Adresa: Trg Marnjiva 23, 23272 Kali, HR

Uredovno vrijeme: 7:00 - 15:00 sati

Telefon: 023 281 800; Telefax: 023 281 801

<< <   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    > >>

Od 1. siječnja povlašteni pomorski prijevoz samo uz otočnu iskaznicu

Objavljeno: 29. Prosinac 2014.
Agencija za obalni linijski pomorski promet obavještava sve otočane, korisnike javnog linijskog pomorskog prometa, da od 1. siječnja 2015. godine počinje s radom informatički sustav evidencije otočnih prava (SEOP), te će se pravo na povlašteni prijevoz ostvarivati isključivo temeljem otočnih iskaznica za osobe, te iskaznica i vinjeta za vozila.
 
Kako bi se omogućilo pravodobno izdavanje iskaznica Agencija poziva sve zainteresirane, koji to još nisu učinili, da zahtjeve podnesu što prije. Zahtjevi se podnose na prodajnim mjestima brodara Jadrolinija.
 
Za otočnu iskaznicu za putnika, koja se izdaje besplatno, potrebno je dostaviti ispunjen zahtjev, jednu fotografiju (dimenzija 34 mm x 45 mm - kao za osobnu iskaznicu ili putovnicu), original osobne iskaznice na uvid dok za maloljetno dijete zahtjev podnosi roditelj.
 
Za iskaznicu/vinjetu za vozila, čija izrada se naplaćuje 80 kuna, potrebno je dostaviti ispunjen zahtjev, prometnu dozvolu na uvid, original osobne iskaznice podnositelja zahtjeva na uvid te kopiju potvrde o uplati.
 
Podsjećamo da pravo na besplatni prijevoz ostvaraju učenici, studenti, umirovljenici i osobe starije od 65 godina koji imaju prebivalište na otoku, a pravo na otočni popust sve ostale osobe s prebivalištem na otocima. Pravo na povlašteni prijevoz imaju i vozila u vlasništvu otočana ili pravnih osoba, odnosno vlasnika obrta sa sjedištem na otoku, ili korisnika leasinga.
 

Agencija za obalni linijski pomorski promet

Usvojen proračun Općine Kali za 2015. godinu

Objavljeno: 29. Prosinac 2014.
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Čestitka povodom božićnih i novogodišnjih blagdana

Objavljeno: 24. Prosinac 2014.
bozic_aranzman_sxc_2014.jpg

Čestit i blagoslovljen Božić te sretnu i uspješnu novu 2015. godinu želi Vam Općina Kali!

 

Općinski načelnik                              Predsjednik Općinskog vijeća
     Duško Vidov                                                     Milan Pažek

 

Prijedlog idejnog rješenja rekonstrukcije Općinskog doma - posljednja verzija

Objavljeno: 26. Studeni 2014.

Nakon javnog izlaganja, održanog dana 12. studenog 2014. godine u vijećnici Općinskog doma Kali, autor idejnog rješenja Bogdan Marov, dipl. ing. arh., uvažio je primjedbe i prijedloge sa izlaganja te je predstavio posljednji prijedlog idejnog rješenja rekonstrukcije Općinskog doma.

Javna rasprava sa javnim uvidom u prijedlog posljednjeg idejnog rješenja se tako produžuje zaključno do 10. prosinca 2014.

- Javni uvid u prijedlog Idejnog rješenja rekonstrukcije Općinskog doma Kali organizira se u vremenu od 27.11. 2014. godine do 10.12. 2014. godine u Općinskom domu Kali, Trg Marnjive 23, II. kat (vijećnica) u Kalima svakog radnog dana od 8,00 sati do 15,00 sati.


- U javnoj raspravi građani i udruge (sudionici u javnoj raspravi) mogu dati očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na prijedlog Idejnog rješenja rekonstrukcije Doma - Kali.


- Mišljenja, pisana očitovanja , prijedlozi i primjedbe na prijedlog Idejnog rješenja rekonstrukcije Općinskog doma mogu se upisivati u knjigu primjedbi za vrijeme trajanja javnog uvida ili se mogu dati u pisanom obliku zaključno do 10.12.2014. godine, naslovljenog na Jedinstveni upravni odjel Općine Kali, Trg Marnjive 23, 23272 Kali, s naznakom: - Očitovanje na prijedlog Idejnog rješenja Općinskog doma u Kalima.

Idejno rješenje rekonstrukcije (11/2014) - PDF dokumenti u prilogu:

Općinski dom – prizemlje PDF

Općinski dom – I. kat PDF

Općinski dom – II. kat PDF

Javno izlaganje o prijedlogu idejnog rješenja rekonstrukcije Općinskog doma

Objavljeno: 10. Studeni 2014.
OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNOG IZLAGANJA O PRIJEDLOGU
IDEJNOG RJEŠENJA REKONSTRUKCIJE OPĆINSKOG DOMA U
KALIMA
 

Javni uvid u prijedlog Idejnog rješenja rekonstrukcije Općinskog doma Kali organizira se u vremenu od 24.10. 2014. godine do 24.11. 2014. godine u Općinskom domu Kali, Trg Marnjive 23, II. kat (vijećnica) u Kalima svakog radnog dana od 8,00 sati do 15,00 sati.

 

Javno izlaganje održati će se dana 12. 11. 2014. godine - SRIJEDA u 17,00 sati u Općinskom domu Kali, Trg Marnjive 23, II. kat. Izlaganje će voditi autor idejnog rješenja Bogdan Marov, dipl. ing. arh.

