena Pomorska policija Zadar te ostale nadležne službe.

Povratak