Adresa: Trg Marnjiva 23, 23272 Kali, HR

Uredovno vrijeme: 7:00 - 15:00 sati

Telefon: 023 281 800; Telefax: 023 281 801

UPU HRIPA elektro

Objavljeno: 16. Travanj 2008.
UPU HRIPA elektro
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

UPU HRIPA kanalizacija

Objavljeno: 16. Travanj 2008.
UPU HRIPA kanalizacija
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

UPU HRIPA korištenje

Objavljeno: 16. Travanj 2008.
UPU HRIPA koristenje
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

UPU HRIPA namjena

Objavljeno: 16. Travanj 2008.
UPU HRIPA namjena
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

UPU HRIPA postojeće

Objavljeno: 16. Travanj 2008.
UPU HRIPA postojeće
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

UPU HRIPA promet

Objavljeno: 16. Travanj 2008.
UPU HRIPA promet
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

UPU HRIPA tekst

Objavljeno: 16. Travanj 2008.
UPU HRIPA tekst
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

UPU HRIPA telekomunikacije

Objavljeno: 16. Travanj 2008.
UPU HRIPA telekomunikacije
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

UPU HRIPA uvjeti gradnje

Objavljeno: 16. Travanj 2008.

UPU HRIPA uvjeti gradnje

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

UPU HRIPA vodoopskrba

Objavljeno: 16. Travanj 2008.

UPU HRIPA vodoopskrba

Službeni glasnik Općine Kali, broj 1/2008

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)