Adresa: Trg Marnjiva 23, 23272 Kali, HR

Uredovno vrijeme: 7:00 - 15:00 sati

Telefon: 023 281 800; Telefax: 023 281 801

<< <  … 132 133 134 135 136 137 138  > >>

Javna rasprava o prijedlogu projekta regulacije prometa u Općini Kali

Kategorija: Javni pozivi
Objavljeno: 30. Siječanj 2014.

Temeljem članka 46. Statuta Općine Kali (Službeni Glasnik Općine Kali br. 2/14) Općinski načelnik, objavljuje:

 

JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU PROJEKTA REGULACIJE PROMETA ZA OPĆINU KALI


1. Javni uvid u prijedlog Projekta regulacije prometa za Općinu Kali, kojeg je izradila tvrtka Via Factum d.o.o. Biograd na moru (Glavni projektant: Silvio Panović, dipl. ing.građ.) organizira se u vremenu od 30. 01. 2014. godine (četvrtak) do zaključno 14. 02. 2014. godine u Općinskom domu Općine Kali, Trg Marnjive 23, 23272 Kali, II. kat (vijećnica) svakog radnog dana od 8,00 sati do 14,00 sati.


2. Javno izlaganje održati će se U Općinskom domu Općine Kali dana 04. 02. 2014. godine (utorak) s početkom u 17,30 sati.


3. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog Projekta regulacije prometa u Općini Kali mogu se upisati u knjigu primjedbi za vrijeme trajanja javnog uvida, a zaključno do 14. 02. 2014. godine.

 

Načelnik:
Duško Vidov, dipl. ing.


Prilozi :

Tehnički opis - PDF

Grafički dio s kartografskim prikazima 1. dio - PDF

Grafički dio s kartografskim prikazima 2. dio - PDF

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Objava ugovora i dodataka ugovora o poslovima koje je Općina Kali sklopila s fizičkim i pravnim osobama tijekom 2013. godine

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: 29. Siječanj 2014.
Akcijskim planom uz Strategiju suzbijanja korupcije iz 2012. godine predviđena je mjera "Stvaranje preduvjeta za objavu svih ugovora i dodataka ugovora o poslovima koje su tijela javne vlasti sklopila s fizičkim i pravnim osobama" (mjera broj 69.), kao oblik jačanja integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu tijela javne vlasti te, s tim u vezi, jačanja povjerenja građana u iste.

Slijedom navedenog Općina Kali u prilogu objavljuje tablicu s podacima o svim sklopljenim ugovorima i dodacima ugovora koje je Općina sklapala s fizičkim i pravnim osobama tijekom 2013. godine, uključujući i ugovore kojima jedinica stječe prihode i primitke, osim ugovora koji su evidentirani u registru ugovora o javnoj nabavi.
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Obavijest o prijemu u službu na radno mjesto komunalnog redara

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: 8. Siječanj 2014.
Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto komunalnog redara u Jedinstveni upravni odjel Općine Kali, objavljuje

Obavijest
o prijemu u službu na radno mjesto komunalnog redara
u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kali


Na raspisani javni natječaj (objavljen u Narodnim Novinama broj 136/13 od 13. studenog 2013. godine i kod HZZ – Zadar) pristigle su 2 pravovremene prijave, te su oba kandidata pozvana da dana 3. prosinca 2013. godine pristupe na provjeru znanja i sposobnosti. Članovi povjerenstva u sastavu: Milan Pažek – predsjednik, Ines Maštruko i Zdravko Kraljević prema bodovnoj listi testiranja donijeli su preporuku za odabir kandidata, po kojoj je pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kali, 10. prosinca 2013. izdala rješenje o prijemu u službu.

Rješenjem pročelnice Jedinstvenog Upravnog odjela Općine Kali od 10.12.2013. godine, Tino Kurtin (SSS) iz Kali, Šetalište Brgačelj 25, primljen je u službu na neodređeno vrijeme u Općinu Kali na radno mjesto Komunalnog redara.

 

Kali, 8. siječnja, 2014.

Predsjednik Povjerenstva
 za provedbu natječaja:
Milan Pažek

 

Vlada RH: Izmjena granica lučkog bazena Ribarske luke Kali

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: 8. Siječanj 2014.
Na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 12.12.2013. usvojen je prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Zadar kojom je predložena izmjena granica lučkog područja u bazenu Gradske luke.
 
Odlukom će se izuzeti dio kopnenog lučkog prostora, koji nije u funkciji odvijanja pomorskog prometa u gradskoj luci, a koji se sada koristi kao parkirališni prostor i pješačke staze.
 
Također je predložena izmjena granica lučkog područja u bazenu Ribarske luke Kali na otoku Ugljanu i odnosi se na proširenje lučkoga bazena koji uključuje kopno i more. Izmjenom bi se nastavile aktivnosti koje su u zastoju i omogućila realizacija projekta modernizacije i dogradnje luke, a kojom bi se postigla maksimalna funkcionalnost lučkog područja obzirom na namjenu prostora, u skladu sa važećom prostorno - planskom dokumentacijom.
 
Promjenu Odluke predložila je Lučka uprava Zadar, kao ustanova osnovana Odlukom Vlade RH, koja temeljem članka 47. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama utvrđuje lučko područje u lukama otvorenim za javni promet koje su od osobitog (međunarodnog) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku u skladu sa prostornim planom.
 
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

Program potreba za socijalnu skrb i zdravstvo za 2014. godinu

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: 7. Siječanj 2014.
Općinsko vijeće Općine Kali na svojoj 4. sjednici održanoj dana 17.12.2013. godine, donosi:

Program
potreba za socijalnu skrb i zdravstvo
u Općini Kali za 2014. godinu


I. UVOD

Općina Kali u okviru svog samoupravnog djelokruga, među ostalim osigurava lokalne potrebe stanovnika u oblasti socijalne skrbi...

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Program javnih potreba u športu za 2014. godinu

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: 7. Siječanj 2014.
Općinsko vijeće Općine Kali je na svojoj 4. sjednici održanoj dana 17.12.2013. godine, donijelo:

Program
javnih potreba u športu Općine Kali
za 2014. godinu

Članak 1.

Donosi se Program javnih potreba u športu na području Općine Kali s financijskim planom za 2014. godinu...

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Program javnih potreba u kulturi za 2014. godinu

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: 7. Siječanj 2014.
Općinsko vijeće Općine Kali na svojoj 4. sjednici, održanoj dana 17. 12. 2013. godine, donosi

Program javnih potreba u kulturi
za Općinu Kali za 2014. godinu


Temeljem Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi Jedinstveni upravni odjel Općine Kali objavio je dana 1. 10. 2013. godine Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Općine Kali. Nakon isteka roka 1. 11. 2013. godine konstatirano je da je pristiglo 7 prijedloga u kojima su obrazloženi programi za čiju se realizaciju traži financijska potpora u Proračunu Općine Kali ...

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

<< <  … 132 133 134 135 136 137 138  > >>