Adresa: Trg Marnjiva 23, 23272 Kali, HR

Uredovno vrijeme: 7:00 - 15:00 sati

Telefon: 023 281 800; Telefax: 023 281 801

JAVNI POZIV za prikupljanje prijava fizičkih osoba za sufinanciranje mjera energetske obnove obiteljskih kuća na području Zadarske županije za 2018.

Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge na području Općine Kali

Kategorija: NATJEČAJI
Objavljeno: 1. Veljača 2018.
Temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("Narodne novine", broj 26/15), Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Kali („Službeni glasnik Općine Kali" broj 5/2017), Općinski načelnik Općine Kali MARKO KOLEGA, dr.med. raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro
koje provode udruge na području Općine Kali
(područje: sport, kultura, zdravstvo i socijalna skrb)
 
Rok za dostavu prijava: 01.02.2018. - 01.03.2018.
 
DOKUMENTACIJA I OBRASCI:
 
 
 
 
 
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Natječaj za dodjelu stipendija studentima za akademsku 2017./2018.g.

Kategorija: NATJEČAJI
Objavljeno: 29. Siječanj 2018.
Općinski načelnik Općine Kali Marko Kolega, dr.med. dana 26.01.2018. godine donio je odluku o raspisivanju:
 
NATJEČAJA
ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA
ZA AKADEMSKU 2017./2018. GODINU
 
Obrasci za preuzimanje:
 
 
 
Cjelovit tekst natječaja - PDF dokument u prilogu
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Natječaj za člana uprave - direktora društva Odvodnja Kali d.o.o.

Kategorija: NATJEČAJI
Objavljeno: 22. Prosinac 2017.
Na temelju Odluke Skupštine društva ODVODNJA KALI d.o.o. od 20.12.2017. godine, objavljuje se:

NATJEČAJ
ZA ČLANA UPRAVE-DIREKTORA DRUŠTVA
ODVODNJA KALI d.o.o.

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Kategorija: NATJEČAJI
Objavljeno: 1. Prosinac 2017.
Općinski načelnik Marko Kolega, dr. med,. donosi Odluku o raspisivanju:
 
JAVNOG NATJEČAJA
ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA
 
1. Predmet natječaja je davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kali, kako slijedi:
- Jedna prostorija (nekadašnja kuhinja i hidroforska stanica) u prizemlju općinskog doma Kali - u površini 16,24 m2, za namjene proizvodnje pekarskih proizvoda.
 
Cjelovit tekst natječaja - PDF dokument u prilogu
 
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Aktivacija nezaposlenih osoba na poslovima preventivnih mjera zaštite od požara i bujičnih poplava

Kategorija: NATJEČAJI
Objavljeno: 22. Studeni 2017.
Općina Kali objavljuje natječaj za prijavu kandidata za program zapošljavanja nezaposlenih osoba na javnim radovima: "Aktivacija nezaposlenih osoba na poslovima preventivnih mjera zaštite od požara i bujičnih poplava".
 
Radno mjesto

Mjesto rada: KALI, ZADARSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 5
Vrsta zaposlenja: Na određeno; javni radovi
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: Djelomično
Natječaj vrijedi od: 23.11.2017.
Natječaj vrijedi do: 1.12.2017.

 
Svi zainteresirane osobe s područja Općine Kali mogu dobiti informacije na tel. 023/281-800 ili osobno u Općini Kali, Trg Marnjiva 23, 23272 Kali.
 
Korisnicima programa osigurana je minimalna bruto plaća u iznosu od 3.839,47 kn ili 50 posto troškova minimalne neto plaće u iznosu od 3.839,47 kn, ukoliko je u nepunom radnom vremenu.

Natječaj za radno mjesto diplomiranog knjižničara u Narodnoj knjižnici Kali

Kategorija: NATJEČAJI
Objavljeno: 15. Studeni 2017.
NATJEČAJ
NA RADNO MJESTO
DIPLOMIRANOG KNJIŽNIČARA

 

* 1 Izvršitelj/ica m/ž

 

Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uvjete: ...

 

Cjelovit tekst natječaja PDF dokument u prilogu.

