Adresa: Trg Marnjiva 23, 23272 Kali, HR

Uredovno vrijeme: 7:00 - 15:00 sati

Telefon: 023 281 800; Telefax: 023 281 801

Grb i zastava

Objavljeno: 21. Studeni 2013.

Općina Kali ima svoja obilježja: grb i zastavu.

Obilježjima se predstavlja Općina Kali i izražava pripadnost Općini Kali.

Grb i zastava Općine mogu se rabiti na način kojim se poštuje tradicija i dostojanstvo Općine. 

Način uporabe i zaštita obilježja Općine utvrđuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom i Statutom Općine.

Grb Općine Kali je sljedećeg izgleda: u plavome, iznad srebrne ribarske mreže nalazi se srebrna riba tuna.

Zastava Općine Kali je plave boje sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Omjer širine i dužine zastave je 1:2.

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)