Adresa: Trg Marnjiva 23, 23272 Kali, HR

Uredovno vrijeme: 7:00 - 15:00 sati

Telefon: 023 281 800; Telefax: 023 281 801

<< <  … 27 28 29 30 31 32 33 …  > >>

Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz proračuna Općine Kali za 2019. godinu

Kategorija: Izvješća
Objavljeno: 26. Veljača 2020.
Na temelju članka 11. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne pronidžbe (Narodne Novine br.: 29/19, 98/19), objavljuje se:
 
IZVJEŠĆE O IZNOSU RASPOREĐENIH I ISPLAĆENIH SREDSTAVA IZ PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA ZASTUPLJENIH U OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE KALI I NEZAVISNIH VIJEĆNIKA ZA 2019. GODINU
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Poziv na 21. sjednicu Općinskog vijeća

Kategorija: Pozivi za sjednice
Objavljeno: 24. Veljača 2020.
21. sjednica Općinskog vijeća Općine Kali će se održati dana 25. veljače 2020. godine (utorak) s početkom u 18:00 sati, u Općinskom domu, Trg Marnjive 23, Kali (vijećnica II. KAT), sa slijedećim prijedlogom DNEVNOG REDA: ...
 
Dokumenti za prezimanje (.PDF):
 
 
 
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Javni poziv: izdavanje lokacijske dozvole za građenje nogostupa na dionici lokalne ceste L63100 - Put Male Luke

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: 18. Veljača 2020.
put-male-luke-540x408.jpg
Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje nogostupa na dionici lokalne ceste L63100 u mjestu Kali
 
POZIVA 
 
vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama (označenim u pdf dokumentu privitku), a na kojima je planiran predmetni zahvat u prostoru na uvid u Idejni projekt radi izjašnjenja, u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije, u ponedjeljak, 02. ožujka 2020. godine od 08:30 do 12:00 sati.
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga za 2020. godinu

Kategorija: NATJEČAJI
Objavljeno: 17. Veljača 2020.

Općina Kali poziva udruge sa sjedištem na području općine Kali i/ili koje provode program ili projekt na području općine Kali, usmjerene na prioritetna područja iz ovog Javnog poziva, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti Jedinstveni upravni odjel Općine Kali ne ocijeni kao gospodarsku djelatnost, da se prijave za financijsku podršku programima, projektima i manifestacijama od interesa za opće dobro.

Udruge sukladno ovom natječajem mogu prijaviti programe, projekte i manifestacije za slijedeća prioritetna područja:
1. SPORT
2. KULTURA
3. ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB
 
Prijava u papirnatom obliku predaje se u zatvorenoj omotnici u pisarnici Općine Kali ili preporučenom pošiljkom na adresu:
 
Općina Kali , Trg Marnjive 23, 23272 Kali
„Javni natječaj za udruge - ne otvaraj"
do utorka, 17. 03. 2020. godine u 15:00 sati.
 
Dokumenti za preuzimanje:
 
 
Obrasci za izvještavanje - za ugovorene programe ili projekte:
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Odluka o izradi Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Kali

Kategorija: Odluke
Objavljeno: 10. Veljača 2020.
prostorni-plan-540px.jpg
Odluka o izradi Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Kali
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Odluka o stavljanju van snage odluke o izradi Izmjena i dopuna prostornog plana Općine Kali

Kategorija: Odluke
Objavljeno: 10. Veljača 2020.
Odluka o stavljanju van snage odluke o izradi Izmjena i dopuna prostornog plana Općine Kali
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Informacija o raspisivanju javnog natječaja za ravnateljicu dječjeg vrtića "Srdelica" Kali

Kategorija: NATJEČAJI
Objavljeno: 31. Siječanj 2020.
Informacija o raspisivanju javnog natječaja za ravnateljicu dječjeg vrtića "Srdelica" Kali
 
Javni natječaj za ravnatelja Dječjeg vrtića "Srdelica" Kali (za 10 sati tjedno) raspisan je i objavljen u Narodnim novinama RH br. 11/2020 dana 29. siječnja 2020. godine.
 
Zainteresirani kandidati mogu se javljati na gore raspisani natječaj zaključno do 13. veljače 2020. godine.
 
RAVNATELJICA
Zvjezdana Blaslov
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

<< <  … 27 28 29 30 31 32 33 …  > >>