Adresa: Trg Marnjiva 23, 23272 Kali, HR

Uredovno vrijeme: 7:00 - 15:00 sati

Telefon: 023 281 800; Telefax: 023 281 801

<< <   1    2    3    4    5    6    > >>

Kali Fish Festival: 19.-21. kolovoza 2016.

Objavljeno: 18. Kolovoz 2016.
Kali_Fish_Festival_2016_logo_540px.jpg
Općina Kali i Lokalna akcijska grupa u ribarstvu (LAGUR) "Plodovi mora" pozivaju Vas na "Kali Fish Festival" koji će se održati u mjesnoj luci Batalaža u Kalima od 19. do 21. kolovoza 2016.
 
PETAK 19. 08. Kali Fish Festival
16.00 – otvorenje
Ribarska vičera – gastro ponuda - uvala Batalaža
22.00 - fešta Plivarica – nastup benda "Učiteljice" - Beach bar Mavra
SUBOTA 20.08. Kali Fish festival
10.00 – Ribarska marinda – gastro ponuda - uvala Batalaža
(13.00 – 17.00 odmor)
17.00 Ribarska vičera – gastro ponuda - uvala Batalaža
21.00 – Klapa Cambi Split – uvala Batalaža
NEDJELJA 21. 08. Film festival
21.00 Rajkov brudet, Rajka Grlića (1976)
21.45 Ošljačka saga, Tanja Kanceljak (2016)
22.35 The Deep, Baltasara Kormákur (2012)

Kualjske ribarske noći - Tunuara 2016.

Objavljeno: 21. Srpanj 2016.
Tunuara_2016_banner_540px.jpg

PROGRAM KUALJSKIH RIBARSKIH NOĆI - TUNUARE 2016.

 

PETAK, 22.07.2016.
10.00 14. znanstveno-stručni skup o ribarstvu - Općinski dom
17.00 „Jedi što vrijedi“ – gastro ponuda ribljih specijaliteta - Mul
18.00 Veslačko natjecanje s kaićimin od Batalaže do Mula
19.00 Natjecanje u kuhanju kualjskoga brudeta - Mul
20.00 Smotra mažoret plesa
22.00 Koncert zabavne glazbe – Lidija Bačić

 

SUBOTA, 23.07.2016.

11.00 Defile ribarskih brodova Zadarskim kanalom
17.00 „Jedi što vrijedi“ – gastro ponuda ribljih specijaliteta - Mul
18.00 Kuhanje velikog kualjskoga brudeta - Mul
19.00 Demonstracija ribarskih vještina
22.00 Koncert zabavne glazbe – Zorica Kondža

 

PROGRAM 14. ZNANSTVENO-STRUČNOG SKUPA O RIBARSTVU - KALI

Otvaranje radova na katastarskoj izmjeri na području Općine Kali

Objavljeno: 20. Srpanj 2016.
katastarska_izmjera_otvorenje_20_07_2016.jpg
Dana 20. srpnja 2016. godine u 11,30 sati je obilježeno svečano otvaranje radova na katastarskoj izmjeri na području Općine Kali za katastarsku općinu Kali.
 
Službenu informativnu natpisnu ploču na državnoj cesti D110 kod rta Otrić otkrili su u ime Državne geodetske uprave: ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Danko Markovinović, a u ime Općine Kali: načelnik Duško Vidov.
 
Sukladno ugovoru o provođenju katastarske izmjere na području Općine Kali, Državna geodetska uprava sufinancira 60% novčanog iznosa, a Općina Kali 40%.
 
Svečanom otvaranju radova nazočni su bili i drugi predstavnici naručitelja: Državne geodetske uprave i Općine Kali, te predstavnici zajednice izvršitelja - tvrtki koje rade izmjeru na terenu: Cadcom d.o.o. iz Zagreba.
 
