Adresa: Trg Marnjiva 23, 23272 Kali, HR

Uredovno vrijeme: 7:00 - 15:00 sati

Telefon: 023 281 800; Telefax: 023 281 801

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Kali

Objavljeno: 20. Ožujak 2013.
Na temelju članka 54. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07, 125/08,36/09,55/11 i 144/12), članka 139. Zakona o lokalnim izborima (Narodne Novine br.: 144/12 i članka 30. Statuta Općine Kali (Službeni glasnik Općine Kali br. 2/09 i 03/09 ) Općinsko vijeće Općine Kali na svojoj 39. sjednici održanoj dana 19. ožujka 2013. godine, donijelo je
 

P O S L O V N I K
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KALI


I. UVODNE ODREDBE
 
Članak 1. ...
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)