Adresa: Trg Marnjiva 23, 23272 Kali, HR

Uredovno vrijeme: 7:00 - 15:00 sati

Telefon: 023 281 800; Telefax: 023 281 801

Javni poziv za podnošenje prijava za kreditiranje poduzetništva i obrta putem subvencioniranja kamate kredita u Zadarskoj županiji

Objavljeno: 27. Veljača 2019.
Fotografija: urednik2019/money-540px.jpg
Sažetak:

Javni poziv za podnošenje prijava za kreditiranje poduzetništva i obrta putem subvencioniranja kamate kredita u Zadarskoj županiji


Detaljno:
Zadarska županija odlučila je pokrenuti „Program kreditiranja poduzetništva i obrta putem subvencioniranja kamate kredita u Zadarskoj županiji". Tekst i uvjeti natječaja dostupni su ovdje.
 
Zadarske županija i 8 poslovnih banaka zaključile su  Ugovor o poslovnoj suradnji o provedbi Programa po kojem Županija subvencionira kamatu s dva postotna poena godišnje, fiksno, sljedećim korisnicima: d.o.o., j.d.o.o., obrtima i profitnim ustanovama koje ulažu na područje Županije, a sukladno Popisu NKD djelatnosti prihvatljivih za Program koji je sastavni dio Programa i Javnog poziva, te koji ispunjavaju uvjete za dobivanje kredita sukladno pravilima poslovnih banaka i to do iskorištenja ukupnog kreditnog potencijala u iznosu 30.000.000,00 kuna.
 
Krediti su namijenjeni za kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata te kupnju nove opreme ili novog dijela opreme. Najniži iznos kredita je 200.000,00 kuna, a najviši 3.000.000,00 kuna, a financiranje obrtnih sredstava može se odobriti u iznosu od 10% (za uslužne djelatnosti) i 20% (za proizvodne djelatnosti). Poček je do 2 godine, a rok otplate do 10 godina uključujući i poček.
 
Kamatna stopa iznosi, ovisno o kojoj je poslovnoj banci riječ, od 2,9% do 4% godišnje, što znači da uz subvenciju kamate od strane Županije od 2% godišnje poduzetnicima kao krajnjim korisnicima kamata može iznositi od 0,9% do 2%.

Povratak