Adresa: Trg Marnjiva 23, 23272 Kali, HR

Uredovno vrijeme: 7:00 - 15:00 sati

Telefon: 023 281 800; Telefax: 023 281 801

U tijeku radovi na izgradnji rotora u uvali Batalaža u Kalima

Kategorija: Projekti
Objavljeno: 9. Listopad 2020.
batalaza-dk65-540px.jpg
IZGRADNJA ROTORA U UVALI BATALAŽA U KALIMA
PROJEKT PROMETNICE, VODOVODA I OBORINSKE ODVODNJE
LOKACIJA ZAHVATA U PROSTORU: DIO K.Č. 12149, 12152, 12124/1, I CIJELE 12113/4 I 12114/1, SVE K.O. KALI
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: 31/18
PROJEKTANT I GLAVNI PROJEKTANT: DAMIR MANDRA, dipl.ing.građ., G 4224
 
Radovi će se izvoditi sukladno sljedećim aktima o gradnji:
- Građevinska dozvola, KLASA: UP/I-361-03/19-01/1112, URBROJ: 2198/1-07/11-20-11, od 23.03.2020. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije, Sjedište Zadar, pravomoćna dana 23.03.2020. godine
- na katastarskim česticama broj 12114/1 i dr. k.o. Kali
- Radovi započeli: rujan, 2020. godine
- Izvođač radova: Kali gradnja d.o.o., Put Vele Luke 71, 23272 Kali
- Ugovorena vrijednost radova: 4.195.876,09 kn s PDV-om
- Nadzorni inženjer: Damir Mandra, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 756
 
Predmet ovog projekta je rotora (kružnog raskrižja) u uvali Batalaža u mjestu Kali na otoku Ugljanu. Postojeće dvostruko-trokrako raskrižje će se ovim projektom rekonstruirati, na način da će se izgraditi četverokrako raskrižje u obliku kružnog toka - mini kružno raskrižje Rv=9.5 metara.

Prema projektu predviđeno je uređenje rotora vanjskih dimenzija RV=9.5 metara. Spojne ulice priključene su radijusima koje dozvoljavaju rubni uvjeti. Na spojnim cestama će se izvesti trokutni otoci kompletno upuštenih rubnjaka sa uzvišenjem u kamenoj kocki, koji će služiti za kanaliziranje vozila u zoni raskrižja. Pješački prijelazi će također biti uzdignuti i označeni adekvatnim prometnim oznakama.
 
Osim prometnice, predmet ovog projekta je oborinska odvodnja i javna rasvjeta te manji obuhvat izmještanja vodovodne mreže. Oborinska odvodnja će se kolektorima odvesti prema obalnom zidu u more.
 
Preuzmi/pregledaj PDF dokument:
SITUACIJA NA ORTO-FOTO KARTI, MJ. 1:1000
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt zapošljavanja žena "Zaželi u Kalima"

Kategorija: Projekti
Objavljeno: 18. Rujan 2020.
zazeli-ugovor-2020-540px.jpg
Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović i ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ante Lončar u Zadru su 17. rujna 2020. potpisali i svečano uručili korisnicima ugovore iz poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena".
 
U ime Općine Kali ugovor za projekt "Zaželi u Kalima", kodni broj: UP.02.1.1.13.0204 potpisao je općinski načelnik Marko Kolega.
 
Općini Kali kao prijavitelju na otvoreni trajni Poziv "Zaželi - program zapošljavanja žena - faza II", Odlukom o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od 23.07.2020. odobren je iznos od 464.300,00 kuna za projekt "Zaželi u Kalima" koji se u potpunosti financira iz Europskog socijalnog fonda.
 
Obvezni partneri Općine Kali na projektu "Zaželi u Kalima" su Centar za socijalnu skrb Zadar i Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Zadar, a tehničku pomoć na pripremi projektnog prijedloga pružila je Agencija za razvoj Zadarske županije Zadra Nova.
 
Kroz projekt "Zaželi u Kalima" će se unaprijediti radni potencijal 5 teže zapošljivih žena, kroz pohađanje edukacija i zapošljavanje na period od 12 mjeseci, čime će postati konkurentnije na tržištu rada. Na početku provedbe projekta „Zaželi u Kalima" 5 žena iz ciljane skupine će pohađati programe edukacije po vlastitom izboru čime će dobiti priliku za većim mogućnostima pronalaska posla nakon završetka projekta, s naglaskom na prolazak posla u lokalnoj sredini.
 
Također, projektom će se doprinijeti socijalnom uključivanju 30 starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju s područja Općine Kali na način da će im zaposlene žene pružiti adekvatnu potrebnu pomoć u svakodnevnim aktivnostima.
 
Projekt će trajati ukupno 18 mjeseci. U prvih 6 mjeseci trajanja projekta provesti će se selekcija žena iz ciljane skupine, izbor edukacije sukladno potrebama svake žene te njihova edukacija. U ostalih 12 mjeseci provedbe educirane žene će se zaposliti i pružati socijalne usluge krajnjim korisnicima.

Uređenje parka branitelja domovine u Kalima

Kategorija: Projekti
Objavljeno: 4. Rujan 2020.
park_branitelja_EU_540.jpg

Naziv projekta: Uređenje parka branitelja domovine u Kalima

 

Podmjera 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije" u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD" LAG Mareta

 

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014. - 2020.

 

Ukupna vrijednost ulaganja: 384.160,31 kuna

 

Dodijeljen iznos potpore: 296.500,00 kuna

 

Udio u sufinanciranom dijelu: 90% EU, 10% RH

 

OPIS PROJEKTA: Početkom rujna 2020. godine započeli su građevinski radovi na projektu Uređenje parka branitelja domovine u Kalima, javne zelene površine od 662 m2 pored župne crkve sv. Lovre, Kali.

