Adresa: Trg Marnjiva 23, 23272 Kali, HR

Uredovno vrijeme: 7:00 - 15:00 sati

Telefon: 023 281 800; Telefax: 023 281 801

Upute za fizičke i pravne osobe u Zadarskoj županiji u vezi prijava šteta od elementarne nepogode

Objavljeno: 14. Rujan 2017.
Sažetak:
Fizičke osobe:
 
1. Štete se prijavljuju gradovima i općinama prema mjestu prebivališta oštećenika ili u gradu/općini gdje je šteta nastala ako je različito od prebivališta oštećenika.
 
2. Štete se prijavljuju u roku od 8 dana od dana proglašenja elementarne nepogode.
 
3. Štete se prijavljuju na posebnom obrascu en-p koji se može dobiti u općini/gradu. uz obrazac en-p potrebno je priložiti dokumente o vlasništvu ili korištenju na imovini pogođenoj nepogodom. šteta se procjenjuje u cjelini za svako domaćinstvo.
 
4. Za štete na poljoprivrednim površinama treba znati prilikom prijave broj kat.čestice kao i njezinu površinu.
 

Pravne osobe:


Detaljno:
1. pravne osobe za procjenu šteta moraju formirati stručno povjerenstvo. prijedlog za imenovanje predsjednika i članova (broj nije ograničen) dostaviti županijskom povjeresntvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda koje donosi rješenje o imenovanju.
 
2. šteta se procjenjuje i prijavljuje na području na kojem se dogodila.
 
3. šteta se prijavljuje u roku od 8 dana od dana proglašenja.
 
4. štete na imovini pravne osobe prijavljuju na obrascu en-p. prijavu štete potpisuje predsjednik stručnog povjerenstva pravne osobe i odgovorna osoba.
 
5. pravne osobe uz prijavu podnose:

- izvještaj u kojem se navode okolnosti u kojima je šteta nastala te njene kratkoročne i dugoročne posljedice za pravnu osobu

- iznos sredstava koja su dobivena ili se očekuju s naslova osiguranja imovine

- fotodokumentaciju iz koje se može dobiti uvid u opseg počinjene štete

- kopiju registracije tvrtke

- dokumente kojima dokazuju pravo vlasništva ili korištenja na imovini pogođenoj nepogodom

- izvorni primjerak dokumentacije s proračunom štete prema metodologiji za procjenu šteta („narodne novine" 96/98).

Povratak