Adresa: Trg Marnjiva 23, 23272 Kali, HR

Uredovno vrijeme: 7:00 - 15:00 sati

Telefon: 023 281 800; Telefax: 023 281 801

<< <   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    > >>

Informacija o upućivanju Strateškog razvojnog programa Općine Kali i Studije strateške procjene u javnu raspravu

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: 5. Ožujak 2020.
Općinski načelnik Općine Kali donosi
 
 
Strateški razvojni program Općine Kali 2018.-2023. i Studija strateške procjene utjecaja na okoliš upućuju se u javnu raspravu u trajanju od 30 dana.
 
Javna rasprava Strateškog razvojnog programa Općine Kali 2018.-2023. i Studije Strateške procjene utjecaja na okoliš započeti će dana 12. ožujka 2020. i trajat će do 14. travnja 2020.
 
Strateški razvojni program Općine Kali 2018.-2023. i Studija strateške procjene utjecaja na okoliš bit će s danom početka javne rasprave dostupni javnosti i na internetskim stranicama www.opcina-kali.hr
 
Javni uvid u Strateški razvojni program Općine Kali 2018.-2023. i Studiju strateške procjene utjecaja na okoliš može se obaviti od 12. ožujka do 14. travnja 2020. svakog radnog dana od 09:00 do 15:00 sati u prostorima Općine Kali.
 
Javno izlaganje Strateškog razvojnog programa i Studije strateške procjene utjecaja na okoliš održati će se dana 27. ožujka 2020. godine u 13:00 sati u prostorijama Općine Kali (vijećnica II. kat).
 
Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti mogu se:
- upisati u knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida,
- davati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
- dostaviti u pisanom obliku na adresu: Općina Kali, Trg Marnjiva 23, 23272 Kali ili na e-mail adresu: opcina.kali@zd.t-com.hr - zaključno s danom završetka javne rasprave.
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Od 1. ožujka 2020. godine Čistoća d.o.o. Zadar preuzima odvoz i zbrinjavanje otpada na području Općine Kali

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: 29. Veljača 2020.
cistoca-zadar_540.jpg
OBAVIJEST ZA STANOVNIKE OPĆINE KALI
  
Poštovani korisnici,
 
od 1. ožujka 2020. godine Čistoća d.o.o. Zadar preuzima odvoz i zbrinjavanje otpada na području Općine Kali.
 
Trenutni raspored odvoza otpada je utorkom i petkom. Od 9. ožujka 2020. godine bit će ponedjeljkom i petkom.
 
Što se tiče prikupljanja ambalaže (plastika, papir), prvi odvoz biti će 11. ožujka 2020. g. (srijeda), te od tog datuma svaka druga srijeda!
 
U slučaju bilo kakvih nejasnoća molimo da se obratite na telefon: 023/234-812.
 
Čistoća d.o.o. Zadar
 
Preuzmi PDF dokument:
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Suglasnost trgovačkom društvu Čistoća d.o.o. Zadar na Cjenik javne usluge

Kategorija: Odluke
Objavljeno: 28. Veljača 2020.
Općinski načelnik Marko Kolega, dr. med. 27.02.2020. donosi:
 
Z A K LJ U Č A K
 
Daje se suglasnost Trgovačkom društvu Čistoća d.o.o. Zadar na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kali, broj: C-48/20,koji se nalazi u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.
 
Sukladno cjeniku određuje se dinamika odvoza miješanog komunalnog otpada 2x tjedno u periodu siječanj-lipanj i listopad-prosinac te 3x tjedno u periodu srpanj-rujan svake godine.
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Kategorija: Odluke
Objavljeno: 26. Veljača 2020.
Općinsko vijeće Općine Kali na svojoj 21. sjednici održanoj 25.veljače 2020. godine, donosi
 
 
Područje pružanja javne usluge je područje Općine Kali.
 
Davatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada je trgovačko društvo
 
Čistoća d.o.o., Stjepana Radića 33, Zadar, OIB: 84923155727
 
Davatelj usluge osigurava odvojenu primopredaju biorazgradivog komunalnog otpada, reciklabilnog komunalnog otpada, problematičnog otpada, glomaznog otpada i miješanog komunalnog otpada.
 
Korisnik usluge na području pružanja usluge je vlasnik nekretnine, odnosno vlasnik posebnog dijela nekretnine ili korisnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine kada je vlasnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika i o tome obavijestio davatelja usluge. Više korisnika mogu na zahtjev, sukladno međusobnom sporazumu, zajednički nastupati prema davatelju usluge.
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz proračuna Općine Kali za 2019. godinu

Kategorija: Izvješća
Objavljeno: 26. Veljača 2020.
Na temelju članka 11. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne pronidžbe (Narodne Novine br.: 29/19, 98/19), objavljuje se:
 
IZVJEŠĆE O IZNOSU RASPOREĐENIH I ISPLAĆENIH SREDSTAVA IZ PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA ZASTUPLJENIH U OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE KALI I NEZAVISNIH VIJEĆNIKA ZA 2019. GODINU
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Poziv na 21. sjednicu Općinskog vijeća

Kategorija: Pozivi za sjednice
Objavljeno: 24. Veljača 2020.
21. sjednica Općinskog vijeća Općine Kali će se održati dana 25. veljače 2020. godine (utorak) s početkom u 18:00 sati, u Općinskom domu, Trg Marnjive 23, Kali (vijećnica II. KAT), sa slijedećim prijedlogom DNEVNOG REDA: ...
 
Dokumenti za prezimanje (.PDF):
 
 
 
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Javni poziv: izdavanje lokacijske dozvole za građenje nogostupa na dionici lokalne ceste L63100 - Put Male Luke

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: 18. Veljača 2020.
put-male-luke-540x408.jpg
Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje nogostupa na dionici lokalne ceste L63100 u mjestu Kali
 
POZIVA 
 
vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama (označenim u pdf dokumentu privitku), a na kojima je planiran predmetni zahvat u prostoru na uvid u Idejni projekt radi izjašnjenja, u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije, u ponedjeljak, 02. ožujka 2020. godine od 08:30 do 12:00 sati.
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

<< <   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    > >>