Adresa: Trg Marnjiva 23, 23272 Kali, HR

Uredovno vrijeme: 7:00 - 15:00 sati

Telefon: 023 281 800; Telefax: 023 281 801

 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    > >>

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o pristupanju izrade UPU-a obalni pojas Mala Lamjana

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: 8. Studeni 2019.
Na temelju članka 87.stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (Narodne Novine br.: 153/13, 65/17), članka 32. Statuta Općine Kali (Službeni Glasnik Općine Kali br 2/13,6/14, 1/18) na svojoj 18. sjednici održane dana 5.11.2019. godine, donosi:
 
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Javno savjetovanje: Nacrt prijedloga proračuna Općine Kali za 2020. godinu

Kategorija: E-savjetovanja
Objavljeno: 6. Studeni 2019.
Općinski načelnik je utvrdio konačni tekst nacrta prijedloga Proračuna Općine Kali za 2020. godinu i projekcija proračuna za 2021. i 2022. godinu i upućuje iste na javno savjetovanje u trajanju od 24 dana.
 
Javno savjetovanje provest će se od 6. do 29. studenoga 2019. godine
 
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

pdf icon

(dokument možete preuzeti na Vaše računalo)

Informacija o provedbi postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Strateškog razvojnog programa Općine Kali za 2018.-2023.

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: 4. Studeni 2019.
Općina Kali, Jedinstveni upravni odjel, sukladno čl. 67. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine" broj 80/13, 153/13, 78/15,12/18 i 118/18), članka 5. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine" 3/17) i čl. 6. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine" broj 64/08) daje slijedeću:
 
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Strateškog razvojnog programa Općine Kali 2018.-2023.

Kategorija: Odluke
Objavljeno: 4. Studeni 2019.
Općinski načelnik Općine Kali dana 30. listopada 2019. godine donosi:
 
 
I.
Donošenjem ove Odluke započinje postupak strateške procjene utjecaja na okoliš Strateškog razvojnog programa Općine Kali 2018.-2023. (dalje u tekstu Strateški razvojni program Općine Kali).
 
Postupak strateške procjene utjecaja na okoliš (u daljnjem tekstu: SPUO) iz stavka 1. ove Odluke provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Kali u suradnji sa Upravnim odjelom za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije.
 
Nacrt Strateškog razvojnog programa Općine Kali izradila je tvrtka MICRO PROJEKT d.o.o. iz Splita...
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Poziv na 18. sjednicu Općinskog vijeća

Kategorija: Pozivi za sjednice
Objavljeno: 30. Listopad 2019.
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Obavijest o promjeni rasporeda odvoza komunalnog otpada zbog blagdana Svih svetih, 1. studenoga

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: 28. Listopad 2019.
hripa-doo.jpg
Obavještavamo poštovane mještane i goste da će se odvoz komunalnog otpada na području Općine Kali umjesto na dan 01.11.2019. (petak – blagdan Svih svetih) obaviti dana 31.10.2019. (četvrtak).
 
Zahvaljujemo na razumijevanju!
 
HRIPA d.o.o.
za komunalnu djelatnost, Kali

Javni natječaj za prikupljanje pisanih ponuda radi davanja u zakup dijela prostora u Batalaži

Kategorija: NATJEČAJI
Objavljeno: 23. Listopad 2019.
Općinski načelnik Općine Kali raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda radi davanja u zakup dijela prostora u Batalaži
 
Raspisuje se natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kali - dio zgrade u Batalaži, Put Batalaže 27 (dio bivše mehaničke radiona) na č.z. 12115 k.o Kali.
 
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu:
OPĆINA KALI, Trg Marnjive 23, 23272 Kali
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja
s naznakom „za natječaj – davanje u zakup poslovnog prostora- Batalaža-Kali"
preporučenom pošiljkom ili dostavom na pisarnicu Općine Kali.
 
Javno otvaranje ponuda izvršit će Povjerenstvo, dana 04.11.2019. godine (ponedjeljak), u 9:30 sati, u Općinskoj vijećnici Općine Kali, Trg Marnjive 23, 23272 Kali.
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    > >>