 

Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim Novinama (objava u NN 110/17 od dana 15/11/2017.), na adresu:

 

NARODNA KNJIŽNICA KALI, Trg Marnjive 23, 23272 Kali,

preporučenom poštom s naznakom: „za javni natječaj: diplomirani knjižničar„

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Javni natječaj za odabir kandidata za člana Uprave - direktora Hripa d.o.o. Kali

Kategorija: NATJEČAJI
Objavljeno: 18. Srpanj 2017.
Temeljem članka 46. Statuta Općine Kali, Općinski načelnik objavljuje:
 
J A V N I    N A T J E Č A J
 
Za odabir kandidata za:
 
Člana Uprave - Direktora Hripa d.o.o. Kali za komunalnu djelatnost Trg Marnjive 23, Kali. - jedan Izvršitelj na razdoblje od 4 (četiri) godine.
 
Kandidati za člana Uprave, osim uvjeta propisanih Zakonom o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 11/12, 68/13, 110/15), moraju ispunjavati sljedeće uvjete: ...
 
Cjelovit tekst natječaja - PDF dokument u prilogu
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Javni natječaj za davanje u zakup javnih površina: Ribarske noći - Tunuara 2017.

Kategorija: NATJEČAJI
Objavljeno: 4. Srpanj 2017.
JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNIH POVRŠINA
PRILIKOM ODRŽAVANJA RIBARSKE NOĆI-TUNUARE U 2017. GODINI
 
Predmet natječaja je davanje u zakup javnih površina na području Općine Kali, za postavu štandova, objekata i naprava prilikom održavanja Ribarske noći – Tunare 2017, koja se organizira za dane 03.08. i 04.08. 2017. godine.
 
Javno otvaranje ponuda izvršit će Povjerenstvo, dana 17.07.2017. godine, u 12.00 sati, u Općinskoj vijećnici Općine Kali, Trg Marnjive 23, 23272 Kali.
 
Cjelovit tekst natječaja i grafički prikaz lokacija: PDF dokumenti u prilogu
 
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Javni natječaj za davanje u zakup javnih površina: Ribarske noći - Tunuara 2017.

Kategorija: NATJEČAJI
Objavljeno: 25. Travanj 2017.

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNIH POVRŠINA
PRILIKOM ODRŽAVANJA RIBARSKE NOĆI-TUNUARE U 2017. GODINI

 

Predmet natječaja je davanje u zakup javnih površina na području Općine Kali, za postavu štandova, objekata i naprava prilikom održavanja Ribarske noći – Tunare 2017, koja se organizira za dane 03.08. i 04.08. 2017. godine.

 

Javno otvaranje ponuda izvršit će Povjerenstvo, dana 05.05.2017. godine, (petak) u 14.00 sati, u Općinskoj vijećnici Općine Kali, Trg Marnjive 23, 23272 Kali.

 

Cjelovit tekst natječaja i grafički prikaz lokacija: PDF dokumenti u prilogu

 

Javni natječaj za davanje u zakup javnih površina - PDF
Grafički prikaz lokacija: luka Mul, Kali - PDF

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Natječaj za dodjelu stipendija studentima za 2016./2017. godinu

Kategorija: NATJEČAJI
Objavljeno: 17. Listopad 2016.
NATJEČAJ
ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA
ZA AKADEMSKU 2016./2017. GODINU
 
Općina Kali će u akademskoj 2016./2017. godini dodijeliti nove studentske stipendije studentima preddiplomskih i diplomskim studija. Visina stipendije iznosi 700,00 Kn.
 
UVJETI NATJEČAJA: ...

