Adresa: Trg Marnjiva 23, 23272 Kali, HR

Uredovno vrijeme: 7:00 - 15:00 sati

Telefon: 023 281 800; Telefax: 023 281 801

Uređenje parka branitelja domovine u Kalima

Objavljeno: 4. Rujan 2020.
park_branitelja_EU_540.jpg

Naziv projekta: Uređenje parka branitelja domovine u Kalima

 

Podmjera 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije" u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD" LAG Mareta

 

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014. - 2020.

 

Ukupna vrijednost ulaganja: 384.160,31 kuna

 

Dodijeljen iznos potpore: 296.500,00 kuna

 

Udio u sufinanciranom dijelu: 90% EU, 10% RH

 

OPIS PROJEKTA: Početkom rujna 2020. godine započeli su građevinski radovi na projektu Uređenje parka branitelja domovine u Kalima, javne zelene površine od 662 m2 pored župne crkve sv. Lovre, Kali.

 

Radove i opremanje Parka branitelja u vrijednosti od 384.160,31 kuna s PDV-om izvodi Hripa d.o.o. Kali, trgovačko društvo za komunalnu djelatnost u vlasništvu Općine Kali. Ugovorni rok za izvođenje radova je 240 dana (8 mjeseci), od dana uvođenja u posao. Uslugu stručnog nadzora pruža Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Mandra Damir, Zadar.

 
Općini Kali je za ovaj projekt dodijeljen iznos potpore od 296.500,00 kuna putem LAG natječaja TO 2.1.1 Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a MARETA
 
Projektom je obuhvaćena rekonstrukcija parka pored župne crkve Sv. Lovre u Kalima, koji je trenutno u zapuštenom stanju. Aktivnosti uključuju sadnju novih sadnica grmlja i stabala, uklanjanje postojećeg biljnog materijala, izgradnju igrališta za malu i veliku djecu s postavljanjem odgovarajućih igrala. Park će biti opremljen klupama i javnom rasvjetom, popločat će se staza kroz park, postaviti gumirana podloga na dječjem igralištu za malu i veliku za djecu te će se postaviti sustav navodnjavanja zelenih površina.
 
CILJEVI PROJEKTA:
 
1. Poboljšanje životnih uvjeta u ruralnoj sredini – Kalima, rekonstrukcijom i opremanjem javne zelene površine – Parka branitelja u Kalima
 
2. Doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu
 
3. Poticanje rasta i društveno - ekonomske održivosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu.
 
OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

1. Završetkom projekta bit će rekonstruirana javna zelena površina – Park u naselju Kali na k.č. 5271, k.o. Kali, ukupne površine 662 m2, a koja će se sastojati od nekoliko tematskih prostora za šetnju, igru i odmor namijenjenim različitim dobnim uzrastima: igralište za malu/veliku djecu, otoci zelenila/travnjaka, živica, prostor sjedenja i druženja.
 
2. Doprinos atraktivnosti sela nabavom i sadnjom 182 novih sadnica ukrasnog bilja (stabla, trajnice i manji grmovi), sjetvom i uređenjem novog travnjaka površine 220 m2, 4 klupe.
 
3. Poticanje rasta i društveno - ekonomske održivosti:
A) opremanjem parka igračkama za malu djecu: kućica mala, njihalica, vrtuljak, klupa i gumena podloga 40m2
B) opremanjem parka igračkama za veliku djecu: kombinrana sprava tobogan i tuba, ljuljačka sa dva sjedišta, penjalica, klupa i gumena podloga 100 m2.