Adresa: Trg Marnjiva 23, 23272 Kali, HR

Uredovno vrijeme: 7:00 - 15:00 sati

Telefon: 023 281 800; Telefax: 023 281 801

<< <   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    > >>

Javni poziv za podnošenje prijava za kreditiranje poduzetništva i obrta putem subvencioniranja kamate kredita u Zadarskoj županiji

Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga

Objavljeno: 22. Veljača 2019.
JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Kali za 2019. godinu

 

Udruge sukladno ovom natječajem mogu prijaviti programe, projekte i manifestacije za slijedeća prioritetna područja:
1. SPORT
2. KULTURA
3. ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB

 

Prijava u papirnatom obliku sa svim obveznim prilozima predaje se u zatvorenoj omotnici u pisarnici Općine Kali ili preporučenom pošiljkom na adresu:
Općina Kali , Trg Marnjive 23, 23272 Kali
„Javni natječaj za udruge - ne otvaraj"

 

do petka, 01. 03. 2019. godine u 15:00 sati.

 

Dokumenti za preuzimanje:

Javni poziv na uvid - Cromaris - Golac - izmjena i dopuna lokacijske dozvole

Javni poziv na uvid - Cromaris - Veli Škoj 2 - izmjena i dopuna lokacijske dozvole

Javni poziv na uvid - Cromaris - Veli škoj - izmjena i dopuna lokacijske dozvole

Obavijest o javnoj raspravi: Studija o utjecaju na okoliš povećanja kapaciteta uzgajališta tune pod Mrđinom

Objavljeno: 21. Veljača 2019.
kavezi-540px.jpg
Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije objavljuje
 
OBAVIJEST o javnoj raspravi
Studija o utjecaju na okoliš
povećanja kapaciteta uzgajališta tune na lokaciji pod Mrđinom,
s jugozapadne strane otoka Ugljana, Općina Kali
 
Studija će od 22. veljače do 25. ožujka 2019. godine, u uredovno vrijeme, biti izložena u prostorijama Općine Kali (Kali, Trg Marnjiva 23). 

 

Javno izlaganje Studije održat će se 1. ožujka 2019. godine u 11:00 sati u Vijećnici Općine Kali.

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Regulacija prometa od 11.02.2019. do kraja građevinskih radova na uređenju obalne prometnice

Objavljeno: 11. Veljača 2019.
obalna-prometnica-EU-540px.jpg
OBAVIJEST o privremenoj regulaciji prometa za vrijeme radova na Uređenju obalne prometnice po Detaljnom planu uređenja obalnog pojasa mjesta Kali
 
Dionica obalne prometnice u Kalima pored rta Artina u duljini od 219,0 m će od ponedjeljka, 11. veljače 2019. pa sve do završetka građevinskih radova biti stalno zatvorena za sav promet, osim za vozila gradilišta.
 
Privremena regulacija prometa počela je 5.11.2018. i trajat će za vrijeme izgradnje i uređenja prometnih površina, zelenih površina i površinske oborinske odvodnje, dijela Ulice kaljskih ribara i pomoraca dužine 219,0 m u naselju Kali.
 
Općini Kali je za ovaj projekt koji se financira iz Podmjere 7.2. »Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije« - provedba tipa operacije 7.2.2. »Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta« dodijeljena potpora u iznosu od 2.367.152,63 kune.
 
ORGANIZACIJA PROMETA ZA VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA
Radovi će se odvijat na nerazvrstanoj cesti kojom upravlja jedinica lokalne samouprave sa zauzimanjem cijelog prometnog traka. Za vrijeme radova regulacija prometa će se odvijati prema odgovarajućim prometnim znakovima. Za vrijeme izvođenja radova promet će se organizirat na način da će prometnica biti zatvorena za sav promet, a promet će se preusmjeravati na alternativne pravce uz postavljene znakove, kako je vidljivo u prilogu.
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Građevinska dozvola: Faza 1. Aglomeracije Preko-Kali

Objavljeno: 4. Veljača 2019.
aglomeracija_540.jpg
Građevinska dozvola
Izgradnja sustava javne odvodnje i pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda aglomeracije Preko Kali:
 
Faza 1. - Podsustav Preko - Poljana - Sutomišćica
 
na katastarskim česticama u k.o. Preko, Poljana, Sutomišćica (Općina Preko) i Kali (Općina Kali) prema geodetskim situacijama građevine.
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Prikupljanje krupnog otpada u Kalima svake prve subote u mjesecu

Objavljeno: 29. Siječanj 2019.
hripa_krupni_otpad_540.jpg
Obavještavaju se mještani Kali da krupni otpad mogu odložiti na reciklažnom dvorištu "Zarabaniž" svake prve subote u mjesecu od 8 do 12 sati. Datumi subota kada će biti otvoreno reciklažno dvorište "Zarabaniž" Kali su sljedeći: 02.02.2019., 02.03.2019., 06.04.2019. itd.
 
Prijevoz krupnog otpada do "Zarabaniža" mještani su dužni osigurati sami (o svom trošku), a zahtjevi za odlaganje krupnog otpada se mogu prijaviti na:
tel. 023/281 812, mob. 099 293 73 41, Komunalni redar: Tino Kurtin

Javni poziv: Lokacijska dozvola Vodoopskrba Aglomeracije Preko-Kali

Objavljeno: 28. Siječanj 2019.