Cjelovit tekst natječaja (PDF) i word obrasci za preuzimanje u prilogu
 
 
 
 
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Natječaj za prodaju nekretnine na spoju Kukljičke ulice i Obale kaljskih ribara i pomoraca

Kategorija: NATJEČAJI
Objavljeno: 17. Listopad 2016.
NATJEČAJ
ZA PRODAJU NEKRETNINE
PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA

 

1. Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnine – zemljište u vlasništvu Općine Kali u staroj izmjeri za k.o Kali:
60/69 dijela čest. zem. 844/11 stare izmjere, koje nekretnine u novoj izmjeri za k.o. Kali čine dio čest. zem. 6127 površine 60 m2 , a sve prema skici postojećeg stanja sa uklopom katastarskog plana u M 1:200 izrađenog od Ureda ovlaštenog inženjera geodezije Romana Kovačevića iz Zadra, od 11. svibnja 2016. godine.
2. Početni iznos kupoprodajne cijene zemljišta – iznosi 200 EUR-a/m2
 

Cjelovit tekst natječaja - PDF dokument u prilogu

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Dječji vrtić „Srdelica“ Kali: Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Kategorija: NATJEČAJI
Objavljeno: 16. Kolovoz 2016.
Povjerenstvo za provedbu natječaja u Dječji vrtić „Srdelica" Kali na radno mjesto odgajatelj/ica predškolske djece na određeno vrijeme (1 izvršitelj/ica) objavljuje:
 
POZIV
ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(PISANO TESTIRANJE I INTERVJU)
 
Pozivaju se kandidati koji su se prijavili na oglas za prijam na radno mjesto odgojitelja u Dječjem vrtiću Srdelica Kali na određeno vrijeme (1 izvršitelj/ica), objavljen u Zadarskom listu od dana 02. 08. 2016.godine i kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – područne službe Zadar, a koji udovoljavaju formalnim uvjetima oglasa da pristupe
 
u četvrtak, 18.08.2016. godine u 16.00 sati
na pisano testiranje koje će se održati
u Dječjem vrtiću „Srdelica"Kali, ul. Sv. Lovre 16, 23272 Kali.
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Natječaj za radno mjesto u dječjem vrtiću "Srdelica" Kali

Kategorija: NATJEČAJI
Objavljeno: 2. Kolovoz 2016.

Na temelju Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Srdelica" Kali od 28.07.2016. godine i članka 26. točke 2. i 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne Novine 10/97,107/07 i 94713) raspisuje se:


NATJEČAJ

 

1. ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE:

NA ODREĐENO VRIJEME OD 6 MJESECI, JEDAN IZVRŠITELJ M/Ž

 

2. SPREMAČICA:

NA NEODREĐENO VRIJEME, PUNO RADNO VRIJEME, JEDNA IZVRŠITELJICA

 

Cjelovit tekst natječaja PDF u prilogu

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Javni natječaj za davanje u zakup javnih površina: manifestacije Ribarske noći - Tunuara i Lovrinja 2016.

Kategorija: NATJEČAJI
Objavljeno: 6. Srpanj 2016.

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNIH POVRŠINA
PRILIKOM ODRŽAVANJA RIBARSKE NOĆI-TUNUARE I LOVRINJE U 2016. GODINI

 

Predmet natječaja je davanje u zakup javnih površina na području Općine Kali, za postavu štandova, objekata i naprava prilikom održavanja Ribarske noći – Tunuare, koja se organizira za dane 22.07. i 23.07. 2016. godine i Lovrinje koja se održava 10.08. 2016. godine

 

Javno otvaranje ponuda izvršit će Povjerenstvo, dana 15.07.2016. u 12.00 sati.

 

Cjelovit tekst natječaja i grafički prikaz lokacija: PDF dokumenti u prilogu

 

Javni natječaj za davanje u zakup javnih površina - PDF

Grafički prikaz lokacija: luka Mul, Kali - PDF

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Program javnih radova Općine Kali

Kategorija: NATJEČAJI
Objavljeno: 10. Lipanj 2016.

Općina Kali objavljuje oglas za radno mjesto:

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROVEDBU PROJEKATA (M/Ž)

 

mjera: „Radom za zajednicu i sebe" – su/financirano zapošljavanje u javnom radu

 

Broj traženih radnika: 1


Vrsta zaposlenja: Na određeno (6 mjeseci), javni radovi subvencionirani od strane Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje

 

Ciljane skupine: 

Osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, Romi, beskućnici/e:
- prijavljene u evidenciju nezaposlenih

Dječji vrtić „Srdelica“ Kali: Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Kategorija: NATJEČAJI
Objavljeno: 5. Svibanj 2016.

