Adresa: Trg Marnjiva 23, 23272 Kali, HR

Uredovno vrijeme: 7:00 - 15:00 sati

Telefon: 023 281 800; Telefax: 023 281 801

 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    > >>

Postavljeni eko otoci u ribarskoj luci Vela Lamjana u Kalima

Objavljeno: 30. Studeni 2022.
eko-otoci-lamjana.jpg
Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije - AGRRA u suradnji s Lučkom Upravom Jonskog mora - Lukom Taranto provodi projekt ECOWAVES u sklopu programa INTERREG ADRION 2014. - 2020. u području održivih regija. U sklopu projektnih aktivnosti održalo se predstavljanje eko otoka i meteo stanice za mjerenje kakvoće zraka koji su postavljeni u lukama Gaženici u Zadru i Vela Lamjana u Kalima.
 
Nabavljena je i meteo stanica koja mjeri kakvoću zraka.
 
Postavljanje mobilnih ekoloških otoka služi za selektivno odvajanje otpada. Izdvojenim sakupljanjem i odlaganjem otpada u ekološke otoke omogućuje se iskorištavanje tih sirovina te smanjenje količine otpada koji se odlaže u luci. Na taj se način postižu značajne uštede te se smanjuje negativan utjecaj na okoliš korištenjem postojećih sirovina i štednjom energije. Krajnji cilj je održivo gospodarenje otpadom u kojem se sav koristan otpad reciklira te se stavlja naglasak na važnost održivog upravljanja okolišem u skladu s prioritetima projekta.
 
Projekt ECOWAVES se provodi od 1. ožujka 2020. do 28. veljače 2023. godine.

U srijedu, 23. studenoga Čistoća prazni nove spremnike za reciklabilni otpad

Objavljeno: 21. Studeni 2022.
kamion_cistoca_540.jpg
U srijedu, 23. studenoga Čistoća d.o.o. Zadar organizira redovno pražnjenje spremnika za reciklabilni otpad za kućanstva u Općini Kali.
 
Pražnjenje se vrši svakih 14 dana, srijedom prema PDF Kalendaru u privitku, dostupnom na web stranici: www.cistoca-zadar.hr
 
Spremnici zapremnine 240 litara s narančastim poklopcem namijenjeni su za odlaganje:
otpadne plastike
otpadnog metala
otpadnog papira
otpadnog stakla
drugih vrsta namijenjenih recikliranju (npr. otpadni tekstil, otpadno drvo i sl.)
 
U njih se NE SMIJE odlagati: EE otpad, opasni, glomazni, građevinski i tekući otpad
 
Pozivaju se mještani u Općini Kali koji nisu preuzeli spremnik za reciklabilni otpad za kućanstvo da dogovore preuzimanje radnim danom od 8:00 - 9:00 sati u Općini Kali, ili na tel. broj Općine Kali 023/281 800 (ili mob. 099 293 73 41 - komunalni redar: Tino Kurtin).
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Privode se kraju radovi na uređenju dječjeg igrališta uz plažu Mala Lamjana

Objavljeno: 11. Studeni 2022.
lamjana-540-antistres.jpg
Privode se radovi na projektu uređenja i opremanju dječjeg igrališta Mala Lamjana. Nakon postavljanja sprava za igru djece i betoniranja podloge, ovaj tjedan završavaju se polaganju antistresne gumirane podloge. Do završetka uređenja preostali su još samo hortikulturni radovi i uređenje okoliša igrališta.
 
Projekt se sufinancira iz proračuna Zadarske županije za 2022. s iznosom pomoći od 70.000,00 kuna.
 
Preostali dio investicije financira se iz Proračuna Općine Kali za 2022. godinu i donacija gospodarskih subjekata koji posluju na području Općine.
 
Ovim projektom planirano je opremanje fiksnom opremom, i uređenje okoliša kroz nabavu nekoliko novih sprava za igru djece u krugu postojećeg igrališta, postavljanje zaštitne antistresne podloge, klupa, info table i hortikulturno uređenje okoliša igrališta u ukupnoj površini od 200 m2.
 
REZULTATI: Na postojećem dječjem igralištu Mala Lamjana površine postavit će se nova antistres gumirana podloga u površini od 123 m2 i pješčana podloga u površini od 70 m2 za sigurnu igru djece, te četiri (4) nove sprave za igru djece (do 13 godina starosti) uz uređenje okoliša igrališta.
 
Obnovljeno igralište postat će sigurnije za igru djece, privlačit će više posjetitelja na ovu atraktivnu obalnu lokaciju u Kalima i pridonijeti povećanju kvalitete življenja na otoku.

U srijedu, 9. studenoga Čistoća prazni nove spremnike za reciklabilni otpad

Objavljeno: 7. Studeni 2022.
kamion_cistoca_540.jpg
U srijedu, 9. studenoga Čistoća d.o.o. Zadar organizira redovno pražnjenje spremnika za reciklabilni otpad za kućanstva u Općini Kali.
 
