Adresa: Trg Marnjiva 23, 23272 Kali, HR

Uredovno vrijeme: 7:00 - 15:00 sati

Telefon: 023 281 800; Telefax: 023 281 801

<< <   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    > >>

Privremena obustava ribolova mrežom plivaricom srdelarom

Objavljeno: 8. Prosinac 2015.
Zbog zaštite srdele u sezoni mrijesta te aktualnih znanstvenih podataka o stanju stokova male plave ribe koji pozivaju na stroži režim upravljanja s ciljem oporavka stokova, ukazala se potreba za uvođenjem dodatnog ograničenja ribolovnog napora. Slijedom navedenog, u službenu proceduru objave upućen je Pravilnik o dopuni pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom u 2015. godini. Predmetni pravilnik propisuje zabranu ribolova okružujućom mrežom plivaricom srdelarom u razdoblju od 10. prosinca 2015. godine u 12:00 sati do 22. prosinca 2015. godine u 12.00 sati u čitavom ribolovnom moru Republike Hrvatske.

Objavljen sedmi broj E-novina Uprave ribarstva - Izdanje za prosinac

Objavljeno: 8. Prosinac 2015.

Iz Uprave ribarstva Ministarstva poljoprivrede obavještavaju zainteresirane čitatelje da je objavljen sedmi broj mjesečnih E-novina Uprave ribarstva.

Izdanje za mjesec prosinac – broj 7.


Tema broja: Odobren Operativni program za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020.

Prijedlog proračuna Općine Kali za 2016.

Objavljeno: 2. Prosinac 2015.

Dokumenti za preuzimanje (PDF):

 

NACRT PLANA PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2016. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2017. I 2018. GODINU

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Javna rasprava o prijedlogu Strateškog plana razvoja turizma 2015.-2020.

Objavljeno: 25. Studeni 2015.
Općinsko vijeće općine Kali na svojoj 19. sjednici održanoj 10.03.2015.g. donijelo je Odluku o izradi Strateškog plana razvoja turizma na podruĉju Općine Kali za razdoblje 2015. – 2020. godine.

Rasprava o prijedlogu Strateškog plana razvoja turizma trajat će do 11.12. 2015. godine. Pozivaju se svi zainteresirani subjekti da daju pisane sugestije, prijedloge i mišljenja kako bi se nakon analize i sumiranja utvrdio konačni prijedlog Strateškog plana razvoja turizma Općine Kali i dostavio Općinskom vijeću na usvajanje do kraja 2015. godine.
 
Prijedlozi, primjedbe i sugestije se dostavljaju Općini Kali isključivo pisanim putem:
- na e mail: opcina.kali@zd.t-com.hr
- telefaksom na broj: 023 281 801
- dostavom poštom ili osobno na adresu: Općina Kali, Trg Marnjiva 23, 23272 Kali
 
Dokumenti za preuzimanje:
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Poziv na 24. sjednicu Općinskog vijeća

Objavljeno: 21. Studeni 2015.
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik Općinskog vijeća

 

POZIV

 

Na osnovi članka 34. Statuta Općine Kali (Službeni Glasnik Općine Kali br. 02/13, 6/14) sazivam 24. sjednicu Općinskog vijeća Općine Kali, koja će se održati dana

 

26. studenog 2015. godine (četvrtak) s početkom u 17,00 sati,
u Općinskom domu, Trg Marnjive 23, Kali (vijećnica II. KAT), sa
slijedećim prijedlogom

 

DNEVNOG REDA: ...

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

EK prihvatila Operativni program za pomorstvo i ribarstvo RH 2014.-2020.

Objavljeno: 9. Studeni 2015.
OP-PR-2014-2020_boja-002.jpg
Europska komisija dana 6. studenog prihvatila je Operativni program za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. godine. Ukupna financijska alokacija kroz Operativni program iznosi oko 350 mil. eura, od čega je udio EU 252 mil eura. Na samom odobravanju Operativnoga programa Republici Hrvatskoj čestitao je i povjerenik za ribarstvo Karmenu Vella naglasivši važnost ovoga dokumenta prvenstveno za same dionike.

Objavljen šesti broj E-novina Uprave ribarstva

Objavljeno: 9. Studeni 2015.

Iz Uprave ribarstva Ministarstva poljoprivrede obavještavaju zainteresirane čitatelje da je objavljen šesti broj mjesečnih E-novina Uprave ribarstva.

Izdanje za mjesec studeni - broj 6. - PDF

Poziv za predlaganje programa u kulturi i sportu za 2016. godinu

Objavljeno: 7. Listopad 2015.
Na temelju članka 20. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N. N. 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 1. i 9a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (N.N. 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 76. Zakona o športu ( Nar. Nov. br. 71/06. 150/08 i 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13) Općina Kali, objavljuje:

 

POZIV
ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI, SPORTU
OPĆINE KALI ZA 2016. GODINU

 

Cjelovit tekst poziva i prijavni obrasci u prilogu:

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi i sportu za 2016. g. - PDF

Prijavnica za predlaganje programa javnih potreba u kulturi u 2016. g. - word

Prijavnica za predlaganje programa javnih potreba u sportu u 2016. g. - word

Prijedlozi Programa dostavljaju se na adresu Općine Kali, s napomenom:
„Ponuda za provedbu programa javnih potreba u kulturi ili sportu Općine Kali za 2016." zaključno s danom 30.10. 2015. godine.

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Radionica i sastanak dionika za osnivanje FLAG-a

Objavljeno: 25. Listopad 2015.
Farnet_Logo_04_RVB.jpg
Općina Kali poziva sve zainteresirane građane na sudjelovanje na radionici i sastanku svih dionika za osnivanje FLAG-a (Fisheries Local Action Groups, hr. Lokalne akcijske grupe u ribarstvu) na ribarstvenom području Zadarske županije, a u organizaciji Općine Kali.

Radionica će se održati u srijedu, 28. listopada 2015. godine, s početkom u 16:30 sati, u vijećnici Općine Kali (II. kat), Trg Marnjiva 23, Kali.

Naziv radionice je: Lokalne akcijske grupe u ribarstvu, sa predavačima iz Ministarstva poljoprivrede i temama:

1. Lokalne akcijske grupe u ribarstvu (FLAG) - Irena Jahutka, Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede
2. FLAG: primjeri dobre prakse - Đorđe Peurača, Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede

Radionici će prisustvovati i pomoćnik ministra poljoprivrede za ribarstvo, mr. sc. Ante Mišura.
_____________________________________________________________________

Poziv za predlaganje programa u kulturi i sportu za 2016. godinu

Objavljeno: 7. Listopad 2015.
Na temelju članka 20. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N. N. 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 1. i 9a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (N.N. 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 76. Zakona o športu ( Nar. Nov. br. 71/06. 150/08 i 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13) Općina Kali, objavljuje:

 

POZIV
ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI, SPORTU
OPĆINE KALI ZA 2016. GODINU

 

Cjelovit tekst poziva i prijavni obrasci u prilogu:

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi i sportu za 2016. g. - PDF

Prijavnica za predlaganje programa javnih potreba u kulturi u 2016. g. - word

Prijavnica za predlaganje programa javnih potreba u sportu u 2016. g. - word

Prijedlozi Programa dostavljaju se na adresu Općine Kali, s napomenom:
„Ponuda za provedbu programa javnih potreba u kulturi ili sportu Općine Kali za 2016." zaključno s danom 30.10. 2015. godine.

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

<< <   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    > >>