Adresa: Trg Marnjiva 23, 23272 Kali, HR

Uredovno vrijeme: 7:00 - 15:00 sati

Telefon: 023 281 800; Telefax: 023 281 801

<< <  … 52 53 54 55 56 57 58 …  > >>

Javni natječaj za odabir kandidata za člana Uprave - direktora Hripa d.o.o. Kali

Kategorija: NATJEČAJI
Objavljeno: 18. Srpanj 2017.
Temeljem članka 46. Statuta Općine Kali, Općinski načelnik objavljuje:
 
J A V N I    N A T J E Č A J
 
Za odabir kandidata za:
 
Člana Uprave - Direktora Hripa d.o.o. Kali za komunalnu djelatnost Trg Marnjive 23, Kali. - jedan Izvršitelj na razdoblje od 4 (četiri) godine.
 
Kandidati za člana Uprave, osim uvjeta propisanih Zakonom o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 11/12, 68/13, 110/15), moraju ispunjavati sljedeće uvjete: ...
 
Cjelovit tekst natječaja - PDF dokument u prilogu
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Javni natječaj za davanje u zakup javnih površina: Ribarske noći - Tunuara 2017.

Kategorija: NATJEČAJI
Objavljeno: 4. Srpanj 2017.
JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNIH POVRŠINA
PRILIKOM ODRŽAVANJA RIBARSKE NOĆI-TUNUARE U 2017. GODINI
 
Predmet natječaja je davanje u zakup javnih površina na području Općine Kali, za postavu štandova, objekata i naprava prilikom održavanja Ribarske noći – Tunare 2017, koja se organizira za dane 03.08. i 04.08. 2017. godine.
 
Javno otvaranje ponuda izvršit će Povjerenstvo, dana 17.07.2017. godine, u 12.00 sati, u Općinskoj vijećnici Općine Kali, Trg Marnjive 23, 23272 Kali.
 
Cjelovit tekst natječaja i grafički prikaz lokacija: PDF dokumenti u prilogu
 
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Održana konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Kali

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: 28. Lipanj 2017.
opcinsko_vijece_26_06_2017.jpg
Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Kali u novom sazivu, održana je u ponedjeljak 26. lipnja u 12 i 30 sati, u prostorijama općinske vijećnice Općine Kali. Na sjednici je bio nazočan i predstojnik Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji Ivo Gregov. Sjednici su prisustvovali i načelnik Općine Kali Marko Kolega i njegov zamjenik Zvonko Mišlov.

Sjednica je započela utvrđivanjem kvoruma, a dnevni red se sastojao od formalnih točaka. Vijećnici su tijekom kratke sjednice položili svečanu prisegu, izabrali radna tijela, za predsjednika Općinskog vijeća izabrali Lovru Vidova, a za potpredsjednika Antu Gobina. Općinsko vijeće Općine Kali broji 11 članova, a predsjednik i potpredsjednik se biraju među samim članovima vijeća.
 
Članovi Općinskog vijeća Općine Kali u novom sazivu su: Neven Vitlov, Borivoj Kolega, Milan Pažek, Ante Gobin, Duško Vidov, Ivona Mišlov, Marijo Ricov, Lovre Vidov, Mateja Perin, Marina Kolega i Zdenko Vidov.

Prva točka dnevnog reda je bila Izbor Mandatnog povjerenstva, druga točka je bilo izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata članova Općinskog vijeća, uz utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika, iza čega je slijedila svečana prisega članova Općinskog vijeća. Treća točka bila je Izbor Povjerenstva za izbor i imenovanja, a sjednica je završila izborom predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća kao četvrtom točkom dnevnog reda.

Poziv na konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Kali

Kategorija: Pozivi za sjednice
Objavljeno: 12. Lipanj 2017.
Saziva se konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Kali za dan 26. lipnja 2017. godine u 12,30 sati, u prostorijama općinske vijećnice Općine Kali, Trg Marnjive 23, Kali sa slijedećim dnevnim redom: ...
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Konačni rezultati izbora za općinskog načelnika Općine Kali

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: 12. Lipanj 2017.
Nakon provedenog drugog kruga glasovanja u izboru za općinskog načelnika Općine Kali 4. lipnja 2017., Općinsko izborno povjerenstvo Općine Kali utvrdilo je i objavljuje
 
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Cjenik usluge odvodnje za korisnike na području Općine Kali

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: 7. Lipanj 2017.
Poštovani,
 
Svim korisnicima javne odvodnje na području Općine Kali sustav naplate će obračunavat će se prema cjeniku (PDF dokument u prilogu). Obračunsko razdoblje kreće od travnja 2017.
 
Korisnici koji su spojeni na javnu vodoopskrbnu mrežu Vodovoda Zadar, račune će dobivati u sklopu računa za vodu, dok korisnici koji nisu spojeni na vodovodnu mrežu će dobiti uplatnice od Odvodnje Kali d.o.o.
 
direkor: Lovre Čačić,mag.ing.aedif
ODVODNJA KALI d.o.o
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Lista prava prvenstva upisa u Dječji vrtić "Srdelica" Kali za 2017/18. godinu

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: 6. Lipanj 2017.
Temeljem članka 4. Pravilnika o upisu djece u DV Srdelica Kali, Povjerenstvo za provođenje upisa za pedagošku godinu 2017./18. godinu utvrdilo je listu prava prvenstva upisa u DV Srdelica na sjednici održanoj 05.06.2017. godine.
 
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

<< <  … 52 53 54 55 56 57 58 …  > >>