Adresa: Trg Marnjiva 23, 23272 Kali, HR

Uredovno vrijeme: 7:00 - 15:00 sati

Telefon: 023 281 800; Telefax: 023 281 801

Općinsko vijeće

Objavljeno: 2. Prosinac 2013.
Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Općine, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom Općine Kali. Općinsko vijeće Općine Kali sukladno Članku 35. Statuta Općine Kali (Službeni glasnik Općine Kali br.: 3/2021) Općinsko vijeće Općine Kali ima 9 (devet) vijećnika.

Sastav Općinskog vijeća (Prva, konstituirajuća sjednica održana je 18.06.2021.)

Predsjednik: MARIN KOLEGA

Potpredsjednik: MILAN PAŽEK

Članovi Općinskog vijeća:
1. MARIN KOLEGA, kandidacijska lista grupe birača
2. MORENO LONGIN, kandidacijska lista grupe birača
3. SILVIJA VALJIN, kandidacijska lista grupe birača
4. MARIJA ZELENČIĆ, kandidacijska lista grupe birača
5. MARKO KOLEGA, kandidacijska lista HDZ-HSP-HNS-REFORMISTI
6. NEVEN VITLOV, kandidacijska lista HDZ-HSP-HNS-REFORMISTI
7. ANTE GOBIN, kandidacijska lista HDZ-HSP-HNS-REFORMISTI
8. DUŠKO VIDOV, kandidacijska lista SDP-HSS-HSLS
9. MILAN PAŽEK, kandidacijska lista SDP-HSS-HSLS
 
Radna tijela Općinskog vijeća:
 
U Mandatno povjerenstvo, biraju se:
1. MILAN PAŽEK , za predsjednika,
2. NEVEN VITLOV za člana,
3. MARIJA ZELENČIĆ, za člana.
 
U povjerenstvo za izbor i imenovanja, biraju se:
1. MORENO LONGIN, za predsjednika,
2. MARIJA ZELENČIĆ za člana
3. MILAN PAŽEK, za člana
 
U Povjerenstvo za Statut i Poslovnik, biraju se:
1. MARIN KOLEGA, za predsjednika
2. ANTE GOBIN, za člana
3. MILAN PAŽEK, za člana