Adresa: Trg Marnjiva 23, 23272 Kali, HR

Uredovno vrijeme: 7:00 - 15:00 sati

Telefon: 023 281 800; Telefax: 023 281 801

<< <  … 38 39 40 41 42 43 44 …  > >>

Dječji vrtić "Srdelica" Kali: Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice

Kategorija: NATJEČAJI
Objavljeno: 6. Rujan 2018.

Upravno vijeće dječjeg vrtića "Srdelica" Kali raspisuje:

Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice

- jedan (1) izvršitelj/ica - na neodređeno radno vrijeme - puno radno vrijeme

 

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Hripa d.o.o.: Obavijest o promjeni rasporeda odvoza komunalnog otpada

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: 6. Rujan 2018.
hripa-doo-540.jpg
Obavještavamo poštovane mještane i goste da će se odvoz komunalnog otpada počevši od utorka 11.09.2018. godine obavljati prema ljetnom raporedu (dva puta tjedno) tj. utorkom i petkom.
 
Zahvaljujemo na razumijevanju!
 
HRIPA d.o.o. za komunalnu djelatnost, Kali

Općina Kali sklopila ugovor o nabavi 1400 spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: 5. Rujan 2018.
fzoeu_kante_540.jpg
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Općina Kali sklopili su ugovor o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada na temelju Javnog poziva za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada.
 
Procijenjeni iznos nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada za potrebe Općine Kali iznosi 369.277,00 kune, s time da će Fond financirati 85 %, a Općina Kali 15% ukupnog iznosa.
 
Sukladno odobrenim sredstvima, nabavit će se spremnici za reciklabilni otpad (papir/karton, plastika i staklo) te kućni komposteri za kompostiranje biootpada.
 
Nabavljena količina spremnika bit će dovoljna da svako kućanstvo u Općini Kali dobije na korištenje po jedan spremnik za odvojeno prikupljanje papira i plastike te vrtni komposter za ona kućanstva koja se odluče na kućno kompostiranje.
 
Kroz ovaj projekt će se nabaviti ukupno 900 plastičnih kanti volumena 240 litara za odvojeno prikupljanje reciklabilnog otpada (papir, plastika, staklo) i 500 kompostera volumena 200 litara za biootpad.
 
Cilj ove mjere je da se do 2020. poveća stopa odvojenog prikupljanja komunalnog otpada za 4% u odnosu na 2016.

Zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: 5. Rujan 2018.
ZAPISNIK sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Kali održane u vijećnici Općinskog doma Kali, Trg Marnjive 23, dana 07.06.2018. godine s početkom u 17,00 sati.
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Suglasnost na cjenik usluga prikupljanja i zbrinjavanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

Kategorija: Odluke
Objavljeno: 3. Rujan 2018.
Općinski načelnik Marko Kolega, dr. med., donosi:
 
Z A K LJ U Č A K
 
1. Daje se suglasnost Trgovačkom društvu Hripa d.o.o. Kali na cjenik usluge prikupljanja i zbrinjavanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada za kućanstva s mogućnošću odvoza min. 2X tjedno, od 8. lipnja 2018. godine, koji se nalazi u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio...
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Javni poziv za uvid u spis predmeta: Građevinska dozvola, Aglomeracija Preko-Kali, faza I.

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: 1. Rujan 2018.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Građevinske dozvole za izgradnju sustava javne odvodnje i pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda aglomeracije Preko-Kali, faza I.
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Subvencioniranje stambenih kredita: Otplata 33% dijela mjesečnih obroka prvih pet godina otplate

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: 29. Kolovoz 2018.
stambeni-krediti-540.jpg
Od 3. rujna 2018. mladi se ponovo mogu prijaviti za subvencionirane stambene kredite, mjeru pomoći Republike Hrvatske kojom se hrvatskim državljanima olakšava stambeno zbrinjavanje kroz otplatu dijela stambenog kredita u prvih pet godina otplate kredita. Uvjeti subvencioniranja uređeni su Zakonom o subvencioniranju stambenih kredita ("Narodne novine" broj 65/17 i 61/18) i Naputkom o načinu rada Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) u provedbi Zakona o subvencioniranju stambenih kredita ("Narodne novine" broj 76/17).
 
OPĆINA KALI: Skupina razvijenosti VII. -> 33% mjesečnog obroka ili anuiteta
 
 
Uvjeti subvencioniranja: Zahtjev za subvencioniranje stambenih kredita moći će podnijeti građani s prebivalištem na području Republike Hrvatske koji ispunjavaju uvjete za dobivanje stambenog kredita koje utvrđuje kreditna institucija (banka), koji nisu stariji od 45 godina te koji, odnosno čiji bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner, u vlasništvu nema stan, odnosno kuću ili koji u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće, odnosno gradnje kuće zbog potreba vlastitog stanovanja.

<< <  … 38 39 40 41 42 43 44 …  > >>