Adresa: Trg Marnjiva 23, 23272 Kali, HR

Uredovno vrijeme: 7:00 - 15:00 sati

Telefon: 023 281 800; Telefax: 023 281 801

Obrazac projektnih ideja za izradu Strateškog programa razvoja Općine Kali 2018.-2023.

Objavljeno: 30. Kolovoz 2019.
Općina Kali započela je s izradom Strateškog programa razvoja Općine Kali 2018.-2023. sufinanciranog sredstvima Europske unije – Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.
 
Proces strateškoga planiranja započinje analizom trenutnoga društvenog i gospodarskog stanja te stanja okoliša i komunalne infrastrukture na ciljnom području Općine Kali te radionicama tematskih radnih skupina dionika s područja Općine Kali.
 
Pozivamo Vas da se aktivno uključite u izradu strateškog dokumenta i ispunite word obrzac u privitku s idejama (projektnim prijedlozima) za koje vjerujete da svojom implementacijom mogu doprinijeti kreiranju strateškog razvojnog programa Općine Kali te na taj način direktno pomognete u identifikaciji resursne osnove i formiranju smjernica za razvoj Općine Kali.
 
Popunjeni obrazac molimo Vas poslati putem elektroničke pošte na adresu:
opcina.kali@zd.t-com.hr najkasnije do 10. rujna 2019. godine.
pdf icon

(dokument možete preuzeti na Vaše računalo)

Obrazac za sufinanciranje nabave školske opreme za 2021/22. godinu

Objavljeno: 29. Srpanj 2021.
skolska-oprema-540.jpg
Općina Kali će u školskoj godini 2021./2022. sukladno Proračunu Općine Kali za 2021. godini subvencionirati nabavu školske opreme za učenike s prebivalištem u Općini Kali.
 
Učenici od 1. do 8. razreda osnovne škole "Valentin Klarin" dostavljaju samo ispunjen i potpisan obrazac, a učenici  srednjih škola u Zadru s prebivalištem u Općini Kali uz ispunjeni obrazac dužni su dostaviti još i ovjerenu potvrdu o upisu u srednju školu.
 
U privitku možete preuzeti Word ili PDF obrazac kojeg je potrebno ispisati, ispuniti, potpisati i dostaviti najkasnije do 30.08.2021. poštom na adresu:
Općina Kali, Trg Marnjiva 23, Kali, s naznakom: "Obrazac za školsku opremu"
ili skenirano na e-mail adresu Općine Kali: opcina.kali@zd.t-com.hr
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

pdf icon

(dokument možete preuzeti na Vaše računalo)

Zahtjev za novčanu pomoć Zadarske županije za opremu novorođenog djeteta za 2019. godinu

Objavljeno: 18. Studeni 2019.
Pravo na novčanu pomoć Zadarske županije ostvaruju roditelji koji žive na području Zadarske županije za svako dijete koje je rođeno između 1. siječnja i 31. prosinca 2019. godine.

Visina novčane pomoći Zadarske županije za opremu novorođenog djeteta u 2019. godini iznosi:
- za prvorođeno dijete - 1.000,00 kuna (slovima jednu tisuću kuna)
- za drugorođeno dijete - 1.000,00 kuna (slovima jednu tisuću kuna)
- za treće i svako sljedeće rođeno dijete - 5.000,00 kuna (slovima pet tisuća kuna)

Uz Zahtjev za pomoć za opremu novorođenog djeteta za 2019. godinu potrebno je priložiti:
- presliku rodnog lista novorođenog djeteta,
- preslike rodnih listova za ostalu djecu,
- preslike osobnih iskaznica oba roditelja,
- presliku kartice bankovnog računa u kunama na kojem je vidljivo ime roditelja/ podnositelja zahtjeva i broj računa.

Rok za dostavu Zahtjeva za novčanu pomoć za dijete rođeno u 2019. godini je 15. siječnja 2020. godine.
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

pdf icon

(dokument možete preuzeti na Vaše računalo)

Obrazac zamolbe za dnevni najam općinskog prostora u prizemlju Općinskog doma

Objavljeno: 18. Travanj 2019.
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Obrazac zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza

Objavljeno: 15. Ožujak 2019.
pdf icon

(dokument možete preuzeti na Vaše računalo)

Obrazac za sufinanciranje nabave školske opreme za 2020/21. godinu

Objavljeno: 2. Rujan 2020.
skolska-oprema.jpg
Općina Kali će u školskoj godini 2020./2021. sukladno Proračunu Općine Kali za 2020. godini subvencionirati nabavu školske opreme za učenike s prebivalištem u Općini Kali.
 
Učenici od 1. do 8. razreda osnovne škole "Valentin Klarin" dostavljaju samo ispunjen i potpisan obrazac, a učenici  srednjih škola u Zadru s prebivalištem u Općini Kali uz ispunjeni obrazac dužni su dostaviti još i ovjerenu potvrdu o upisu u srednju školu.
 
Obrazac koji je potrebno ispuniti, potpisati i dostaviti osobno/poštom na adresu Općina Kali, Trg Marnjiva 23, Kali ili skenirano na e-mail adresu: opcina.kali@zd.t-com.hr
može se preuzeti u prilogu kao word/pdf dokument.
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

pdf icon

(dokument možete preuzeti na Vaše računalo)