OPĆINA KALI
SLUŽBENE STRANICE
O Općini Kali

Kali je naselje i općina u Republici Hrvatskoj, na otoku Ugljanu, u sastavu Zadarske županije...

Pročitaj više

Gospodarstvo
Civilna zaštita

Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Kali, S.G. br. 13/23.

27. svibnja 2024.

Temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20, 20/21) predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi procjenu rizika od velikih nesreća (Službeni glasnik Općine Kali br. 13/23).

Procjena rizika od velikih nesreća izrađuje se u svrhu smanjenja rizika i posljedica velikih nesreća, odnosno prepoznavanja i učinkovitijeg upravljanja rizicima.

Potreba izrade Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Kali temelji se na sljedećim društvenim, ekonomskim te praktičnim razlozima:

➢ standardiziranje procjenjivanja rizika na svim razinama i od strane svih sektora,

➢ prikupljanje svih bitnih podataka u jednom referentnom dokumentu,

➢ unaprjeđenje shvaćanja rizika za potrebe praktičnog korištenja u postupcima

planiranja, osiguranja, investiranja te ostalim srodnim aktivnostima,

➢ pojednostavnjenje procesa u svrhu lakšeg nadzora i razumijevanja izlaznih rezultata.

Procesi i metodologije analiziranja i procjenjivanja rizika kontinuirano se razvijaju i modificiraju sukladno promjenama u okolišu. Stoga izrađena Procjena rizika Općine Kali predstavlja stanje na području Općine Kali s danom donošenja dokumenta.

Načelnik Općine Kali donio je Odluku o izradi procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Kali i osnivanju Radne skupine za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Kali (KLASA: 240-01/22-01/02, URBROJ: 2198-14-02-22-1, od 31. svibnja 2022. godine). Radna skupina izabrala je rizike koji su karakteristični za Općinu Kali i obrađuju se u Procjeni, a vodeći se Smjernicama Zadarske županije za potrebe izrade procjene rizika od velikih nesreća Zadarske županije i jedinica lokalnih samouprava (KLASA: 815-05/18-01/01, URBROJ: 2198/14-02-18-2, od dana 05.06.2018.g.).

Prilikom odabira članova radne skupine vodilo se računa o zadovoljavanju kriterija stručnosti članova u svrhu kvalitetne obrade identificiranih rizika. U radnu skupinu imenovani su:

• Bruno Mišlov

• Nives Perin

• Frank Mišlov

DOKUMENTI

PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA OK_2022

PREUZMI:

➔ Više iz kategorije: Civilna zaštita

Ako na području Općine Kali primijetite neki komunalni problem ili kvar na infrastrukturi u domeni Općine, javite nam to preko aplikacije Popravi.to.

Klikni ovdje

Općina Kali objavljuje javno sve isplate iz proračuna. Ovdje možete naći pomoću tražilice sve što Vas zanima o javnoj potrošnji naše općine.

Klikni ovdje

E-usluge

Za mještane Općine Kali - uključite se u ankete o pitanjima bitnim za našu općinu. Sudjelujte u savjetodavnim e-referendumima.

Klikni ovdje

Urbanistički planovi
O Općini Kali

Kali je naselje i općina u Republici Hrvatskoj, na otoku Ugljanu, u sastavu Zadarske županije...

Pročitaj više

Gospodarstvo
Javite nam problem!

Ako na području Općine Kali primijetite neki komunalni problem ili kvar na infrastrukturi u domeni Općine, javite nam to preko aplikacije Popravi.to.

Klikni ovdje

Općina Kali transparentno

Općina Kali objavljuje javno sve isplate iz proračuna. Ovdje možete naći pomoću tražilice sve što Vas zanima o javnoj potrošnji naše općine.

Klikni ovdje

EU projekti
E-usluge
E-demokracija

Za mještane Općine Kali - uključite se u ankete o pitanjima bitnim za našu općinu. Sudjelujte u savjetodavnim e-referendumima. Osim toga, na ovoj aplikaciji možete ocijeniti rad općinskog načelnika, vijeća i uprave.

Klikni ovdje

Općina Kali
Trg Marnjiva 23
23272 Kali, HR

Uredovno vrijeme:
7:00 - 15:00 sati
Kontakt:
☎ 023 281 800
🖷 023 281 801
✉ opcina.kali@zd.t-com.hr
Izjava o pristupačnosti
Kolačići

Zaprati na Facebooku