Adresa: Trg Marnjiva 23, 23272 Kali, HR

Uredovno vrijeme: 7:00 - 15:00 sati

Telefon: 023 281 800; Telefax: 023 281 801

Plan nabave Općine Kali za 2021. godinu

Kategorija: JAVNA NABAVA
Objavljeno: 25. Siječanj 2021.
Općinski načelnik dana 14. siječnja 2021. godine, donosi
 
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

I. Izmjene i dopune plana nabave za 2020. godinu

Kategorija: JAVNA NABAVA
Objavljeno: 4. Lipanj 2020.
Općinski načelnik dana 3. lipnja 2020. godine, donosi
 
I. Izmjene i dopune plana nabave za 2020. godinu
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Plan nabave Općine Kali za 2020. godinu

Kategorija: JAVNA NABAVA
Objavljeno: 10. Siječanj 2020.
Općinski načelnik Općine Kali dana 10. siječnja 2020. godine, donosi
 
P L A N  N A B A V E
roba, radova i usluga za 2020. godinu
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Obavijest o nadmetanju: Radovi na izgradnji šetnice Artina

Kategorija: JAVNA NABAVA
Objavljeno: 12. Lipanj 2019.
Naručitelj Općina Kali pokrenula je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave:
 
Radovi na izgradnji šetnice Artina
 
Kratak opis: Građevinski radovi na Izgradnji šetnice Artina sukladno Izvedbenom projektu UREĐENJE ŠETNICE NA PLAŽI ARTINA U MJESTU KALI oznake: 62/18-P, Zadar, prosinac, 2018.g. izrađivača: Damir Mandra, dipl.ing.građ
 
Mjesto izvršenja: Općina Kali, naselje Kali, rt Artina, k.č. 13181 i k.č. 13196, k.o. Kali
 
Obavijest o nadmetanju objavljena je 30.05.2019. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH pod brojem: 2019/S 0F2-0021926
 
Vrsta ugovora: Izvođenje radova
CPV 45000000-7 Građevinski radovi
Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 1.000.000,00 kn (bez PDV-a)
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 19.6.2019. 10:00h
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Registar sklopljenih ugovora o javnoj i jednostavnoj nabavi za 2018. godinu

Kategorija: JAVNA NABAVA
Objavljeno: 22. Veljača 2019.
Registar sklopljenih ugovora o javnoj i jednostavnoj nabavi za 2018. godinu
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u Općini Kali za 2019. godinu

Kategorija: JAVNA NABAVA
Objavljeno: 21. Prosinac 2018.
Općinski načelnik Općine Kali dana 21.12.2018. godine, donosi:
 
GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM U OPĆINI KALI ZA 2019. GODINU
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Plan nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu

Kategorija: JAVNA NABAVA
Objavljeno: 24. Siječanj 2019.
Općinski načelnik Općine Kali dana 23. siječnja 2019. godine, donosi
 
P L A N  N A B A V E
roba, radova i usluga za 2019. godinu
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Obavijest o nadmetanju: Uređenje obalne prometnice po detaljnom planu uređenja obalnog pojasa mjesta Kali

Kategorija: JAVNA NABAVA
Objavljeno: 27. Travanj 2018.
Općina Kali pokrenula je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave:
 
Uređenje obalne prometnice po detaljnom planu uređenja obalnog pojasa mjesta Kali
 
Obavijest o nadmetanju objavljena je 27. travnja 2018. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH pod brojem: 2018/S 0F2-0010865
 
Vrijednost bez PDV-a: 1.825.600,00 kn
 
Krajnji rok za dostavu ponuda je: 17.5.2018 do 10:00 sati

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju: Uređenje obalne prometnice po detaljnom planu uređenja obalnog pojasa mjesta Kali

Kategorija: JAVNA NABAVA
Objavljeno: 25. Travanj 2018.
Na temelju članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine" broj 120/16), javni naručitelj Općina Kali, na nacrt Dokumentacije o nabavi u otvorenom postupku javne nabave Uređenje obalne prometnice po Detaljnom planu uređenja obalnog pojasa mjesta Kali, objavljuje
 
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA: Uređenje obalne prometnice

Kategorija: JAVNA NABAVA
Objavljeno: 18. Travanj 2018.
Općina Kali priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: Uređenje obalne prometnice po detaljnom planu uređenja obalnog pojasa mjesta Kali, evid. br. MV-1/18.
 
Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine 120/16") objavljujemo nacrt Dokumentacije o nabavi, te pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da do 24. travnja 2018. godine dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: opcina.kali@zd.t-com.hr
 
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Obavijest o nadmetanju: Izvođenje radova, Rekonstrukcija dječjeg vrtića "Srdelica" Kali

Kategorija: JAVNA NABAVA
Objavljeno: 16. Travanj 2018.
Općina Kali pokrenula je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave:
 
Rekonstrukcija dječjeg vrtića Srdelica, Izvođenje radova.
 
Obavijest o nadmetanju objavljena je 16. travnja 2018. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH pod brojem: 2018/S 0F2-0009536
 
Vrijednost bez PDV-a: 684.000,00 kn
 
Krajnji rok za dostavu ponuda je: 14.5.2018. do 10:00 sati.

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju: Rekonstrukcija dječjeg vrtića „Srdelica“ Kali

Kategorija: JAVNA NABAVA
Objavljeno: 16. Travanj 2018.

Na temelju članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine" broj 120/16), javni naručitelj Općina Kali , na nacrt Dokumentacije o nabavi u otvorenom postupku javne nabave radova na rekonstrukciji dječjeg vrtića „Srdelica" Kali, objavljuje


Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa
zainteresiranim gospodarskim subjektima

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Poziv za dostavu ponuda: Izrada idejnog i glavnog projekta za izgradnju rotora (uvala Batalaža)

Kategorija: JAVNA NABAVA
Objavljeno: 3. Travanj 2018.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

 
Ovim putem pozivamo gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno slijedećim uvjetima i zahtjevima:
 
1.OPIS PREDMETA NABAVE
Predmet nabave je: IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMNTACIJE IDEJNOG I
GLAVNOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU ROTORA (uvala Batalaža), DIJELA OBALNOG ZIDA I PROMETNICE, a sve u skladu s DPU-om Obalnog pojasa mjesta Kali.
CPV:71320000-7, sukladno troškovniku koji se nalazi u privitku ovog poziva.
1.2. Procijenjena vrjedenost nabave: 120.000,00 kn
1.3. Evidencijski broj predmeta nabave iz plana nabave; JOO 6/18
 
/Dokumenti za preuzimanje: Poziv za dostavu ponuda, troškovnik i ponudbeni list/
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

pdf icon

(dokument možete preuzeti na Vaše računalo)

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA: Rekonstrukcija dječjeg vrtića "Srdelica" Kali

Kategorija: JAVNA NABAVA
Objavljeno: 5. Travanj 2018.
Općina Kali priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: Rekonstrukcija dječjeg vrtića "Srdelica" Kali, evid.br. EV-M 02/18.
 
Vrsta dokumenta: Nacrt dokumentacije o nabavi (i troškovnika)
Vrsta ugovora: Izvođenje radova
CPV: 45262700-8 Adaptacija zgrada
 
Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine 120/16") objavljujemo nacrt Dokumentacije o nabavi, te pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da do 11. travnja 2018. godine dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: opcina.kali@zd.t-com.hr
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Prve izmjene i dopune plana nabave Općine Kali za 2018. godinu

Kategorija: JAVNA NABAVA
Objavljeno: 25. Siječanj 2018.
Općinski načelnik Općine Kali dana 25. siječnja 2018. godine, donosi
 
PRVE IZMJENE I DOPUNE
PLANA NABAVE
roba, radova i usluga za 2018. godinu
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Kategorija: JAVNA NABAVA
Objavljeno: 15. Siječanj 2018.
OBAVIJEST
O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA
 
Sukladno članku 80. stavka 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne Novine" broj 120/16) objavljujemo da Općina Kali ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 76. i 77. ZJN sa slijedećim gospodarskim subjektom (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju):
 
1. SAS VEKTOR d.d. ZADAR
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Plan nabave Općine Kali za 2018. godinu

Kategorija: JAVNA NABAVA
Objavljeno: 14. Siječanj 2018.

