Adresa: Trg Marnjiva 23, 23272 Kali, HR

Uredovno vrijeme: 7:00 - 15:00 sati

Telefon: 023 281 800; Telefax: 023 281 801

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Objavljeno: 30. Svibanj 2018.
Na temelju članka 37. Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 46. Statuta Općine Kali („Službeni glasnik Općine Kali" broj: 2/13, 6/14 i 1/18) općinski načelnik, dana 24. svibnja 2018. godine donosi
 
ODLUKU
O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
 
Članak 1.
INES MAŠTRUKO, službenica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kali, imenuje se službenikom za zaštitu osobnih podataka u Općini Kali.
 
Članak 2.
 Službenik za zaštitu osobnih podataka obavljati će dužnosti propisane članka 39. Opće uredbe o zaštiti podataka.
Službenik za zaštitu osobnih podataka informira i savjetuje voditelja ili izvršitelja obrate o obvezama iz područja zaštite podataka, prati poštivanje propisa o zaštiti podataka, sudjeluje u procjeni učinka i prethodnom savjetovanju te surađuje s nadzornim tijelom.
 
Članak 3.
 Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti.
Ova obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenice za zaštitu osobnih podataka.
 
Članak 4.
 Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka (e‐mail: opcina.kali@zd.t-com.hr; tel.: 023 282 410; fax: 023 281 800) objavljuju se na web stranici Općine Kali: www.opcina-kali.hr.
 
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na web stranici Općine Kali.
 
KLASA: 032-01/18-01/01
URBROJ: 2198/14-02-18-02
KALI, 24. svibnja 2018.
 
Općinski načelnik
Marko Kolega, dr. med.

Izjava o zaštiti privatnosti i sigurnosti osobnih podataka

Objavljeno: 4. Lipanj 2018.
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka

Objavljeno: 4. Lipanj 2018.
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)