Adresa: Trg Marnjiva 23, 23272 Kali, HR

Uredovno vrijeme: 7:00 - 15:00 sati

Telefon: 023 281 800; Telefax: 023 281 801

Kali - Čisto i uređeno mjesto

Objavljeno: 15. Lipanj 2013.
73.jpg
Općina Kali je u lipnju 2013. pokrenula inicijativu „Kali čisto i uređeno mjesto“ kojoj je opći cilj učiniti naše mjesto daleko uređenijom sredinom negoli je trenutno. Takvo uređeno mjesto bi trebalo biti ugodnije za život samim mještanima i poželjnije za odmor gostima i turistima.

Slabija orjentiranost na turizam

Iako se Kali često ističu kao primjer gospodarski razvijenog otočnog mjesta, gospodarski razvoj posljednjih pedeset godina nije u jednakoj mjeri pratilo i uređenje mjesta. Sve većim orjentiranjem na ribarstvo od sredine prošlog stoljeća, u Kalima se od osamdesetih godina počeo zapostavljati segment turizma i uređenja mjesta. Iako od 2000. godine počinje oporavak u Kalima nije bilo snažne turističke djelatnosti koja bi intenzivno potaknula uređenje mjesta.

Neusklađenost javnih i privatnih ulaganja
Kali su tako počele zaostajati po pitanju uređenosti za drugim obalnim mjestima koja su se upravo više orijentirala na turizam. 

Iako je i u Kalima bilo privatnih ulaganja: mnogo novih, uređenih kuća, vikendica i apartmana, njih nije pratila odgovarajuća komunalna uređenost mjesta i javnih površina.

Danas je tako uočljiva razlika u uređenosti Kali i nekih okolnih mjesta, te nesklad između različitih dijelova mjesta, s izraženim brojnim kritičnim točkama koje zahtijevaju hitno rješavanje.

Suradnjom s mještanima rješavati komunalne probleme
Svjesna opsega i brojnosti problema Općina je zato pokrenula ovu inicijativu kako bi apelirala na što veći broj mještana da se i sami aktivno uključe u rješavanje problema koji se možda neće moći riješiti u kratko vrijeme. Ali potrebna je suglasnost mještana da je mjestu potreban jedan pomak, te da se treba sustavno krenuti u rješavanje komunalnih problema, počevši od onih najkritičnijih prema manjim. Također je nužna uključenost mještana kako bi se definirali najkritičniji komunalni problemi, te ciljano krenulo u njihovo rješavanje, korak po korak.

Najizraženiji problemi
Općina je u lipnju 2013. napravila tako simboličan početak: suradnjom s gospodarskim subjektima s područja općine, koji su pripomogli da se za ljetnu sezonu plaže opreme sa tuševima i kabinama za presvlačenje.

Kao najočitiji problemi uređenosti mjesta odmah u startu definirane su konkretne stvari: nasipavanje građevinskog otpada uz obalu, odlaganje starih ribarskih mreža i alata po rivama, izlijevanje motornog ulja u lukama, nepropisno parkiranje automobila po nogostupu... Radi se dakle o nepoštivanju javnih površina i kršenju osnovnih pravila zaštite okoliša. 

Komunalni redar
Navedeni problemi ljudski su propusti koji pokazuju nisku razinu kulture stanovanja i negativno djeluju na opću sliku mjesta. Općina je zato odlučila uvesti dužnost komunalnog redara, svjesna da je potrebna osoba koja bi trajno pazila na komunalni red. S vremenom bi se ipak i sama svijet mještana trebala promijeniti, te se ovakvi izraženi primjeri ne bi niti događali.

Komunalni infrastrukturni problemi
Kao ključne komunalne infrastrukturne probleme Općina je definirala:

a) obalu, obalne prometnice i plaže, 

b) sustav vode i odvodnje: uvođenje priključaka do domaćinstava 

c) sustav gospodarenja otpadom: razvrstavanje otpada, izgradnja reciklažnog dvorišta

Prioriteti za 2014. godinu
Prioritet Općine je u 2014. godini riješiti dio obalne prometnice od Tratice do Artine, kao izrazito frekventne, a neuređene prometnice. Paralelno bi se uvodila i odvodnja i rasvjeta na spomenutom dijelu.

Daljnje aktivnosti nastavit će se u Batalaži gdje bi potrebno sanirati istezalište brodova te sukladno planu urediti kružni tok za automobile, te posaditi zelenilo i pješačkom stazom povezati dva kraja uvale.

Najizraženiji problem mjesnih plaža -  trenutno je onaj glavne plaže u Batalaži kojoj nedostaje plažnog, šljunčanog materijala (i nekoliko manjih stabilizatora-pera za žalo).

Korak po korak do uređenijeg mjesta
Općina se nada da će financijski uspjeti brzo riješiti navedene ključne probleme, kako bi se zajedno s mještanima definirali daljnji koraci i planovi. Cilj je dakle, da kroz dvije-tri godine, korak po korak, Kali postanu zamjetno uređenija i ljepša sredina, na razini ostalih obalnih, turističkih mjesta. 

Čisto i uređeno ribarsko mjesto koje brine za okoliš i javne površine, sa razvijenim osjećajem za kulturu stanovanja.