Adresa: Trg Marnjiva 23, 23272 Kali, HR

Uredovno vrijeme: 7:00 - 15:00 sati

Telefon: 023 281 800; Telefax: 023 281 801

<< <  … 19 20 21 22 23 24 25 …  > >>

Informacija o provedbi postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Strateškog razvojnog programa Općine Kali za 2018.-2023.

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: 4. Studeni 2019.
Općina Kali, Jedinstveni upravni odjel, sukladno čl. 67. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine" broj 80/13, 153/13, 78/15,12/18 i 118/18), članka 5. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine" 3/17) i čl. 6. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine" broj 64/08) daje slijedeću:
 
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Strateškog razvojnog programa Općine Kali 2018.-2023.

Kategorija: Odluke
Objavljeno: 4. Studeni 2019.
Općinski načelnik Općine Kali dana 30. listopada 2019. godine donosi:
 
 
I.
Donošenjem ove Odluke započinje postupak strateške procjene utjecaja na okoliš Strateškog razvojnog programa Općine Kali 2018.-2023. (dalje u tekstu Strateški razvojni program Općine Kali).
 
Postupak strateške procjene utjecaja na okoliš (u daljnjem tekstu: SPUO) iz stavka 1. ove Odluke provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Kali u suradnji sa Upravnim odjelom za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije.
 
Nacrt Strateškog razvojnog programa Općine Kali izradila je tvrtka MICRO PROJEKT d.o.o. iz Splita...
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Poziv na 18. sjednicu Općinskog vijeća

Kategorija: Pozivi za sjednice
Objavljeno: 30. Listopad 2019.
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Obavijest o promjeni rasporeda odvoza komunalnog otpada zbog blagdana Svih svetih, 1. studenoga

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: 28. Listopad 2019.
hripa-doo.jpg
Obavještavamo poštovane mještane i goste da će se odvoz komunalnog otpada na području Općine Kali umjesto na dan 01.11.2019. (petak – blagdan Svih svetih) obaviti dana 31.10.2019. (četvrtak).
 
Zahvaljujemo na razumijevanju!
 
HRIPA d.o.o.
za komunalnu djelatnost, Kali

Javni natječaj za prikupljanje pisanih ponuda radi davanja u zakup dijela prostora u Batalaži

Kategorija: NATJEČAJI
Objavljeno: 23. Listopad 2019.
Općinski načelnik Općine Kali raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda radi davanja u zakup dijela prostora u Batalaži
 
Raspisuje se natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kali - dio zgrade u Batalaži, Put Batalaže 27 (dio bivše mehaničke radiona) na č.z. 12115 k.o Kali.
 
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu:
OPĆINA KALI, Trg Marnjive 23, 23272 Kali
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja
s naznakom „za natječaj – davanje u zakup poslovnog prostora- Batalaža-Kali"
preporučenom pošiljkom ili dostavom na pisarnicu Općine Kali.
 
Javno otvaranje ponuda izvršit će Povjerenstvo, dana 04.11.2019. godine (ponedjeljak), u 9:30 sati, u Općinskoj vijećnici Općine Kali, Trg Marnjive 23, 23272 Kali.
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u 2019. godini otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta

Kategorija: Javni pozivi
Objavljeno: 16. Listopad 2019.
otoci-540.jpg
Davatelj potpore Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u 2019. godini otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta. Podnositelji zahtjeva za ostvarivanje prava na potporu male vrijednosti su otočni poslodavci, odnosno fizičke osobe–obrtnici, trgovac pojedinac i pravne osobe koje svoju registriranu djelatnost obavljaju na otocima, neovisno o svom sjedištu. Tako je otočnim poslodavcima na raspolaganju 11 milijuna kuna, dok je rok za podnošenje Zahtjeva i propisane dokumentacije 31. listopada 2019. godine.
 
Podnositelji zahtjeva za potporu na otocima druge skupine (kojoj pripada i otok Ugljan) imaju pravo na potpore u iznosu od 50% jedne prosječne isplaćene mjesečne bruto plaće po zaposleniku koju isplaćuje Podnositelj zahtjeva za potporu, bez doprinosa na plaću.
 
Detalji javnog poziva za 2019. i upute za prijavu nalaze se na poveznici.

Za projekt rekonstrukcije Društvenog doma u Kalima odobren iznos potpore od 4,9 milijuna kuna

Kategorija: Projekti
Objavljeno: 9. Listopad 2019.
drustveni_dom_540px.jpg
U Ministarstvu poljoprivrede u Zagrebu 2. listopada 2019. godine potpisano je 39 novih ugovora o financiranju koji su rezultat provedenih natječaja iz Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" Programa ruralnog razvoja RH, vrijednih 177 milijuna kuna, koje je s predstavnicima gradova, općina i vodno-komunalnih poduzeća potpisala ravnateljica Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Matilda Copić. 
 
Svi projekti provode se u naseljima do 5.000 stanovnika, a financijska potpora iznosi od 80 do 100% investicije, odnosno između 15.000 i 1.000.000 eura po projektu.
 
U ime Općine Kali za prijavljeni projekt "Društveni dom Kali - Rekonstrukcija", Ugovor o financiranju potpisao je načelnik Marko Kolega. Korisnik Općina Kali na natječaju je ostvarila 80 bodova i intenzitet potpore u visini od 80 % za ulaganje u rekonstrukciju Društvenog doma u Kalima. Procijenjeni iznos potpore za projekt je 4.895.511,00 HRK.
 
Ukupan iznos projekta je 7.318.748,75 HRK, od čega prihvatljivi troškovi za sufinaciranje iz Mjere 7, Programa ruralnog razvoja RH iznose 6.119.388,75 HRK.
 
Vlastiti udio Općine Kali za ulaganje u projekt: "Društveni dom Kali - Rekonstrukcija" iznosi 2.423.237,75 HRK.

<< <  … 19 20 21 22 23 24 25 …  > >>