Povjerenstvo za provedbu natječaja u Dječji vrtić „Srdelica" Kali na radno mjesto odgajatelj/ica predškolske djece na određeno vrijeme (1 izvršitelj/ica) objavljuje:

 

POZIV
ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(PISANO TESTIRANJE I INTERVJU)

 

Pozivaju se kandidati koji su se prijavili na oglas za prijam na radno mjesto odgojitelja u Dječjem vrtiću Srdelica Kali na određeno vrijeme (1 izvršitelj/ica), objavljen u Zadarskom listu dana 26. 04. 2016. godine i kod HZZ – područne službe Zadar, a koji udovoljavaju formalnim uvjetima oglasa da pristupe u utorak 10. 05. 2016. godine u 16.00 sati na pisano testiranje koje će se održati u Dječjem vrtiću „Srdelica" Kali, ul. Sv. Lovre 16, 23272 Kali.

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Natječaj za radno mjesto u dječjem vrtiću "Srdelica" Kali

Kategorija: NATJEČAJI
Objavljeno: 29. Travanj 2016.

Na temelju Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Srdelica" Kali od 22. 04. 2016. godine i članka 26. točke 2. i 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne Novine 10/97,107/07 i 94713) raspisuje se:

 

NATJEČAJ

 

1. ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE:
NA ODREĐENO VRIJEME OD 6 MJESECI, JEDAN IZVRŠITELJ M/Ž

2. SPREMAČICA:

NA NEODREĐENO VRIJEME, POLOVICU RADNOG VREMENA (ČETIRI SATA), JEDNA IZVRŠITELJICA...

 

Cjelovit tekst natječaja PDF u prilogu

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Natječaj za radno mjesto - direktor društva Odvodnja Kali d.o.o.

Kategorija: NATJEČAJI
Objavljeno: 1. Ožujak 2016.

Na temelju odluke Općinskog vijeća Općine Kali i Skupštine od 29.02.2016. društva ODVODNJA KALI d.o.o. godine, objavljuje se:


NATJEČAJ
ZA ČLANA UPRAVE-DIREKTORA DRUŠTVA
ODVODNJA KALI d.o.o.


Za imenovanje člana uprave - direktora društva ODVODNJA KALI d.o.o. može biti imenovana osoba koja pored općih uvjeta iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima ispunjava i slijedeće posebne uvjete: ...

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Javni natječaj - zakup poslovnog prostora u prizemlju Općinskog doma

Kategorija: NATJEČAJI
Objavljeno: 20. Srpanj 2015.

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne Novine br. 125/2011), članka 5. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Službeni Glasnik Općine Kali br.: 4/14), te članka 46. Statuta Općine Kali (Službeni Glasnik Općine Kali br.: 2/13, 6/14), općinski načelnik Općine Kali raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ
za prikupljanje pisanih ponuda
radi davanja u zakup poslovnog prostora
u Općinskom domu Kali - prizemlje

 

1. Raspisuje se natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kali u Općinskom domu Kali, prizemlje (bivši prostor Udruge Kualjska žena) i to: ...

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Javni natječaj za davanje u zakup javnih površina za manifestacije (Ribarske noći)

Kategorija: NATJEČAJI
Objavljeno: 10. Srpanj 2015.

Na temelju članka 12. Odluke o zakupu javnih površina („Službeni glasnik Općine Kali" broj 4/14), Općinski načelnik Općine Kali objavljuje sljedeći

 

JAVNI NATJEČAJ
ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNIH POVRŠINA
PRILIKOM ODRŽAVANJA RIBARSKE NOĆI-TUNARE I
LOVRINJE U 2015. GODINI


1. Predmet natječaja je davanje u zakup javnih površina na području Općine Kali, za postavu štandova, objekata i naprava prilikom održavanja Ribarske noći – Tunare, koja se organizira za dane 31. 07 i 1.08. 2015 godine i Lovrinje koja se održava 10. kolovoza 2015. godine i to kako slijedi: ...

 

(cjelovit tekst natječaja s grafičkim prikazima u prilogu)

Tekst natječaja - PDF

Grafički prikaz lokacija

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Natječaj za sezonske radnike

Kategorija: NATJEČAJI
Objavljeno: 12. Lipanj 2015.