Od početka izmjere aktivna je i službena internetska stranica za praćenje katastarske izmjere za katastarsku općinu Kali. Internetska stranica je  redovito ažurirana s podacima o tijeku izmjere. Dostupna je zainteresiranim građanima i nositeljima vlasničkih prava na adresi: kali.cadcom.hr

Na Dan državnosti svečano otvoren novoprošireni dječji vrtić

Objavljeno: 25. Lipanj 2016.
djecji_vrtic_otvorenje_25_06_2016.jpg
U Kalima je na Dan državnosti Republike Hrvatske, 25. lipnja 2016. u 10 sati svečano otvoren novoprošireni objekt dječjeg vrtića "Srdelica".
 
Od rujna 2016. i početka nove pedagoške godine predviđen je početak programa dječjih jaslica i cjelodnevnog boravka za djecu, uz zapošljavanje dodatnog osoblja.
 
Građevinski radovi na projektu dogradnje dječjeg vrtića "Srdelica" započeli su u lipnju 2015. godine, uz financijsku potporu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU). Radove je izvela zadarska tvrtka Tehma d.o.o. po projektu zadarskog arhitekta Bogdana Marova.

Potpisan ugovor za katastarsku izmjeru

Objavljeno: 27. Svibanj 2016.
ugovor_katastar_izmjera_24-05-16-2m.jpg
U utorak 24. svibnja 2016. potpisan je ugovor za provođenje katastarske izmjere za općinu Kali. U ime naručitelja Ugovor su u Kalima potpisali ravnatelj Državne geodetske uprave - dr. sc. Danko Markovinović i načelnik Općine Kali Duško Vidov. Ugovor su potpisali i predstavnici zajednice izvršitelja - tvrtki koje će raditi izmjeru na terenu: Vedran Car za Cadcom d.o.o. iz Zagreba i Branko Manojlović za Geoprojekt d.d. iz Opatije.

Procijenjena vrijednost katastarske izmjere za katastarsku općinu Kali je 2,7 milijuna kuna. Sukladno Sporazumu o provođenju katastarske izmjere na području Općine Kali, Državna geodetska uprava sufinancira 60% iznosa, a Općina Kali 40%. Udio sufinanciranja od strane Općine Kali trebali bi snositi i su-vlasnici katastarskih čestica koji će imati izravnu korist od katastarske izmjere i sređivanja zemljišnih knjiga. Katastarska izmjera trebala bi se po planu provoditi iduće tri godine, a završiti do kraja 2018. godine.

Održana osnivačka skupština za FLAG „Plodovi mora“

Objavljeno: 5. Veljača 2016.
Skupstina_FLAG_KALI-04-02-2016.jpg

Osnivačka skupština lokalne akcijske skupine u ribarstvu - „Plodovi mora" održana je u četvrtak 4. veljače, u 12 sati u Općinskoj vijećnici u Kalima.


Lokalna skupina u ribarstvu partnerstvo je gospodarskog, civilnog i javnog sektora, a po pravnom statusu je udruga. Osniva se radi povećanja zaposlenosti i teritorijalne kohezije. Novoosnovana udruga „Plodovi mora" zasad okuplja osamnaest članica - osnivača, a sjedište joj je u Kalima.


Prostorno obuhvaća područje općina Kali, Preko, Kukljica i Sali, te Grada Zadra i zadarskih otoka sa svim pripadajućim naseljima.

Radovi na izgradnji vodovodne mreže: dionica Put Sabišćine

Objavljeno: 5. Veljača 2016.
vodovod_put_sabiscine_02_2016.jpg
Početkom veljače započelo je izvođenje radova na izgradnji komunalnih vodnih građevina - sekundarne vodoopskrbne mreže na dionici Put Sabišćine u naselju Kali. Radovi su planirani u Proračunu Općine Kali za 2016. godinu, a procijenjena vrijednost radova (bez poreza) je 49.000,00 kuna.

U uvali Vela Lamjana montirana nova dizalica za manje brodove i čamce

Objavljeno: 5. Veljača 2016.