Općinski načelnik Općine Kali dana 14. siječnja 2018. godine, donosi

 

P L A N  N A B A V E
roba, radova i usluga za 2018. godinu

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Plan nabave Općine Kali za 2017. godinu

Kategorija: JAVNA NABAVA
Objavljeno: 1. Travanj 2017.
Općinski načelnik Općine Kali donosi:
PLAN NABAVE OPĆINE KALI ZA 2017. GODINU
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Dokumentacija za nadmetanje: Koncesija za pružanje javne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama

Kategorija: JAVNA NABAVA
Objavljeno: 18. Listopad 2017.

Sukladno članku 22. Zakona o koncesijama („Narodne novine" broj 19/17) Općina Kali, Jedinstveni upravni odjel Općine Kali, objavljuje:


DOKUMENTACIJU ZA NADMETANJE U POSTUPKU DAVANJA KONCESIJE ZA PRUŽANJE JAVNE USLUGE ČIŠĆENJA SEPTIČKIH I SABIRNIH JAMA TE ZBRINJAVANJA SADRŽAJA NA PODRUČJU OPĆINE KALI, EV. br. 1/2017

 
Prilozi za preuzimanje (word/.doc):
 
 
 
 
 
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave - 2017. godina

Kategorija: JAVNA NABAVA
Objavljeno: 20. Srpanj 2017.
Na temelju članka 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine" broj 120/16; dalje u tekstu: ZJN 2016), Općinski načelnik Općine Kali Marko Kolega, dr. med., dana 20. srpnja 2017. godine, donosi slijedeći:
 
PRAVILNIK
O PROVEDBI POSTUPAKA
JEDNOSTAVNE NABAVE
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Nadopune registra sklopljenih ugovora o javnoj i bagatelnoj nabavi za 2015. godinu

Kategorija: JAVNA NABAVA
Objavljeno: 2. Veljača 2017.

REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ I BAGATELNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA ZA 2015. GODINU (-Nadopune izvršene dana 02.02.2017. godine)

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Registar sklopljenih ugovora o javnoj i bagatelnoj nabavi za 2016. godinu

Kategorija: JAVNA NABAVA
Objavljeno: 30. Siječanj 2017.
REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ I BAGATELNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA ZA 2016. GODINU
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Druge izmjene i dopune plana nabave Općine Kali za 2016. godinu

Kategorija: JAVNA NABAVA
Objavljeno: 19. Prosinac 2016.
Općinski načelnik Općine Kali donosi:
II. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE KALI ZA 2016. GODINU
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Prve izmjene i dopune plana nabave Općine Kali za 2016. godinu

Kategorija: JAVNA NABAVA
Objavljeno: 7. Lipanj 2016.
Općinski načelnik Općine Kali donosi:

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE KALI ZA 2016. GODINU

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Plan nabave Općine Kali za 2016. godinu

Kategorija: JAVNA NABAVA
Objavljeno: 25. Siječanj 2016.
Općinski načelnik Općine Kali donosi:
PLAN NABAVE OPĆINE KALI ZA 2016. GODINU
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Registar sklopljenih ugovora o javnoj i bagatelnoj nabavi za 2015. godinu

Kategorija: JAVNA NABAVA
Objavljeno: 20. Siječanj 2016.
REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ I BAGATELNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA ZA 2015. GODINU
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Druge izmjene i dopune plana nabave Općine Kali za 2015. godinu

Kategorija: JAVNA NABAVA
Objavljeno: 21. Prosinac 2015.
Općinski načelnik Općine Kali donosi:
II. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE KALI ZA 2015. GODINU
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Prve izmjene i dopune plana nabave Općine Kali za 2015. godinu

Kategorija: JAVNA NABAVA
Objavljeno: 12. Listopad 2015.
Općinski načelnik Općine Kali donosi:
I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE KALI ZA 2015. GODINU
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti - 2015.

Kategorija: JAVNA NABAVA
Objavljeno: 2. Veljača 2015.
Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine br.90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i članka 46. Statuta Općine Kali ( „Službeni glasnik Općine Kali" broj 2/13 i 6/14), Općinski načelnik Općine Kali dana 2. veljače 2015. d o n o s i
 
PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI OPĆINE KALI
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Plan nabave Općine Kali za 2015. godinu

Kategorija: JAVNA NABAVA
Objavljeno: 20. Siječanj 2015.

