Adresa: Trg Marnjiva 23, 23272 Kali, HR

Uredovno vrijeme: 7:00 - 15:00 sati

Telefon: 023 281 800; Telefax: 023 281 801

UPU GZ - Vela Lamjana (UPU-11) - tekstualni dio

Objavljeno: 30. Rujan 2015.
UPU GZ - Vela Lamjana (UPU-11) - tekstualni dio
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

1.0 - UPU GZ Vela Lamjana - korištenje i namjena površina

Objavljeno: 8. Srpanj 2011.
1.0 - UPU GZ Vela Lamjana - koristenje i namjena povrsina
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

2.1 - UPU GZ Vela Lamjana - prometna mreža

Objavljeno: 8. Srpanj 2011.
2.1 - UPU GZ Vela Lamjana - prometna mreža
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

2.1.1 - UPU GZ Vela Lamjana - presjeci

Objavljeno: 8. Srpanj 2011.
2.1.1 - UPU GZ Vela Lamjana - presjeci
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

2.2 - UPU GZ Vela Lamjana - elektroenergetska mreža

Objavljeno: 8. Srpanj 2011.
2.2 - UPU GZ Vela Lamjana - elektroenergetska mreža
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

2.3 - UPU GZ Vela Lamjana - telekomunikacijska mreža

Objavljeno: 8. Srpanj 2011.
2.3 - UPU GZ Vela Lamjana - telekomunikacijska mreža
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

2.4 - UPU GZ Vela Lamjana - vodoopskrbna mreža

Objavljeno: 8. Srpanj 2011.
2.3 - UPU GZ Vela Lamjana - vodoopskrbna mreža
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

2.5 - UPU GZ Vela Lamjana - kanalizacijska mreža

Objavljeno: 8. Srpanj 2011.
2.5 - UPU GZ Vela Lamjana - kanalizacijska mreža
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

3.0 - UPU GZ Vela Lamjana - uvjeti korištenja i zaštite prostora

Objavljeno: 8. Srpanj 2011.
3.0 - UPU GZ Vela Lamjana - uvjeti korištenja i zaštite prostora
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

4.0 - UPU GZ Vela Lamjana - uvjeti gradnje

Objavljeno: 8. Srpanj 2011.
4.0 - UPU GZ Vela Lamjana - uvjeti gradnje
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)