Adresa: Trg Marnjiva 23, 23272 Kali, HR

Uredovno vrijeme: 7:00 - 15:00 sati

Telefon: 023 281 800; Telefax: 023 281 801

Prve izmjene i dopune plana nabave Općine Kali za 2018. godinu

Kategorija: JAVNA NABAVA
Objavljeno: 25. Siječanj 2018.
Općinski načelnik Općine Kali dana 25. siječnja 2018. godine, donosi
 
PRVE IZMJENE I DOPUNE
PLANA NABAVE
roba, radova i usluga za 2018. godinu
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Kategorija: JAVNA NABAVA
Objavljeno: 15. Siječanj 2018.
OBAVIJEST
O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA
 
Sukladno članku 80. stavka 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne Novine" broj 120/16) objavljujemo da Općina Kali ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 76. i 77. ZJN sa slijedećim gospodarskim subjektom (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju):
 
1. SAS VEKTOR d.d. ZADAR
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Plan nabave Općine Kali za 2018. godinu

Kategorija: JAVNA NABAVA
Objavljeno: 14. Siječanj 2018.

Općinski načelnik Općine Kali dana 14. siječnja 2018. godine, donosi

 

P L A N  N A B A V E
roba, radova i usluga za 2018. godinu

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Plan nabave Općine Kali za 2017. godinu

Kategorija: JAVNA NABAVA
Objavljeno: 1. Travanj 2017.
Općinski načelnik Općine Kali donosi:
PLAN NABAVE OPĆINE KALI ZA 2017. GODINU
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Dokumentacija za nadmetanje: Koncesija za pružanje javne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama

Kategorija: JAVNA NABAVA
Objavljeno: 18. Listopad 2017.

Sukladno članku 22. Zakona o koncesijama („Narodne novine" broj 19/17) Općina Kali, Jedinstveni upravni odjel Općine Kali, objavljuje:


DOKUMENTACIJU ZA NADMETANJE U POSTUPKU DAVANJA KONCESIJE ZA PRUŽANJE JAVNE USLUGE ČIŠĆENJA SEPTIČKIH I SABIRNIH JAMA TE ZBRINJAVANJA SADRŽAJA NA PODRUČJU OPĆINE KALI, EV. br. 1/2017

 
Prilozi za preuzimanje (word/.doc):
 
 
 
 
 
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave - 2017. godina

Kategorija: JAVNA NABAVA
Objavljeno: 20. Srpanj 2017.
Na temelju članka 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine" broj 120/16; dalje u tekstu: ZJN 2016), Općinski načelnik Općine Kali Marko Kolega, dr. med., dana 20. srpnja 2017. godine, donosi slijedeći:
 
PRAVILNIK
O PROVEDBI POSTUPAKA
JEDNOSTAVNE NABAVE
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Nadopune registra sklopljenih ugovora o javnoj i bagatelnoj nabavi za 2015. godinu

Kategorija: JAVNA NABAVA
Objavljeno: 2. Veljača 2017.

REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ I BAGATELNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA ZA 2015. GODINU (-Nadopune izvršene dana 02.02.2017. godine)

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Registar sklopljenih ugovora o javnoj i bagatelnoj nabavi za 2016. godinu

Kategorija: JAVNA NABAVA
Objavljeno: 30. Siječanj 2017.
REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ I BAGATELNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA ZA 2016. GODINU
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Druge izmjene i dopune plana nabave Općine Kali za 2016. godinu

Kategorija: JAVNA NABAVA
Objavljeno: 19. Prosinac 2016.
Općinski načelnik Općine Kali donosi:
II. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE KALI ZA 2016. GODINU
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Prve izmjene i dopune plana nabave Općine Kali za 2016. godinu

Kategorija: JAVNA NABAVA
Objavljeno: 7. Lipanj 2016.
Općinski načelnik Općine Kali donosi:

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE KALI ZA 2016. GODINU

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Plan nabave Općine Kali za 2016. godinu

Kategorija: JAVNA NABAVA
Objavljeno: 25. Siječanj 2016.
Općinski načelnik Općine Kali donosi:
PLAN NABAVE OPĆINE KALI ZA 2016. GODINU
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Registar sklopljenih ugovora o javnoj i bagatelnoj nabavi za 2015. godinu

Kategorija: JAVNA NABAVA
Objavljeno: 20. Siječanj 2016.
REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ I BAGATELNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA ZA 2015. GODINU
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Druge izmjene i dopune plana nabave Općine Kali za 2015. godinu

Kategorija: JAVNA NABAVA
Objavljeno: 21. Prosinac 2015.
Općinski načelnik Općine Kali donosi:
II. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE KALI ZA 2015. GODINU
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Prve izmjene i dopune plana nabave Općine Kali za 2015. godinu

Kategorija: JAVNA NABAVA
Objavljeno: 12. Listopad 2015.
Općinski načelnik Općine Kali donosi:
I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE KALI ZA 2015. GODINU
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti - 2015.