Pražnjenje se vrši svakih 14 dana, srijedom prema PDF Kalendaru u privitku, dostupnom na web stranici: www.cistoca-zadar.hr
 
Spremnici zapremnine 240 litara s narančastim poklopcem namijenjeni su za odlaganje:
otpadne plastike
otpadnog metala
otpadnog papira
otpadnog stakla
drugih vrsta namijenjenih recikliranju (npr. otpadni tekstil, otpadno drvo i sl.)
 
U njih se NE SMIJE odlagati: EE otpad, opasni, glomazni, građevinski i tekući otpad
 
Pozivaju se mještani u Općini Kali koji nisu preuzeli spremnik za reciklabilni otpad za kućanstvo da dogovore preuzimanje radnim danom od 8:00 - 9:00 sati u Općini Kali, ili na tel. broj Općine Kali 023/281 800 (ili mob. 099 293 73 41 - komunalni redar: Tino Kurtin).
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Projekt rekonstrukcije i dogradnje dječjeg vrtića Srdelica uspješno prošao prvu fazu procjene projektnih prijedloga

Objavljeno: 3. Studeni 2022.
vrtic_srdelica_540.jpg
Ministarstvo znanosti i obrazovanja obavijestilo je prijavitelja - Općinu Kali da je projektni prijedlog "Dogradnja i opremanje dječjeg vrtića Srdelica u Općini Kali" uspješno prošao fazu procjene projektnih prijedloga u postupku dodjele bespovratnih sredstava te udovoljava kriterijima Poziva „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv", referentni broj: C3.1. R1-I1.1-NPOO, sukladno tč.4.1. Uputa za prijavitelje.
 
Ukupna bespovratna sredstva projekta Općine Kali iznose: 1.224.000,00 kuna, a financiraju se iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (kratica: NPOO).
 
Preliminarno procijenjeni troškovi za dogradnju i opremanje dječjeg vrtića iznose oko 2.000.000,00 kuna.
 
Predmet projekta je dogradnja i opremanje postojeće zgrade namijenjene obavljanju djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja. Projektnim prijedlogom predviđa se smještajni kapacitet za ukupno 20 djece u jednoj odgojno-obrazovnoj jedinici vrtićkog uzrasta (od 5 do 7 godina starosti).
 
Trajanje projekta je 36 mjeseci.
 
Kako bi se zadovoljile potrebe, Općina Kali je osigurala idejno rješenje za dograđeni dio dječjeg vrtića, ishodila je posebne uvjete, izrađen je Idejni projekt s troškovnicima te je podnesen zahtjev za lokacijsku dozvolu. Za vrijeme trajanja projekta, a prije početka aktivnosti za koje su potrebni takvi dokumenti, ishoditi će se sva potrebna dokumentacija, u skladu s nacionalnim propisima.
 
Planirani radovi obuhvaćaju tlocrtu površinu ulaznog hala – novi dio postojeće građevine i stana liječnika – dio kata stare zgrade, u kojim prostorima se izvode novi sadržaji i to:
- ulazni hal – ulazni hal s unutrašnjim stubištem za kat dnevnog boravka
- stan liječnika – dnevni boravak, wc i ulazni hal

U srijedu, 26. listopada Čistoća prazni nove spremnike za reciklabilni otpad

Objavljeno: 25. Listopad 2022.
kamion_cistoca_540.jpg
U srijedu, 26. listopada Čistoća d.o.o. Zadar organizira redovno pražnjenje spremnika za reciklabilni otpad za kućanstva u Općini Kali.
 
Pražnjenje se vrši svakih 14 dana, srijedom prema PDF Kalendaru u privitku, dostupnom na web stranici: www.cistoca-zadar.hr
 
Spremnici zapremnine 240 litara s narančastim poklopcem namijenjeni su za odlaganje:
otpadne plastike
otpadnog metala
otpadnog papira
otpadnog stakla
drugih vrsta namijenjenih recikliranju (npr. otpadni tekstil, otpadno drvo i sl.)
 
U njih se NE SMIJE odlagati: EE otpad, opasni, glomazni, građevinski i tekući otpad
 
Pozivaju se mještani u Općini Kali koji nisu preuzeli spremnik za reciklabilni otpad za kućanstvo da dogovore preuzimanje radnim danom od 8:00 - 9:00 sati u Općini Kali, ili na tel. broj Općine Kali 023/281 800 (ili mob. 099 293 73 41 - komunalni redar: Tino Kurtin).
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Ograničenje prometa nerazvrstanom cestom Pod Križice – Lokva – Pod Oštro u uvali Vela Lamjana

Objavljeno: 25. Listopad 2022.