Adresa: Trg Marnjiva 23, 23272 Kali, HR

Uredovno vrijeme: 7:00 - 15:00 sati

Telefon: 023 281 800; Telefax: 023 281 801

Hripa d.o.o.

Objavljeno: 27. Studeni 2013.
Hripa d.o.o. Kali
trgovačko društvo za komunalnu djelatnost

Trg Marnjiva 23
23272 Kali
 
tel: 023/282 422
fax: 023/282 423
 
Internet adresa: www.hripa-kali.hr
e-mail: hripa.doo.kali@zd.t-com.hr
 
Direktor: Lidija Ratković
Računovodstvo: Lidija Ratković
 
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13 i 85/15).
 
Službenik za informiranje: Lidija Ratković
Trg Marnjiva 23, 23232 Kali
Tel: tel: 023/282 422, Mail: hripa.doo.kali@zd.t-com.hr
 
Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti:
- telefonom na broj: 023/282 422
- telefaksom na broj: 023/282 423
- e-poštom na adresu: hripa.doo.kali@zd.t-com.hr
- poštom na adresu: Hripa d.o.o. Kali, Trg Marnjiva 23, 23272 Kali
- usmeno u sjedištu Hripa d.o.o. Kali.
 
Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 7:00 do 15:00 sati.
 
Hripa d.o.o. Kali ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije korisniku prava na informaciju sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine 12/14 i 15/14).
 
Molimo Vas da svoje zahtjeve upućujete putem predviđenog obrasca.
 
 
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija
 
Novi Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije objavljeni su u Narodnim novinama 12/14, 15/14, a stupili su na snagu 8. veljače 2014.
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)