Kategorija: JAVNA NABAVA
Objavljeno: 2. Veljača 2015.
Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine br.90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i članka 46. Statuta Općine Kali ( „Službeni glasnik Općine Kali" broj 2/13 i 6/14), Općinski načelnik Općine Kali dana 2. veljače 2015. d o n o s i
 
PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI OPĆINE KALI
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Plan nabave Općine Kali za 2015. godinu

Kategorija: JAVNA NABAVA
Objavljeno: 20. Siječanj 2015.

     Na temelju članka  20. Zakona i javnoj nabavi (Narodne novine br 90/2011, 83/13 i 143/13 i 13/14- Odluka Ustavnog suda) i čl. 46. Statuta Općine Kali (Službeni Glasnik Općine Kali  br 2/13 i 6/14) Općinski načelnik Općine Kali donosi:

 

PLAN NABAVE OPĆINE KALI ZA 2015. GODINU...

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Registar sklopljenih ugovora o javnoj i bagatelnoj nabavi za 2014. godinu

Kategorija: JAVNA NABAVA
Objavljeno: 2. Siječanj 2015.

 Na temelju članka 21. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/13, 143/13 I 13/14) i članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13) u nastavku se daje pregled sklopljenih ugovora o javnoj i bagatelnoj nabavi, odnosno ugovora za koje su provedeni postupci nabave sukladno Zakonu (za razdoblje od 1.1.2014. do 31.12.2014.)

  

REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA
O JAVNOJ I BAGATELNOJ NABAVI
I OKVIRNIH SPORAZUMA ZA 2014. GODINU...
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Druge izmjene i dopune plana nabave Općine Kali za 2014. godinu

Kategorija: JAVNA NABAVA
Objavljeno: 22. Studeni 2014.

     Na temelju čl. 20. Zakona i javnoj nabavi (Narodne novine br 90/2011, 83/13 i 143/13) i čl. 46. Statuta Općine Kali br 2/13 i 6/14, Općinski načelnik Općine Kali donosi:

 

DRUGE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE KALI ZA 2014. GODINU...

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Izmjene Plana nabave Općine Kali za 2014. godinu

Kategorija: JAVNA NABAVA
Objavljeno: 8. Rujan 2014.

Na temelju čl. 20. Zakona i javnoj nabavi (Narodne novine br 90/2011, 83/13 i 143/13) i čl. 46. Statuta Općine Kali br 2/13, Općinski načelnik Općine Kali donosi:

 

PRVE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE KALI ZA 2014. GODINU...

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Kategorija: JAVNA NABAVA
Objavljeno: 27. Lipanj 2014.
Sprječavanje sukoba interesa u području javne nabave
 
Temeljem članka 13. stavak 9. točka 1. i točke 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine 90/11,83/13,143/13) objavljujemo da Općina Kali ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa slijedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju):

1. V-MARINE, trgovina i servis brodske opreme, Otočka cesta 24, 23272 Kali.


Kali, dana 27. 06. 2014.godine

Plan nabave Općine Kali za 2014. godinu

Kategorija: JAVNA NABAVA
Objavljeno: 19. Veljača 2014.
Na temelju čl. 20. Zakona i javnoj nabavi (Narodne novine br 90/2011, 83/13 i 143/13) i čl. 46. Statuta Općine Kali br 2/13, Općinski načelnik Općine Kali donosi:
 

PLAN NABAVE OPĆINE KALI ZA 2014. GODINU ...

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika u postupcima javne nabave za 2014. godinu

Kategorija: JAVNA NABAVA
Objavljeno: 17. Veljača 2014.

Na temelju članka 24. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine br.: 90/2011, 83/2013 i 143/2013) i članka 46. Statuta Općine Kali (Službeni Glasnik Općine Kali br.: 2/13) Općinski načelnik Duško Vidov, dipl. ing. dana 17. 02. 2014. godine, donosi:

 

Odluku o imenovanju ovlaštenih predstavnika
u postupcima javne nabave za 2014. godinu ...

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Kategorija: JAVNA NABAVA
Objavljeno: 17. Veljača 2014.
 
Obavijest o sprječavanju sukoba interesa
 
 Sukladno članku 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne Novine“ broj 90/2011,83/2013 i 143/13) objavljujemo da Općina Kali ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa slijedećim gospodarskim subjektom (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju):

 

1. V.MARINE trgovina i servis brodske opreme, Otočka cesta 24, 23272 Kali
2. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA MASLINA KALI, Trg Bratski dvor bb, 23272 Kali

 

KLASA:  400-01/14-01/02
URBROJ:2198/14-02-14-1
Kali, dana 17. 02. 2014. godine

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi

Kategorija: JAVNA NABAVA
Objavljeno: 27. Prosinac 2013.

Temeljem članka 21. Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine br. 90/11 i 83/13) sastavlja se slijedeći

  REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA
O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVOG IZVRŠENJA


1. Zaključeni su slijedeći Ugovori...

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)