Adresa: Trg Marnjiva 23, 23272 Kali, HR

Uredovno vrijeme: 7:00 - 15:00 sati

Telefon: 023 281 800; Telefax: 023 281 801

UPU M. Lamjana 2020. - List 1. Postojeće stanje i granica obuhvata

Objavljeno: 10. Srpanj 2020.
UPU M. Lamjana 2020. - List 1. Postojeće stanje i granica obuhvata
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

UPU M. Lamjana 2020. - List 2. Plan korištenja i namjene površina

Objavljeno: 10. Srpanj 2020.
UPU M. Lamjana 2020. - List 2. Plan korištenja i namjene površina
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

UPU M. Lamjana 2020. - List 3. Plan prometne i ulične mreže

Objavljeno: 10. Srpanj 2020.
UPU M. Lamjana 2020. - List 3. Plan prometne i ulične mreže
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

UPU M. Lamjana 2020. - List 4. Plan elektroopskrbe i telekomunikacija

Objavljeno: 10. Srpanj 2020.
UPU M. Lamjana 2020. - List 4. Plan elektroopskrbe i telekomunikacija
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

UPU M. Lamjana 2020. - List 5. Plan vodoopskrbe i odvodnje

Objavljeno: 10. Srpanj 2020.
UPU M. Lamjana 2020. - List 5. Plan vodoopskrbe i odvodnje
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

UPU M. Lamjana 2020. - List 6. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

Objavljeno: 10. Srpanj 2020.
UPU M. Lamjana 2020. - List 6. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

UPU M. Lamjana 2020. - List 7. Način i uvjeti gradnje

Objavljeno: 10. Srpanj 2020.
UPU M. Lamjana 2020. - List 7. Način i uvjeti gradnje
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

UPU M. Lamjana 2020. - Tekstualni dio

Objavljeno: 10. Srpanj 2020.

UPU M. Lamjana 2020. - Tekstualni dio, Odredbe za provođenje

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)