 

Radove i opremanje Parka branitelja u vrijednosti od 384.160,31 kuna s PDV-om izvodi Hripa d.o.o. Kali, trgovačko društvo za komunalnu djelatnost u vlasništvu Općine Kali. Ugovorni rok za izvođenje radova je 240 dana (8 mjeseci), od dana uvođenja u posao. Uslugu stručnog nadzora pruža Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Mandra Damir, Zadar.

 
Općini Kali je za ovaj projekt dodijeljen iznos potpore od 296.500,00 kuna putem LAG natječaja TO 2.1.1 Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a MARETA
 
Projektom je obuhvaćena rekonstrukcija parka pored župne crkve Sv. Lovre u Kalima, koji je trenutno u zapuštenom stanju. Aktivnosti uključuju sadnju novih sadnica grmlja i stabala, uklanjanje postojećeg biljnog materijala, izgradnju igrališta za malu i veliku djecu s postavljanjem odgovarajućih igrala. Park će biti opremljen klupama i javnom rasvjetom, popločat će se staza kroz park, postaviti gumirana podloga na dječjem igralištu za malu i veliku za djecu te će se postaviti sustav navodnjavanja zelenih površina.
 

Općini Kali odobreno 464 tisuće kuna za projekt zapošljavanja žena "Zaželi u Kalima"

Kategorija: Projekti
Objavljeno: 30. Srpanj 2020.
zazeli-u-kalima-540.jpg
Općini Kali kao prijavitelju na otvoreni trajni Poziv "Zaželi - program zapošljavanja žena - faza II", Odlukom o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od 23.07.2020. odobren je iznos od 464.300,00 kuna za projekt "Zaželi u Kalima" koji se u potpunosti financira iz Europskog socijalnog fonda.
 
Obvezni partneri Općine Kali na projektu "Zaželi u Kalima" su Centar za socijalnu skrb Zadar i Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Zadar, a tehničku pomoć na pripremi projektnog prijedloga pružila je Agencija za razvoj Zadarske županije Zadra Nova.
 
Kroz projekt Zaželi u Kalima će se unaprijediti radni potencijal 5 teže zapošljivih žena, kroz pohađanje edukacija i zapošljavanje na period od 12 mjeseci, čime će postati konkurentnije na tržištu rada. Na početku provedbe projekta „Zaželi u Kalima“ 5 žena iz ciljane skupine će pohađati programe edukacije po vlastitom izboru čime će dobiti priliku za većim mogućnostima pronalaska posla nakon završetka projekta, s naglaskom na prolazak posla u lokalnoj sredini.
 
Također, projektom će se doprinijeti socijalnom uključivanju 30 starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju s područja Općine Kali na način da će im zaposlene žene pružiti adekvatnu potrebnu pomoć u svakodnevnim aktivnostima.
 
Projekt će trajati ukupno 18 mjeseci. U prvih 6 mjeseci trajanja projekta provesti će se selekcija žena iz ciljane skupine, izbor edukacije sukladno potrebama svake žene te njihova edukacija. U ostalih 12 mjeseci provedbe educirane žene će se zaposliti i pružati socijalne usluge krajnjim korisnicima.

Za projekt rekonstrukcije Društvenog doma u Kalima odobren iznos potpore od 4,9 milijuna kuna

Kategorija: Projekti
Objavljeno: 9. Listopad 2019.
drustveni_dom_540px.jpg
U Ministarstvu poljoprivrede u Zagrebu 2. listopada 2019. godine potpisano je 39 novih ugovora o financiranju koji su rezultat provedenih natječaja iz Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" Programa ruralnog razvoja RH, vrijednih 177 milijuna kuna, koje je s predstavnicima gradova, općina i vodno-komunalnih poduzeća potpisala ravnateljica Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Matilda Copić. 
 
Svi projekti provode se u naseljima do 5.000 stanovnika, a financijska potpora iznosi od 80 do 100% investicije, odnosno između 15.000 i 1.000.000 eura po projektu.
 
U ime Općine Kali za prijavljeni projekt "Društveni dom Kali - Rekonstrukcija", Ugovor o financiranju potpisao je načelnik Marko Kolega. Korisnik Općina Kali na natječaju je ostvarila 80 bodova i intenzitet potpore u visini od 80 % za ulaganje u rekonstrukciju Društvenog doma u Kalima. Procijenjeni iznos potpore za projekt je 4.895.511,00 HRK.
 
Ukupan iznos projekta je 7.318.748,75 HRK, od čega prihvatljivi troškovi za sufinaciranje iz Mjere 7, Programa ruralnog razvoja RH iznose 6.119.388,75 HRK.
 
Vlastiti udio Općine Kali za ulaganje u projekt: "Društveni dom Kali - Rekonstrukcija" iznosi 2.423.237,75 HRK.

Idejni projekt uređenja Parka Petra Dundova na Mulu

Kategorija: Projekti
Objavljeno: 15. Ožujak 2019.
mul-dk59-540px.jpg
Krajobrazno uređenje odnosi se na preuređenje postojećeg parka uz more, Park Petra Dundova na Mulu u Kalima. Projektna dokumentacija izrađena je temeljem dostavljenih podloga i vlastitih izmjera.
 
Preuzmi/pogledaj PDF dokument:
 
OPIS KRAJOBRAZNOG UREĐENJA ...

Idejno rješenje izgradnje rotora i dijela obalnog zida u Kalima

Kategorija: Projekti
Objavljeno: 15. Ožujak 2019.