Adresa: Trg Marnjiva 23, 23272 Kali, HR

Uredovno vrijeme: 7:00 - 15:00 sati

Telefon: 023 281 800; Telefax: 023 281 801

Komunalna infrastruktura

Objavljeno: 20. Kolovoz 2020.
Dokumenti za preuzimanje (PDF):
 
prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu (NN 65/18)
 
1. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA – NERAZVRSTANE CESTE
 
2. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA - JAVNOPROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA:
- Trgovi,
- pločnici,
- šetališta,
- uređene plaže,
- biciklističke i pješačke staze;
 
3. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA- JAVNE ZELENE POVRŠINE:
- Parkovi,
- drvoredi,
- Javni športski i rekreacijski prostori
 
4. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA- GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE:
- nadstrešnice na stajalištima javnog prometa,
- spomenici i skulpture
 
5. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA - JAVNA RASVJETA
 
6. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA - GROBLJE I MRTVAČNICA
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)