Adresa: Trg Marnjiva 23, 23272 Kali, HR

Uredovno vrijeme: 7:00 - 15:00 sati

Telefon: 023 281 800; Telefax: 023 281 801


Načelnik prima stranke petkom od 8 do 10 sati, uz prethodnu najavu na tel. broj:
023 281 800 ili 098 273 357
Općina Kali


Trg Marnjiva 23
23272 Kali
Hrvatska

Tel: 023 281 800
Fax: 023 281 801

OIB: 33591752539
IBAN: HR9024020061817300004


Načelnik


Bruno Mišlov
Tel: 023 281 800 
Mob: 099 393 7997


Jedinstveni upravni odjel

 

Pročelnica odjela

Nives Perin, dipl. iur.
Tel: 023 281 802

 

Komunalni referent

Tel: 023 281 812

 

Komunalni redar

Tino Kurtin 
Tel: 023 281 812
Mob: 099 293 73 41

 

Računovodstvo

Ines Maštruko
Tel: 023 282 410

 

Administrativni tajnik

Magdalena Profaca
Tel: 023 281 800
Mob: 098 273 357

 


Možete nas kontaktirati i putem e-mail adrese: