Adresa: Trg Marnjiva 23, 23272 Kali, HR

Uredovno vrijeme: 7:00 - 15:00 sati

Telefon: 023 281 800; Telefax: 023 281 801

UPU M. Lamjana - korištenje i namjena površina

Objavljeno: 13. Listopad 2015.

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA M. LAMJANA U OPĆINI KALI (UPU-3)

1.   KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

UPU M. Lamjana - prometni sustav

Objavljeno: 13. Listopad 2015.

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA M. LAMJANA U OPĆINI KALI (UPU-3)

2.A   PROMETNI SUSTAV

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

UPU M. Lamjana - vodnogospodarski sustav

Objavljeno: 13. Listopad 2015.

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA M. LAMJANA U OPĆINI KALI (UPU-3)

2.B   VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

UPU M. Lamjana - energetski i tk sustav

Objavljeno: 13. Listopad 2015.

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA M. LAMJANA U OPĆINI KALI (UPU-3)

2.C   ENERGETSKI I TK SUSTAV

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

UPU M. Lamjana - uvjeti korištenja

Objavljeno: 13. Listopad 2015.

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA M. LAMJANA U OPĆINI KALI (UPU-3)

3.   UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

UPU M. Lamjana - način i uvjeti gradnje

Objavljeno: 13. Listopad 2015.

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA M. LAMJANA U OPĆINI KALI (UPU-3)

4.   NAČIN I UVJETI GRADNJE

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

UPU M. Lamjana - tekstualni dio

Objavljeno: 12. Listopad 2015.

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA M. LAMJANA U OPĆINI KALI (UPU-3)

TEKSTUALNI DIO PLANA

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)