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE KALI

TURISTIČKI URED

 

 Turistički ured Turističke zajednice općine Kali raspisuje

  

N A T J E Č A J

 

za sezonski rad na sljedećim poslovima:

 

  1. 1.     INFORMATOR (2 osobe) u turističkom uredu  za sezonu 2015. 
  1. 2.     ČIŠĆENJE PLAŽA I POMOĆ U ORGANIZACIJI DOGAĐANJA TIJEKOM SEZONE (3 osobe)

 

Prednost pri odabiru imaju učenici i studenti.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti kratki životopis ili zamolbu.

 

Natječaj je otvoren do 17.6.2015.(srijeda)

 

 Po završetku natječaja obaviti će se razgovor s prijavljenim kandidatima, a za mjesto informatora i kratko testiranja znanja.

 

Prijave na natječaj mogu se dostaviti isključivo mailom na adresu info@kali.hr ili osobno predati u turistički ured od pon.-pet. od 8.00 – 14.00 h.

Detaljnije - PDF u prilogu

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Javni natječaj za davanje u zakup javnih površina

Kategorija: NATJEČAJI
Objavljeno: 28. Svibanj 2015.

Na temelju članka 12. Odluke o zakupu javnih površina („Službeni glasnik Općine Kali" broj 4/14, 8/14), članka 1. Odluke o planu korištenja javnih površina, Općinski načelnik Općine Kali objavljuje sljedeći

 

JAVNI NATJEČAJ
ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNIH POVRŠINA


1. Predmet natječaja je davanje u zakup javnih površina na području Općine Kali, za postavu kioska i štandova kako slijedi: ...

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Javni poziv za zapošljavanje nezaposlenih osoba u Programu javnih radova na području Općine Kali

Kategorija: NATJEČAJI
Objavljeno: 25. Ožujak 2015.

Na temelju Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja kojeg je donijela Vlada Republike Hrvatske, a u skladu s Uvjetima i načinu korištenja sredstava za provođenje mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Općina Kali raspisuje

 

JAVNI POZIV
za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Općine Kali u 2015. godini

 

Općina Kali inicijator je javnih radova za zapošljavanje mladih ljudi i teže zapošljivih nezaposlenih osoba:

a. putem društveno korisnog rada na praćenju, prijavi i vođenju projektata finaciranih iz općinskog, županijskog ili državnog proračuna

b. na poslovima vezane uz pripremu i provedbu projekata financiranih iz EU fondova.

 

Hrvatski zavod za zapošljavanje financirat će u 100 % iznosu zapošljavanje do 2 osobe:

– prema Programu javnih radova, a u okviru mjere „Radom za zajednicu i sebe“ – 1 osoba

– prema Programu javnih radova za mlade, a u okviru mjere „Mladi za EU“ – 1 osoba

 

Na osobe zaposlene prema Programu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje primjenjuju se prava iz Ugovora s HZZ, te prava iz radnog odnosa sukladno odgovarajućim propisima.

Program javnog rada traje 6 (šest) mjeseci u punom radnom vremenu.

Prijaviti se mogu svi koji ispunjavaju uvjete koje postavlja Hrvatski zavod za zapošljavanje, a sve sukladno mjeri: A. ”Radom za zajednicu i sebe”, B. „Mladi za EU“.

 

A. Mjera „Radom za zajednicu i sebe“ – 1 osoba što uključuje mjesečni bruto iznos po osobi u iznosu od 3.553,66 kn, pod sljedećim uvjetima:

Natječaj za dodjelu stipendija studentima

Kategorija: NATJEČAJI
Objavljeno: 27. Listopad 2014.
Na temelju članka 46. Statuta Općine Kali (Službeni glasnik Općine Kali br.02/13 i 06/14) i članka 5. Pravilnika o stipendiranju i odobravanju drugih oblika pomoći učenicima i studentima s područja Općine Kali (Službeni Glasnik Općine Kali br. 2/10 i 10/14) Općinski načelnik Općine Kali Duško Vidov, dipl ing. dana 27. 10. 2014. donio je odluku o raspisivanju:

 

NATJEČAJA
ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA
ZA AKADEMSKU 2014./2015. GODINU

 

Općina Kali će u akademskoj 2014./2015. godini dodijeliti nove studentske stipendije studentima preddiplomskih i diplomskim studija. Visina stipendije iznosi 700,00 Kn mjesečno.

