Adresa: Trg Marnjiva 23, 23272 Kali, HR

Uredovno vrijeme: 7:00 - 15:00 sati

Telefon: 023 281 800; Telefax: 023 281 801

Jedinstveni upravni odjel

Objavljeno: 2. Prosinac 2013.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Kali, utvrđenih zakonom i Statutom Općine, te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Općinu, ustrojava se Jedinstveni upravni odjel Općine Kali.

Ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje Općinski načelnik.

Djelatnici:

Nives Perin, dipl. iur. - pročelnik jedinice upravnog odjela 

Ines Maštruko - referent za računovodstvo 

Zdravko Kraljević - referent za komunalnu djelatnost

Tino Kurtin - komunalni redar