Adresa: Trg Marnjiva 23, 23272 Kali, HR

Uredovno vrijeme: 7:00 - 15:00 sati

Telefon: 023 281 800; Telefax: 023 281 801

UPU Ribarske luke Vela Lamjana - korištenje i namjena površina

Objavljeno: 6. Ožujak 2014.
1 - UPU Ribarske luke Vela Lamjana - korištenje i namjena površina
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

UPU Ribarske luke Vela Lamjana - promet

Objavljeno: 6. Ožujak 2014.
2.a) UPU Ribarske luke Vela Lamjana - promet
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

UPU Ribarske luke Vela Lamjana - energetski sustav

Objavljeno: 6. Ožujak 2014.
2.b.) UPU Ribarske luke Vela Lamjana - energetski sustav
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

UPU Ribarske luke Vela Lamjana - vodnogospodarski sustav

Objavljeno: 6. Ožujak 2014.
2.c) UPU Ribarske luke Vela Lamjana - vodnogospodarski sustav
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

UPU Ribarske luke Vela Lamjana - uvjeti korištenja

Objavljeno: 6. Ožujak 2014.
3. UPU Ribarske luke Vela Lamjana - uvjeti korištenja
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

UPU Ribarske luke Vela Lamjana - način i uvjeti gradnje

Objavljeno: 6. Ožujak 2014.
4. UPU Ribarske luke Vela Lamjana - način i uvjeti gradnje
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

UPU Ribarske luke Vela Lamnjana - tekstualni dio: Odredbe za provođenje

Objavljeno: 6. Ožujak 2014.
UPU Ribarske luke Vela Lamnjana - tekstualni dio: Odredbe za provođenje
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

UPU Ribarske luke Vela Lamnjana - tekstualni dio: Obrazloženje

Objavljeno: 6. Ožujak 2014.
UPU Ribarske luke Vela Lamnjana - tekstualni dio: Obrazloženje
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)