Adresa: Trg Marnjiva 23, 23272 Kali, HR

Uredovno vrijeme: 7:00 - 15:00 sati

Telefon: 023 281 800; Telefax: 023 281 801

Plan gospodarenja otpadom Općine Kali za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Objavljeno: 20. Veljača 2014.
PGO_Kali_2017-2022_540px.jpg
Na temelju članka 21. stavka 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne Novine" broj 94/13 i 73/17) i članka 32. Statuta Općine Kali („Službeni glasnik Općine Kali br.: 2/13, 6/14, 1/18), po preThodnoj suglasnosti Upravnog odjela za prostorno uređenje zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije (KLASA: 351-02/18-1/69; URBROJ: 2198/1-07/8-18-2) od 7. lipnja 2018. godine, Općinsko vijeće Općine Kali, na 9. sjednici održane dana 21.08.2018. godine, donijelo je
 
 
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)