Adresa: Trg Marnjiva 23, 23272 Kali, HR

Uredovno vrijeme: 7:00 - 15:00 sati

Telefon: 023 281 800; Telefax: 023 281 801

Plan gospodarenja otpadom Općine Kali za razdoblje od 2014. do 2020. godine

Objavljeno: 20. Veljača 2014.
PGO_2020_dls.jpg

U skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) a prema članku 20. i 21., Općina Kali u postupku je donošenja Plana gospodarenja otpadom.


Plan gospodarenja otpadom, na razini županija, gradova i općina pruža jasan uvid u postojeću situaciju na planu gospodarenja otpadom, razlaže i pruža analizu dobrih i loših praksa te predlaže rješenja koja trajno, a ne samo akutno, uklanjaju i rješavaju problem otpada na određenom području...

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)