 

UVJETI NATJEČAJA:
Pravo natjecanja imaju studenti preddiplomskih i diplomskih Studija koji su:
- državljani RH,
- redovno i izvanredno upisani na preddiplomski studij ili diplomski studij ,
- imaju prebivalište na području Općine Kali najmanje jednu godinu od dana dostave zahtjeva za stipendiju
- da nemaju odobren kredit ili stipendiju od strane drugog subjekta.
...

 

Dokumenti u prilogu:

 

Cjelovit tekst natječaja - PDF

 

Zamolba za dodjelu stiendija - word

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Javni natječaj radi davanja u zakup dijela Ambulante „Kali“

Kategorija: NATJEČAJI
Objavljeno: 6. Listopad 2014.
Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora(Narodne Novine br. 125/2011), članka 5. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Službeni Glasnik Općine Kali br.: 4/14), te članka 46. Statuta Općine Kali (Službeni Glasnik Općine Kali br.: 2/13), općinski načelnik Općine Kali raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

Za prikupljanje pisanih ponuda radi davanja u zakup dijela Ambulante „Kali"
nak.č. 2295/3 i 2297 (st. izmjere) koja odgovara č. z. 7680/2 k.o Kali (n. izmjere)


1. Raspisuje se natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kali - dio Ambulante „Kali ", Put Vele Luke 6, Kali, „Vodopad" i to: ...

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Javni natječaj za davanje u zakup javnih površina za manifestacije (Ribarske noći)

Kategorija: NATJEČAJI
Objavljeno: 16. Srpanj 2014.

Na temelju članka 12. Odluke o zakupu javnih površina („Službeni glasnik Općine Kali" broj 4/14), Općinski načelnik Općine Kali objavljuje sljedeći

PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ
ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNIH POVRŠINA
PRILIKOM ODRŽAVANJA RIBARSKE NOĆI-TUNUARE


1. Predmet natječaja je davanje u zakup javnih površina na području Općine Kali, za postavu štandova, objekata i naprava prilikom održavanja ribarske noći – Tunuare, Lovrinje i dr. koje će se održavati 08., 09. i 10.kolovoza 2014. godine i to kako slijedi: ...

 

(cjelovit tekst natječaja s grafičkim prikazima u prilogu)

Tekst natječaja - PDF

Grafički prikaz lokacija

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Javni natječaj za davanje u zakup javnih površina

Kategorija: NATJEČAJI
Objavljeno: 3. Srpanj 2014.

Na temelju članka 12. Odluke o zakupu javnih površina („Službeni glasnik Općine Kali“ broj 4/14), Općinski načelnik Općine Kali objavljuje sljedeći

 

JAVNI NATJEČAJ
ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNIH POVRŠINA
PRILIKOM ODRŽAVANJA RIBARSKE NOĆI-TUNUARE I DRUGIH LJETNIH MANIFESTACIJA

 

1. Predmet natječaja je davanje u zakup javnih površina na području Općine Kali, za postavu  štandova, objekata i naprava prilikom održavanja  „Noć mode i dalmatinske pisme“, ribarske noći – Tunuare, Lovrinje i dr.  koje će se održavati 15. 07. 2014. godine,   08. i 09. i 10. kolovoza 2014. godine  i to kako slijedi: ...


(cjelovit tekst natječaja s grafičkim prikazima u prilogu)

Tekst natječaja - PDF

Grafički prikaz lokacija

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Ponovljeni javni natječaj za davanje u zakup javnih površina

Kategorija: NATJEČAJI
Objavljeno: 3. Srpanj 2014.

Na temelju članka 12. Odluke o zakupu javnih površina („Službeni glasnik Općine Kali“ broj 4/14), i Odluke o izmjeni i dopuni odluke o zakupu javnih površina (Službeni Glasnik Općine Kali br 8/14) članka 1. Odluke o planu korištenja javnih površina, Općinski načelnik Općine Kali objavljuje:

 

Javni natječaj
za davanje u zakup javnih površina

 

1. Predmet natječaja je davanje u zakup javnih površina na području Općine Kali, za postavu kioska i štandova kako slijedi: ...