     Na temelju članka  20. Zakona i javnoj nabavi (Narodne novine br 90/2011, 83/13 i 143/13 i 13/14- Odluka Ustavnog suda) i čl. 46. Statuta Općine Kali (Službeni Glasnik Općine Kali  br 2/13 i 6/14) Općinski načelnik Općine Kali donosi:

 

PLAN NABAVE OPĆINE KALI ZA 2015. GODINU...

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Registar sklopljenih ugovora o javnoj i bagatelnoj nabavi za 2014. godinu

Kategorija: JAVNA NABAVA
Objavljeno: 2. Siječanj 2015.

 Na temelju članka 21. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/13, 143/13 I 13/14) i članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13) u nastavku se daje pregled sklopljenih ugovora o javnoj i bagatelnoj nabavi, odnosno ugovora za koje su provedeni postupci nabave sukladno Zakonu (za razdoblje od 1.1.2014. do 31.12.2014.)

  

REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA
O JAVNOJ I BAGATELNOJ NABAVI
I OKVIRNIH SPORAZUMA ZA 2014. GODINU...
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Druge izmjene i dopune plana nabave Općine Kali za 2014. godinu

Kategorija: JAVNA NABAVA
Objavljeno: 22. Studeni 2014.

     Na temelju čl. 20. Zakona i javnoj nabavi (Narodne novine br 90/2011, 83/13 i 143/13) i čl. 46. Statuta Općine Kali br 2/13 i 6/14, Općinski načelnik Općine Kali donosi:

 

DRUGE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE KALI ZA 2014. GODINU...

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Izmjene Plana nabave Općine Kali za 2014. godinu

Kategorija: JAVNA NABAVA
Objavljeno: 8. Rujan 2014.

Na temelju čl. 20. Zakona i javnoj nabavi (Narodne novine br 90/2011, 83/13 i 143/13) i čl. 46. Statuta Općine Kali br 2/13, Općinski načelnik Općine Kali donosi:

 

PRVE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE KALI ZA 2014. GODINU...

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Kategorija: JAVNA NABAVA
Objavljeno: 27. Lipanj 2014.
Sprječavanje sukoba interesa u području javne nabave
 
Temeljem članka 13. stavak 9. točka 1. i točke 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine 90/11,83/13,143/13) objavljujemo da Općina Kali ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa slijedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju):

1. V-MARINE, trgovina i servis brodske opreme, Otočka cesta 24, 23272 Kali.


Kali, dana 27. 06. 2014.godine

Plan nabave Općine Kali za 2014. godinu

Kategorija: JAVNA NABAVA
Objavljeno: 19. Veljača 2014.
Na temelju čl. 20. Zakona i javnoj nabavi (Narodne novine br 90/2011, 83/13 i 143/13) i čl. 46. Statuta Općine Kali br 2/13, Općinski načelnik Općine Kali donosi:
 

PLAN NABAVE OPĆINE KALI ZA 2014. GODINU ...

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika u postupcima javne nabave za 2014. godinu

Kategorija: JAVNA NABAVA
Objavljeno: 17. Veljača 2014.

Na temelju članka 24. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine br.: 90/2011, 83/2013 i 143/2013) i članka 46. Statuta Općine Kali (Službeni Glasnik Općine Kali br.: 2/13) Općinski načelnik Duško Vidov, dipl. ing. dana 17. 02. 2014. godine, donosi:

 

Odluku o imenovanju ovlaštenih predstavnika
u postupcima javne nabave za 2014. godinu ...

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Kategorija: JAVNA NABAVA
Objavljeno: 17. Veljača 2014.
 
Obavijest o sprječavanju sukoba interesa
 
 Sukladno članku 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne Novine“ broj 90/2011,83/2013 i 143/13) objavljujemo da Općina Kali ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa slijedećim gospodarskim subjektom (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju):

 

1. V.MARINE trgovina i servis brodske opreme, Otočka cesta 24, 23272 Kali
2. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA MASLINA KALI, Trg Bratski dvor bb, 23272 Kali

 

KLASA:  400-01/14-01/02
URBROJ:2198/14-02-14-1
Kali, dana 17. 02. 2014. godine

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi

Kategorija: JAVNA NABAVA
Objavljeno: 27. Prosinac 2013.

Temeljem članka 21. Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine br. 90/11 i 83/13) sastavlja se slijedeći

  REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA
O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVOG IZVRŠENJA


1. Zaključeni su slijedeći Ugovori...

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)