Adresa: Trg Marnjiva 23, 23272 Kali, HR

Uredovno vrijeme: 7:00 - 15:00 sati

Telefon: 023 281 800; Telefax: 023 281 801

Pročišćeni tekst Detaljnog plana uređenja obalnog pojasa mjesta Kali

Objavljeno: 25. Srpanj 2018.
Pročišćeni tekst Detaljnog plana uređenja obalnog pojasa mjesta Kali

(Službeni glasnik Općine Kali broj: 01/02, 04/03 i 02/17)

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Izmjene i dopune DPU-a obalnog pojasa 2017: 1. Detaljna namjena površina

Objavljeno: 16. Ožujak 2017.
Izmjene i dopune DPU-a obalnog pojasa mjesta Kali (2017.)
 
1. DETALJNA NAMJENA POVRŠINA
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Izmjene i dopune DPU-a obalnog pojasa 2017: 2.A Prometna mreža

Objavljeno: 16. Ožujak 2017.

Izmjene i dopune DPU-a obalnog pojasa mjesta Kali (2017.)

 

PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA
2.A PROMETNA MREŽA

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Izmjene i dopune DPU-a obalnog pojasa 2017: 2.B Telekomunikacije, elektroinstalacije i javna rasvjeta

Objavljeno: 16. Ožujak 2017.

Izmjene i dopune DPU-a obalnog pojasa mjesta Kali (2017.)

 

PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA
2.B TELEKOMUNIKACIJE, ELEKTROINSTALACIJE I JAVNA RASVJETA

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Izmjene i dopune DPU-a obalnog pojasa 2017: 2.C Vodoopskrba i odvodnja

Objavljeno: 16. Ožujak 2017.
Izmjene i dopune DPU-a obalnog pojasa mjesta Kali (2017.)

 

PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA

2.C VODOOPSKRBA I ODVODNJA

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Izmjene i dopune DPU-a obalnog pojasa 2017: 3. Uvjeti gradnje

Objavljeno: 16. Ožujak 2017.

Izmjene i dopune DPU-a obalnog pojasa mjesta Kali (2017.)

 

3. UVJETI GRADNJE

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Izmjene i dopune DPU-a obalnog pojasa 2017: 4. Integralni plan

Objavljeno: 16. Ožujak 2017.

Izmjene i dopune DPU-a obalnog pojasa mjesta Kali (2017.)

 

4. INTEGRALNI PLAN

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)