(cjelovit tekst natječaja s grafičkim prikazima u prilogu)

Prilozi:

Tekst natječaja - PDF


Lokacije kioska (grafički prikaz u PDF-u): 

1.Park kod crkve - Park branitelja domovine (prodaja novina,duhanskih proizvoda i razglednica)

2. Na Mulu - Park Petra Dundova (prodaja prehrambenih i neprehrambenih proizvoda)

3.Tratica kod Lekice konobe (prodaja prehrambenih i neprehrambenih proizvoda)

4. Batalaža - ispod Murve (prodaja prehrambenih i neprehrambenih proizvoda)

5. Nasuprot Drvorada (prodaja prehrambenih i neprehrambenih proizvoda)


Lokacije štandova (grafički prikaz u PDF-u): 

 1. Kod Teši skladišta-Mul (prodaja voća i povrća - jedno prodajno mjesto)

2. Kod Teši skladišta-Mul (prodaja suvenira, razglednica bižuterije, rukotvorina - dva prodajna mjesta)

3. Na Mulu (naprave za prodaju kokica, bombona, kukuruza)

4. Kod Teši skladišta-Mul (prodaja ribe)

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Natječaj za prodaju nekretnine

Kategorija: NATJEČAJI
Objavljeno: 30. Travanj 2014.

Općinsko vijeće Općine Kali na svojoj 10. sjednici održane dana od 16. 04.2014. godine, donosi  odluku o raspisivanju slijedećeg:

 

 NATJEČAJ 
ZA PRODAJU NEKRETNINE


1. Predmet javnog natječaja je prodaja nekretnine - građevinsko zemljište  u vlasništvu Općine Kali u staroj izmjeri za k. o Kali kako slijedi:

 - 129/386    dijela   č.zem  290/2  površine 129 m2

 - 154/462    dijela  č.zem. 290/3   površine 154 m2

 - 218/651    dijela  č.zem  290/4  površine  218 m2

 - 348/383   dijela  č.zem. 290/6   površine  348 m2

 - 83/248    dijela  č.zem. 3521/2 površine   83 m2

 - 55/165    dijela  č.zem  3521/10 površine  55 m2

 - 11/32      dijela  č. zem. 4064/8  površine  11 m2

 -  2/7          dijela č.zem. 4064/14  površine    2 m2


   koje nekretnine u novoj izmjeri  za  k.o. Kali čine  dio čest. zem 7680/1 površine 1000 m2, ( nova izmjera: 1000/2334  dijela č. zem. 7680/1) označeno od točke A, B,C,D,E,F,G, a sve prema skici  postojećeg stanja  sa uklopom  katastarskog plana u   M 1:500 izrađenog od Ureda ovlaštenog inženjera geodezije  Romana Kovačevića  iz Zadra, od  20. ožujka 2012. godine.


2. Početna kupoprodajna cijena zemljišta – iznosi 40,00 EUR-a/m2.


3. Kupoprodajna cijena uplaćuje se u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja.


4. Namjena građevinskog zemljišta je poljoprivredno-prerađivačka i obrazovna djelatnost.


5. Pravo  sudjelovanja  u javnom natječaju imaju pravne i fizičke osobe koje po važećim propisima mogu stjecati pravo vlasništva na nekretninama na području Republike Hrvatske.


6. Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu u iznosu od 30.000,00 kn  na žiro račun Općine Kali br. HR9024020061817300004 kod ERSTE.banke  pozivom na broj 68 7889- OIB za pravne i fizičke osobe.


7. ...

Cijeli tekst natječaja i skica postojećeg stanja u prilogu - PDF

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Javni natječaj za prijam u službu

Kategorija: NATJEČAJI
Objavljeno: 16. Kolovoz 2013.

Na temelju članka 19.  i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne Novine « br. 86/08), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kali , raspisuje: JAVNI NATJEČAJ (Za prijam u službu u Općinu Kali, Jedinstveni upravni odjel).

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)