Adresa: Trg Marnjiva 23, 23272 Kali, HR

Uredovno vrijeme: 7:00 - 15:00 sati

Telefon: 023 281 800; Telefax: 023 281 801

<< <  … 9 10 11 12 13 14 15 …  > >>

E-savjetovanja: Nacrt prijedloga odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone u 2021. godini

Kategorija: E-savjetovanja
Objavljeno: 26. Listopad 2020.
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

pdf icon

(dokument možete preuzeti na Vaše računalo)

Poziv na početnu konferenciju projekta „Zaželi u Kalima" - utorak, 27.10.2020.

Kategorija: Javni pozivi
Objavljeno: 23. Listopad 2020.
zazeli-logo-540.jpg
Početna konferencija projekta „Zaželi u Kalima" će se održati u utorak, 27. listopada 2020. godine s početkom u 10 sati u Općinskoj vijećnici Općine Kali, na adresi Trg Marnjiva 23, Kali.
 
Općini Kali kao prijavitelju na otvoreni trajni Poziv "Zaželi - program zapošljavanja žena - faza II", odobren je iznos od 464.300,00 kuna za projekt "Zaželi u Kalima", kodni broj: UP.02.1.1.13.0204 koji se u potpunosti financira iz Europskog socijalnog fonda.
 
Obvezni partneri Općine Kali na projektu "Zaželi u Kalima" su Centar za socijalnu skrb Zadar i Hrvatski zavod za zapošljavanje - Područni ured Zadar, a tehničku pomoć na pripremi projektnog prijedloga, kao i pomoć u provedbi projekta pruža Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA.
 
Projektom "Zaželi u Kalima" će se unaprijediti radni potencijal 5 (pet) teže zapošljivih žena, koje će proći edukaciju i zaposliti se na razdoblje od 12 mjeseci, čime će postati konkurentnije na tržištu rada.
 
Također, projektom će se doprinijeti socijalnom uključivanju 30 starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju s područja Općine Kali na način da će im zaposlene žene pružiti potrebnu pomoć u svakodnevnim aktivnostima.

Nacrt prijedloga Proračuna Općine Kali za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu

Kategorija: E-savjetovanja
Objavljeno: 21. Listopad 2020.
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

pdf icon

(dokument možete preuzeti na Vaše računalo)

Poziv na 25. sjednicu Općinskog vijeća

Kategorija: Pozivi za sjednice
Objavljeno: 14. Listopad 2020.
25. sjednica Općinskog vijeća Općine Kali će se održati dana 16.10. 2020. godine (PETAK) s početkom u 17:00 sati, u Općinskom domu, Trg Marnjive 23, Kali (vijećnica II. KAT), sa slijedećim prijedlogom DNEVNOG REDA: ...
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Odluka o privremenom uređivanju rada i radnog vremena u ugostiteljstvu

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: 14. Listopad 2020.
civilna_zastita_MUP-540px.jpg
Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske je nakon održanih sastanaka s predstavnicima ugostiteljske djelatnosti 13. listopada 2020. donio Odluku o privremenom uređivanju rada i radnog vremena u ugostiteljstvu. Navedenom Odlukom je privremeno, za vrijeme dok traje epidemija bolesti COVID-19, uređen način rada i ograničeno radno vrijeme ugostiteljskih objekata i drugih pružatelja ugostiteljskih usluga.
 
PREUZMI/PREGLEDAJ .PDF DOKUMENT:
 

Odluka o nužnoj mjeri obveznog korištenja maski za lice i druge odluke Stožera civilne zaštite RH od 12.10.2020.

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: 13. Listopad 2020.
civilna_zastita_MUP-540px.jpg
12. listopada 2020. Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, donio je 3 odluke kojima je propisao znatno više slučajeva kada je obvezno korištenje maski za lice ili medicinskih maski u zatvorenim prostorima te dodatno postrožio uvjete za prijavljivanje i organiziranje društvenih i javnih okupljanja.
 
PREUZMI/PREGLEDAJ .PDF DOKUMENT:
 

U tijeku radovi na izgradnji rotora u uvali Batalaža u Kalima

Kategorija: Projekti
Objavljeno: 9. Listopad 2020.
batalaza-dk65-540px.jpg
IZGRADNJA ROTORA U UVALI BATALAŽA U KALIMA
PROJEKT PROMETNICE, VODOVODA I OBORINSKE ODVODNJE
LOKACIJA ZAHVATA U PROSTORU: DIO K.Č. 12149, 12152, 12124/1, I CIJELE 12113/4 I 12114/1, SVE K.O. KALI
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: 31/18
PROJEKTANT I GLAVNI PROJEKTANT: DAMIR MANDRA, dipl.ing.građ., G 4224
 
Radovi će se izvoditi sukladno sljedećim aktima o gradnji:
- Građevinska dozvola, KLASA: UP/I-361-03/19-01/1112, URBROJ: 2198/1-07/11-20-11, od 23.03.2020. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije, Sjedište Zadar, pravomoćna dana 23.03.2020. godine
- na katastarskim česticama broj 12114/1 i dr. k.o. Kali
- Radovi započeli: rujan, 2020. godine
- Izvođač radova: Kali gradnja d.o.o., Put Vele Luke 71, 23272 Kali
- Ugovorena vrijednost radova: 4.195.876,09 kn s PDV-om
- Nadzorni inženjer: Damir Mandra, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 756
 
Predmet ovog projekta je rotora (kružnog raskrižja) u uvali Batalaža u mjestu Kali na otoku Ugljanu. Postojeće dvostruko-trokrako raskrižje će se ovim projektom rekonstruirati, na način da će se izgraditi četverokrako raskrižje u obliku kružnog toka - mini kružno raskrižje Rv=9.5 metara.

Prema projektu predviđeno je uređenje rotora vanjskih dimenzija RV=9.5 metara. Spojne ulice priključene su radijusima koje dozvoljavaju rubni uvjeti. Na spojnim cestama će se izvesti trokutni otoci kompletno upuštenih rubnjaka sa uzvišenjem u kamenoj kocki, koji će služiti za kanaliziranje vozila u zoni raskrižja. Pješački prijelazi će također biti uzdignuti i označeni adekvatnim prometnim oznakama.
 
Osim prometnice, predmet ovog projekta je oborinska odvodnja i javna rasvjeta te manji obuhvat izmještanja vodovodne mreže. Oborinska odvodnja će se kolektorima odvesti prema obalnom zidu u more.
 
Preuzmi/pregledaj PDF dokument:
SITUACIJA NA ORTO-FOTO KARTI, MJ. 1:1000
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

<< <  … 9 10 11 12 13 14 15 …  > >>