Adresa: Trg Marnjiva 23, 23272 Kali, HR

Uredovno vrijeme: 7:00 - 15:00 sati

Telefon: 023 281 800; Telefax: 023 281 801

U uvali Vela Lamjana montirana nova dizalica za manje brodove i čamce

Objavljeno: 5. Veljača 2016.
Fotografija: urednik2015/dizalica_lamjana_20_01_2016.jpg
Sažetak: U uvali Vela Lamjana je 19. i 20. siječnja izvršena montaža nove dizalice za manje brodove mase do 6,3 tona. Investitor i koncesionar je kaljsko komunalno poduzeće Hripa d.o.o., a dizalica je montirana na platou rive ribarske luke. Vrijednost same dizalice je oko 230 tisuća kuna, a ukupna investicija sa betonskim i ostalim radovima iznosi oko 300 tisuća kuna.
Detaljno:

Time je uz remontno brodogradilište Nauta Lamjana koje vrši servis za veće brodove, ova ribarska luka i gospodarska zona dobila dodatan sadržaj, pa će se ubuduće nuditi usluga dizanja, spuštanja i pranja manjih ribarskih i ostalih brodova. Iz kaljskog komunalnog poduzeća naglašavaju da će u sezoni pružati i uslugu spuštanja i dizanja glisera za goste i turiste.

Uoči montiranja nekoliko su mjeseci trajali pripremni armirano-betonski radovi na postolju dizalice, te elektromonterski radovi. Nakon montiranja u četvrtak je obavljeno atestiranje i probno dizanje tereta. Preostali su još završni radovi na betoniranju platoa na kojem će se servisirati brodovi, te nakon natječaja za radno mjesto dizaličara s položenim ispitom, puštanje dizalice u redovni rad.

Projekt Ribarske luke
Ribarska luka Vela Lamjana je pored Gaženice i putničke luke Zadar, jedna od tri luke osobitog gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku na području Zadarske županije. Od siječnja 2005. nalazi se pod nadležnošću Lučke uprave Zadar, a prije nekoliko mjeseci izdana je i lokacijska dozvola na projekt proširenja i dogradnje ribarske luke.


Povratak