Odobrena sredstva iz programa EIB III za projekt dogradnje dječjeg vrtića "Srdelica"

Objavljeno: 7. Studeni 2014.
Ugovor o sufinanciranju projekta dogradnje dječjeg vrtića "Srdelica" Kali potpisan je 4. studenog između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Općine Kali.
 
Projekt se provodi na temelju Programa usmjeravanja i rasporeda sredstava za razvoj područja otoka i priobalja u 2014., a u skladu s Državnim proračunom Republike Hrvatske, te Odlukom o odobrenju sredstava Općini Kali od 17. rujna 2014.
 
Sredstva za sufinanciranje Projekta osigurana su u ukupnom iznosu do 800.000,00 kuna u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcijama za 2015. i 2016. godinu, u razdjelu 061, glava 05, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, P3507 - Poticanje komunalne i društvene infrastrukture na otocima i u priobalju, T821032 - Projekt razvoja otoka i priobalja (EIB III), račun 3632 - Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna.
 
Ministarstvo i Općina, prema procijenjenoj vrijednosti Projekta koja iznosi 800.000,00 kn bez PDV-a odnosno 1.000.000,00 kn s PDV-om, utvrđuju sudjelovanje u zajedničkom financiranju u omjeru: Općina u iznosu od 20% (200.000,00 kn s PDV-om), a Ministarstvo u iznosu od 80% (800.000,00 kn s PDV-om).
 
Općina se obvezuje sredstva iz Ugovora trošiti u skladu s financijsko-dinamičkim planom kojeg je odobrilo Ministarstvo, a najkasnije do 31. prosinca 2015.

Javna rasprava o prijedlogu idejnog rješenja rekonstrukcije Općinskog doma

Objavljeno: 24. Listopad 2014.

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU
IDEJNOG RJEŠENJA REKONSTRUKCIJE OPĆINSKOG DOMA U
KALIMA

 

1. Javni uvid u prijedlog Idejnog rješenja rekonstrukcije Općinskog doma Kali organizira se u vremenu od 24.10. 2014. godine do 24.11. 2014. godine u Općinskom domu Kali, Trg Marnjive 23, II. kat (vijećnica) u Kalima svakog radnog dana od 8,00 sati do 15,00 sati.


2. Javno izlaganje održati će se dana 12. 11. 2014. godine u 17,00 sati u Općinskom domu Kali, Trg Marnjive 23, II. kat.


3. U javnoj raspravi građani i udruge (sudionici u javnoj raspravi) mogu dati očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na prijedlog Idejnog rješenja rekonstrukcije Doma - Kali.


4. Mišljenja, pisana očitovanja , prijedlozi i primjedbe na prijedlog Idejnog rješenja rekonstrukcije Općinskog doma mogu se upisivati u knjigu primjedbi za vrijeme trajanja javnog uvida ili se mogu dati u pisanom obliku zaključno do 24.11.2014. godine, naslovljenog na Jedinstveni upravni odjel Općine Kali, Trg Marnjive 23, 23272 Kali, s naznakom: - Očitovanje na prijedlog Idejnog rješenja Općinskog doma u Kalima.

 

NAČELNIK:
Duško Vidov, dipl.ing.
 
 
Idejno rješenje rekonstrukcije - PDF dokumenti u prilogu:
 

 

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Poziv za predlaganje programa u kulturi i sportu za 2015. godinu

Objavljeno: 13. Listopad 2014.
Na temelju članka 20. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N. N. 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 1. i 9a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (N.N. 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 76. Zakona o športu (Nar. Nov. br. 71/06. 150/08 i 124/10, 124/11,86/12 i 94/13) Općina Kali, objavljuje:


POZIV
ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI, SPORTU
OPĆINE KALI ZA 2015. GODINU ...

 

 

Cjelovit tekst poziva i prijavni obrasci u prilogu:

 

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi i sportu za 2015. g. - PDF

 

Prijavnica za predlaganje programa javnih potreba u kulturi u 2015. g.


Prijavnica za predlaganje programa javnih potreba u sportu u 2015. g.

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Poziv na 15. sjednicu Općinskog vijeća

Objavljeno: 3. Listopad 2014.

Predsjednik Općinskog vijeća
Kali, dana 03. 10. 2014. godine

 
POZIV

   

Na osnovi članka  34. Statuta Općine Kali (Službeni Glasnik Općine Kali br. 02/13) sazivam 15. sjednicu Općinskog vijeća Općine Kali, koja će se održati dana

 

                             09. listopada 2014. godine (četvrtak) s početkom u 17,00 sati,

                              u Općinskom domu, Trg Marnjive 23, Kali (vijećnica II. KAT), sa 

                              slijedećim prijedlogom

 

DNEVNOG   REDA: ...
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Javni poziv za prijavu kandidata za poslove osobnog pomoćnika u nastavi učenika s teškoćama u osnovnoj školi

Objavljeno: 22. Rujan 2014.
Na temelju članka 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne Novine br.: 87/08,86/09, 91/10, 90/11,5/12,16/12,86/12, 126/12-pročišćeni tekst i 94/139) i Zaključka općinskog načelnika Općine Kali od 15. 09. 2014 godine, Jedinstveni upravni odjel, upućuje
 
JAVNI POZIV
ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA POSLOVE
OSOBNOG POMOĆNIKA U NASTAVI
UČENIKA S TEŠKOĆAMA U OSNOVNOJ ŠKOLI PREKO

I.

Raspisuje se postupak za izbor 1 osobe pomoćnika u nastavi za jednog učenika s teškoćama koji su na temelju Rješenja u primjerenom obliku školovanja integrirani u redovni sustav osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja u osnovnoj školi Preko. ...
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

<< <   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    > >>