Adresa: Trg Marnjiva 23, 23272 Kali, HR

Uredovno vrijeme: 7:00 - 15:00 sati

Telefon: 023 281 800; Telefax: 023 281 801

Odvodnja Kali d.o.o. za javnu odvodnju

Objavljeno: 3. Lipanj 2016.
Odvodnja Kali d.o.o. za javnu odvodnju

 

Trg Marnjiva 23
23272 Kali

 

OIB: 51670815089

 

direktor: 

 

kontakt : 099-428-33-74

 

e-mail:

odvodnja@opcina-kali.hr

odvodnjakali@gmail.com

 

Koncesija za obavljanje usluga čišćenja i pražnjenja septičkih i sabirnih jama na području Općine Kali

 

KONCESIONAR: "DEŠPOJA" obrt za cpljenje i odvoz fekalija (Dobropoljana, Neviđane), mob. 098 750 878

 

Preuzmi PDF dokumente:
 
 
 

 

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)